На зустрічі з партнерськими організаціями обговорено питання розвитку людського потенціалу

Формування потужного людського капіталу є одним із наріжних каменів сталого економічного та соціального розвиту як окремих регіонів так і держави в цілому. Саме здатність громадян України та інституцій нашої держави генерувати нові ідеї, створювати підприємства, досліджувати та комерціалізувати результати цих досліджень, є ключовою конкурентною перевагою та основою майбутнього добробуту. Більшість регіонів України мають значний освітній, науковий та інноваційний потенціал, однак їм бракує досвіду і ресурсів для його реалізації та трансформування в конкретні проекти.

30.03.2017.1

Саме тому, в рамках реалізації програми U-LEAD 30 березня 2017 року було проведено засідання круглого столу на тему “Як підвищити вплив професійних асоціацій та інших недержавних інституцій у реалізації завдань державної регіональної політики України спрямованих на розвиток людського потенціалу”, який є одним із цілої серії таких зустрічей, присвячених окремим програмам регіонального розвитку. У кожній з п’яти Програм, метою яких є забезпечення реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, визначено напрями діяльності, які відповідають операційним цілям та окремим завданням або сукупності завдань Стратегії, очікувані результати та показники результативності проектів, що можуть бути профінансовані за рахунок секторальної бюджетної підтримки ЄС відповідно до укладеної між Урядом України та Європейським Союзом Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної політики України від 27 листопада 2014 року.

30.03.2017.2

Експерти з питань регіонального розвитку Програми U-LEAD з Європою разом з представниками недержавних організацій, професійних асоціацій,  наукових закладів та Міністерства освіти і науки України обговорювали питання, пов’язані з розвитком людського потенціалу та спроможності відповідних інституцій. Учасники обговорили вплив людських ресурсів на регіональний розвиток, потенційні ідеї проектів, моделі та механізми співпраці державних та недержавних інституцій задля розробки та впровадження дієвих проектів.

Під час круглого столу йшлося не тільки про важливість міжсекторного партнерства, але також і про необхідність розробки та втілення саме таких проектів, які дозволять поєднати найкращі теоретичні і дослідницькі підходи із практичними досягненням, адже програма «Розвиток людського потенціалу» передбачає чіткі кількісні та якісні показники, і кожен із запропонованих проектів повинен містити механізми їх досягнення.

30.03.2017.3

Експерти програми U-LEAD з Європою не тільки надали загальну інформацію про мету та завдання програми, але й детально розповіли про механізми і підходи до розробки і подання проектів для отримання коштів секторальної бюджетної підтримка ЄС за такими напрямами:

  1. Люди. Проекти, подані в рамках цього напряму, повинні бути націлені передусім на підвищення фахового рівня окремих цільових груп чи верств населення регіону відповідно до потреб його розвитку та регіонального ринку праці.
  2. Інституції та мережі . Цей напрям передбачає створення нових чи посилення спроможності існуючих інституцій та їх мереж, що сприяють підвищенню якості та професійності людського ресурсу регіону, створюють умови для інноваційної діяльності та посилюють взаємозв’язки між ключовими акторами регіонального ринку праці.
  3. Дослідження. Основним фокусом проектів має бути вивчення існуючого середовища на місцевому та регіональному ринках праці, формування та реалізація пропозицій, заходів та програм щодо його оптимізації та вдосконалення задля підвищення рівня та якості зайнятості населення, забезпечення сталого регіонального розвитку. Слід наголосити, що не підлягатимуть фінансуванню виключно дослідницькі проекти, які не міститимуть дієвих стратегій, пропозицій та кроків щодо покращення ситуації на ринках праці відповідних регіонів.

30.03.2017.4

Представники недержавних організацій, професійних спілок та дослідницьких центрів та Міністерства освіти і науки України, що брали участь у засіданні, наголошували на необхідності налагодження подальшої співпраці і залучення ширшого кола партнерів, як на національному, так і на регіональному рівнях, задля розробки саме таких проектів, які забезпечать дійсно ефективний розвиток людського капіталу.

Захід відбувся в рамках впровадження проекту “Підтримка компоненту Регіональний розвиток” Інститутом громадянського суспільства за фінансової підтримки Програми ЄС для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою».