Слідкуйте за новинами

Аналіз проекту закону №3322 від 26.09.2013

Дата: 08.01.2014

Законопроектом передбачено покласти фінансування підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад, обраних за партійними списками, на відповідні політичні партії, а також покласти фінансування підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад на асоціації органів місцевого самоврядування.

Реєстраційний номер (та/або інші реквізити): 3322 від 26.09.2013
Інтернет-адреса проекту (або інше джерело): http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=48506
Назва проекту: Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад
Характер (вид) акта: Проект закону
Суб’єкт(и) ініціативи / автор(и) проекту: Азаров М.Я., Кабінет міністрів України
Короткий зміст (суть) проекту: Законопроектом передбачено покласти фінансування підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад, обраних за партійними списками, на відповідні політичні партії, а також покласти фінансування підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад на асоціації органів місцевого самоврядування.
Відповідність чинному законодавству: Проект Закону не суперечить чинній Конституції України.
Можливі суспільні впливи та ризики: Негативні: Позитивні:
Реалізація цього законопроекту може призвести до зниження рівня кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад через відсутність коштів у політичних партіях та асоціаціях місцевих рад. Відсутні.
Висновки, пропозиції: Законопроект є неприйнятним.
Інша інформація щодо проекту (якщо така є): Законопроектом передбачається внести зміни до законів України «Про політичні партії в Україні» та «Про асоціації органів місцевого самоврядування» з метою покладення відповідальності (в т.ч. фінансової) за підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад на політичні партії та асоціації органів місцевого самоврядування.Такий законопроект був би доречний, за умови розвиненості політичних партій та асоціацій місцевих рад, однак на сьогоднішній день позбавлення державної підтримки може погіршити рівень кваліфікації місцевих депутатів та співробітників органів місцевої влади.Доволі сумнівним виглядає твердження автора законопроекту щодо відсутності дискримінаційних ризик, оскільки вони – наочні: потужні партії мають набагато більше можливостей, ніж невеликі.
Також сумнівними є твердження щодо непотрібності громадського обговорення та погодження акту з профспілками та роботодавцями, останні жодним чином не торкаються предмету законопроекту.

Поділитися