Слідкуйте за новинами

Нормативне регулювання поняття «агломерація» в законодавстві України (аналітична записка)

Дата: 29.01.2017

О. Врублевський

Нормативне регулювання поняття «агломерація» в законодавстві України (аналітична записка)

З метою виявлення норм, які врегульовують питання утворення міських агломерацій та механізмів управління ними було проведено аналіз положень Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про співробітництво територіальних громад», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про регулювання містобудівної діяльності», Цивільного, Господарського та Земельного кодексів України. Проведений аналіз засвідчив відсутність норм, які врегульовують питання утворення міських агломерацій та механізмів управління ними. Поруч з цим, окремі положення закону «Про співробітництво територіальних громад», що визначають форми співробітництва, частково можуть бути використаними для вирішення спільних питань життєзабезпечення фактично існуючих міських агломерацій. Однак, без додаткового правового врегулювання як в межах самого закону «Про співробітництво територіальних громад», так і інших законодавчих, у т.ч. кодифікованих законодавчих актів, чинні форми співробітництва в контексті міських агломерацій, будуть незручними та розтягнутими в часі у разі їх застосування.

Для з’ясування нормативного змісту поняття «агломерація» на веб-порталі Верховної Ради України в розділі законодавство було здійснено пошук, відбір та аналіз наявних в базі даних нормативно-правових актів, у назві чи в тексті яких зустрічається ключове слово пошуку «агломерація». За результатами пошуку було знайдено 211 нормативно-правових актів, проведений аналіз кожного з них засвідчив таке.

Слово «агломерація» та похідні від нього словосполучення (агломерація руд чорних металів, агломераційне виробництво, агломераційні фабрики, заводи, цехи, установки, обладнання, промислові агломерації тощо) досить часто фігурують здебільшого в нормативно-правових актах, що унормовують певну частину суспільних відносин у гірничо-металургійній галузі. При цьому, в таких НПА зміст агломерації як правового терміну не розкривається.

Поруч з цим є низка НПА, в текстах яких «агломерація» присутня як утворення населених пунктів чи територія, будучи складовою таких словосполучень, зокрема:

агломерація (Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, затверджені наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 27.12.2006 р.         № 1196; Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2020 року, затверджені Законом України від 21.12. 2010 р. 2818-VI);

агломерація населених пунктів (Указ Президента України «Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні[1]» від 22.07.1998 р. № 810/98 );

Севастопольська агломерація (Програма сталого розвитку міста Севастополя на 2001-2005 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 р. № 1315 );

міська агломерація (ЗУ «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст» від 04.03.2004 р. № 1580-IV; розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 р. № 447-р «Про схвалення Концепції створення індустріальних (промислових) парків); Основні напрями забезпечення комплексного розвитку малих монофункціональних міст, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2000 р. № 521. Відповідно до останнього НПА міська агломерація визначалася[2] як компактне територіальне розміщення міських населених пунктів, об’єднаних інтенсивними господарськими, трудовими і культурно-побутовими зв’язками);

велика міська агломерація (Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. № 385).

Для того, щоб органічно «вмонтувати» поняття міської агломерації в чинне законодавство України, доцільним вбачаються наступні кроки:

1) визначення питань, які потребують додаткового правового врегулювання;

2) формулювання відповідних норм, безвідносно того, в який законодавчий акт та чи інша норма увійде в майбутньому;

3) підготовка законопроекту, який передбачатиме нормативне врегулювання агломерації як міжгалузевого інституту права.

Врублевський О.

18.12.2016 р.

[1] Одним із пунктів документа передбачалося розроблення та прийняття закону «Про міську агломерацію»

[2] Втратила чинність на підставі постанови КМУ від 18.07.2012 р. № 750