[yourchannel user=”Power Reform”]

28.04.2009

АТУ та структура влади в Українській РСР за Конституцією 1937 року

Надзвичайний XIV Український З’їзд Рад , що відбувся уже в новій столиці Української РСР м. Київ З0 січня 1937 року ухвалив нову Конституцію, яка з відповідними змінами і доповненнями проіснувала […]
28.04.2009

Структура влади в Українській СРР за Конституцією 1929 року

Конституція Української РСР, що була ухвалена 15 травня 1929 р. на XІ-му Всеукраїнському з’їзді рад у м.Харкові, уже врахувала новий адміністративно-територіальний поділ, що передбачав наявність в Україні Автономної молдавської соціалістичної […]
28.04.2009

АТУ та структура влади в УНР, за Конституцією УНР 1918 року.

Адміністративно-територіальний устрій та структура влади в Українській Народній Республіці, що мала бути утворена відповідно до Конституції УНР 1918 року. Конституція УНР, яка на жаль так і не була реалізована в […]
28.04.2009

Постанова (ЄС) № 1080/2006 Європейського парламенту і ради від 5 липня 2006 р.

Постанова (ЄС) № 1080/2006 Європейського парламенту і ради від 5 липня 2006 р.  „Про Європейський фонд регіонального розвитку та скасування Постанови (ЄС) № 1783/1999″
26.02.2009

Проект Закону України “Про територіальний устрій України”

Цей Закон визначає поняття та засади територіального устрою України, правовий статус і рівні адміністративно-територіальних одиниць, порядок вирішення органами державної влади та органами місцевого самоврядування питань територіального устрою.
17.02.2009

Закон про регіональний розвиток в Румунії*

Цим законом визначаються інституційні засади, цілі, сфери компетенції та інструменти регіонального розвитку в Румунії.
17.02.2009

Міжнародні аспекти державної регіональної політики

Термін «регіональна політика» західноєвропейськими спеціалістами використовується при науковому розробленні та розв'язанні проблеми подолання серйозних регіональних відмінностей.