[yourchannel user=”Power Reform”]

17.08.1997

Як захиститися в судi вiд влади?

Загальновiдомо, що не iснує у свiтi держави, в якiй взагалi не порушуються анiякi права громадян. Протягом життя особа вступає у правовiдносини з вiдповiдними державними органами, їх посадовими особами, тобто з […]
11.08.1997

Місцеве самоврядування: світовий та український досвід

Посібник “Місцеве самоврядування: світовий та український досвід” є результатом багаторічної роботи експертів Програми спряння парламентові України над аналізом тенденцій розвитку місцевого самоврядування в різних країнах світу та Україні. Тут викладені […]