[yourchannel user=”Power Reform”]

17.08.1997

Судова система України. Структура i повноваження судiв. Порядок звернення громадян у судовi органи.

Шановнi друзi. Ви взяли до рук одне iз видань Iнституту громадянського суспiльства, пiдготовлене i видане в рамках проекту “Знайте i захищайте свої права”. Цей проект став можливим завдяки пiдтримцi фонду […]
17.08.1997

Як захиститися в судi вiд влади?

Загальновiдомо, що не iснує у свiтi держави, в якiй взагалi не порушуються анiякi права громадян. Протягом життя особа вступає у правовiдносини з вiдповiдними державними органами, їх посадовими особами, тобто з […]
11.08.1997

Місцеве самоврядування: світовий та український досвід

Посібник “Місцеве самоврядування: світовий та український досвід” є результатом багаторічної роботи експертів Програми спряння парламентові України над аналізом тенденцій розвитку місцевого самоврядування в різних країнах світу та Україні. Тут викладені […]