Слідкуйте за новинами

Аналіз Проект Закону України 3824 від 25.12.2013

Дата: 06.03.2014


Законопроектом пропонується запровадити єдину для всіх місцевих рад процедуру щодо порядку внесення та розгляду місцевою радою питань в порядку місцевої ініціативи.

 

Реєстраційний номер (та/або інші реквізити): 3747 від 11.12.2013
Інтернет-адреса проекту (або інше джерело): http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=49419
Назва проекту:

Проект Закону України «Про внесення змін до  статті 9 Закону України «Про місцеве самоврядування» (щодо місцевих ініціатив)

Характер (вид) акта: Проект закону
Суб’єкт(и) ініціативи / автор(и) проекту: Фурсін І. Г. (VII скликання)
Короткий зміст (суть) проекту: Законопроектом пропонується запровадити єдину для всіх місцевих рад процедуру щодо порядку внесення та розгляду місцевою радою питань в порядку місцевої ініціативи.
Відповідність чинному законодавству: Проект Закону не суперечить чинній Конституції України.
Можливі суспільні впливи та ризики: Негативні: Позитивні:
Відсутні. Прийняття законопроекту уточнює правові процедури щодо форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення.
Висновки, пропозиції: Законопроект прийнятним за умови уточнення певних термінів і положень та редакційних правок. Пропонується в законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» та скоротити ч. 2 пункту 2 щоб уникнути повтору положень, викладених в пункті 1.
Інша інформація щодо проекту (якщо така є): Законопроект містить термін та положення, які потребують уточнення, а саме необхідно дати визначення терміну «місцева ініціатива», та відредагувати пункт 2 чи 1, щоб уникнути повторення визначення суб’єктів місцевої ініціативи.

 

Поділитися