Розміщуємо останні видання та поступово видаляємо якщо їх більше 5.

23.06.2014

Про децентралізацію, федералізацію, сепаратистів та ультиматуми

Україною бродить привид федералізації, який на Донбасі матеріалізувався у цілком реальних людей із російською зброєю, котрі захоплюють українські міста, вбивають українців і розвішують російські триколори. Розуміючи ситуацію в Україні, яка […]
16.01.2013

Нижняя Силезия для единой Европы.

Представляемая публикация является результатом дискуссии, участие в которой приняли польские, белорусские, российские и украинские учёные, представители правительственных и общественных  аналитических организаций и органов местного самоуправления, в ходе международной экспертной конференции
24.12.2012

Інформаційна відкритість сайтів міських рад станом на 2012р. Які зміни відбулися?

Видання містить,насамперед, результати моніторингу рівня інформаційної відкритості сайтів міських рад та оцінку їх наповненості. Видання може бути корисним керівникам органів місцевого самоврядування, експертам з питань інформаційної політики, активістам громадських організацій.
17.09.2012

Територіальна організація влади. Стан та напрямки змін.

Дослідження «Територіальна організація влади. Стан та напрямки змін» стосується правових, фінансових та організаційних аспектів реформування місцевого самоврядування та виконавчої влади на території, формування їх нової просторової основи.
22.05.2012

Земля – Село – Люди – Реформа

Метою проекту є активізація громадянського публічного діалогу щодо запровадження ринку землі через організацію та проведення на професійній основі відкритого, доступного та прозорого експертного обговорення мети, засобів та ризиків земельної реформи.
22.05.2012

Земля, село, люди.

Ця робота являє собою стислий виклад у доступній, хоч і трохи незвичній, формі міркувань про ринок землі та про життя людей у селі. Розрахована на всі категорії читачів.
22.05.2012

Reforms in the Administrative and Territorial Structure of Ukraine

The book contains a brief analysis of the history of changes in the administrative and territorial structure of Ukrainian territories from P. Stolypin’s reforms up to the present day
01.12.2011

Законодавча техніка. Практичний посібник нормопроектувальника.

У посібнику зроблено спробу узагальнити досвід законотворчої діяльності автора і на прикладах з українського законодавства показати важливість дотримання законодавчої техніки під час підготовки проектів нормативних актів.
25.03.2011

Конкурентоспроможність територій. Науково-практичний посібник

Посібник має на меті дати читачу першу загальну і деяку спеціальну інформацію з питань конкурентоспроможності територій, яка може бути використана для практичної роботи в регіонах
25.03.2011

Врегулювання діяльності місцевої влади та її органів

У роботі наведені приклади документів із врегулювання діяльності місцевої ради та її органів: проект типового регламенту міської ради, проект типового положення про комісії міської ради
22.03.2011

Регіональна політика: правове регулювання. Видання друге, доповнене.

У цій публікації викладено деякі проблеми нормативного регулювання формування та здійснення регіональної політики в Україні в контексті досвіду низки європейських держав – нових членів Європейського Союзу.
10.01.2011

Звіт за результатами проведеного моніторингу сайтів офіційних представництв міських рад других за величиною міст областей України в мережі Інтернет

Видання містить насамперед результати моніторингу рівня інформаційної відкритості сайтів міських рад других за величиною міст областей України та оцінку їх наповненості. Також надано рекомендації щодо поліпшення доступності до інформації на […]