Слідкуйте за новинами

Аналіз Проекту Закону України №3310 від 20.09.2013

Дата: 08.01.2014

Законопроектом передбачено скасування ввізного мита при ввезені на митну територію України устаткування, обладнання та комплектувальних виробів до них, передбачених інвестиційним проектом, що реалізується відповідно до Закону України «Про основи розвитку Автономної Республіки Крим та особливості провадження інвестиційної діяльності на її території».
 

Реєстраційний номер (та/або інші реквізити): 3310 від 20.09.2013
Інтернет-адреса проекту (або інше джерело): http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=48462
Назва проекту: Проект Закону України «Про внесення змін до статті 287 Митного кодексу України»
Характер (вид) акта: Проект закону
Суб’єкт(и) ініціативи / автор(и) проекту: Нетецька О.А. (VII скликання)
Короткий зміст (суть) проекту: Законопроектом передбачено скасування ввізного мита при ввезені на митну територію України устаткування, обладнання та комплектувальних виробів до них, передбачених інвестиційним проектом, що реалізується відповідно до Закону України «Про основи розвитку Автономної Республіки Крим та особливості провадження інвестиційної діяльності на її території».
Відповідність чинному законодавству: Проект Закону не суперечить чинній Конституції України.
Можливі суспільні впливи та ризики: Негативні: Позитивні:
Реалізація цього законопроекту зменшить надходження до бюджету та створить можливість ухилятися від сплати ввізного мита широкому колу резидентів та тривалий час – 5 років. Відсутні.
Висновки, пропозиції: Законопроект є неприйнятним.
Інша інформація щодо проекту (якщо така є): Законопроектом передбачається звільнити, а не надати пільги, як твердить автор проекту, від сплати ввізного мита широкий перелік товарів – устаткування, обладнання, машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі та комплектувальні вироби до них.Термін звільнення від сплати ввізного мита абсолютно фантастичний – 5 років, якщо початок інвестпроекту розтягується на такий час, взагалі постає питання про доцільність реалізації такого проекту.
Все це свідчить про лобістський характер закону, який відкриває широку та тривалу шпарину для уникнення від податків, а це призведе до значних втрат бюджету.

Поділитися