Слідкуйте за новинами

Проект Постанови КМУ «Про порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад»

Дата: 01.03.2016

Проект

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від ___ березня 2016 р. № ___

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад

 1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, передбаченої законом про Державний бюджет України на відповідний рік (далі — субвенція).
 2. У цих Порядку та умовах терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України.
 3. Головним розпорядником субвенції є Мінрегіон.

Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішенням відповідної місцевої ради про такий бюджет згідно із законодавством.

Субвенція спрямовується місцевим бюджетам об’єднаних територіальних громад, які утворилися відповідно до Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад”.

 1. Субвенція надається для створення, модернізації інфраструктури об’єднаної територіальної громади та може спрямовуватися на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів інфраструктури, що належать до комунальної форми власності (у тому числі на виготовлення проектної та містобудівної документації), а саме:

підвищення якості адміністративних послуг: створення центрів надання адміністративних послуг, сучасних систем організації управління громадою — комунікаційних мереж, баз даних, систем оповіщення населення;

реконструкцію, переобладнання, перепрофілювання будівель бюджетних установ з метою їх використання відповідно до повноважень та потреб об’єднаних територіальних громад з обов’язковим застосуванням енергозберігаючих технологій;

будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт доріг, мостів, переходів комунальної форми власності, що поліпшують доступність жителів до об’єктів та установ, у яких надаються адміністративні, соціальні та інші послуги;

закупівлю транспортних засобів для підвезення дітей до навчальних закладів, транспортних засобів спеціального призначення для комунальних підприємств, пожежної і спеціальної рятувальної техніки та пожежно-рятувального оснащення;

будівництво водогонів, систем водовідведення, нових полігонів твердих побутових відходів та рекультивацію територій сміттєзвалищ тощо;

будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт інших об’єктів, які є важливими для посилення спроможності та забезпечення територіальної згуртованості громади, належного рівня безпеки та цивільного захисту громади.

 1. Умовами надання субвенції є:

1) спрямування субвенції на фінансування проектів згідно з планом соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади, межі якої повністю відповідають межам, визначеним перспективним планом формування територій громад Автономної Республіки Крим, області, та відповідно до напрямів, визначених у пункті 4 цих Порядку та умов, оформлених за формою, встановленою Мінрегіоном, та календарний план реалізації яких становить не більш як три роки;

2) погодження поданих виконавчими комітетами міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад проектних заявок, оформлених за формою, встановленою Мінрегіоном, спеціально утвореною для їх розгляду при Мінрегіоні комісією (далі — комісія);

3) наявність рішення відповідної сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади про затвердження проектів та їх оприлюднення в місцевих засобах масової інформації або на офіційних веб-сайтах.

 1. Проектні заявки на проекти, які фінансуватимуться за рахунок субвенції, та зміни до них формуються відповідними виконавчими комітетами міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад та подаються Раді міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністраціям для надання протягом п’яти робочих днів висновку щодо зазначених проектних заявок.

Проектні заявки разом з висновками Ради міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрацій подаються виконавчими комітетами міських, селищних, сільських рад на погодження комісії.

Комісія протягом п’яти робочих днів з дня надходження проектних заявок погоджує їх або подає відповідним виконавчим комітетам міських, селищних, сільських рад зауваження для їх усунення та повторного подання на погодження.

Після погодження комісією проектних заявок виконавчими комітетами рад розробляються відповідні проекти, що затверджуються відповідними міськими, селищними, сільськими радами.

 1. Перелік проектів, що фінансуються за рахунок субвенції, формується виконавчими комітетами міських, селищних, сільських рад та затверджується відповідними міськими, селищними, сільськими радами.
 2. Затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи здійснюються відповідно до вимог Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674).
 3. Видатки, пов’язані з фінансуванням за рахунок субвенції об’єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., №34, ст. 916) та Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 (Офіційний вісник України, 2011 р., №32, ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599).
 4. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві держадміністрації сприяють міським, селищним, сільським радам об’єднаних територіальних громад у реалізації проектів з метою ефективного використання субвенції.
 5. Казначейство:

перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 p., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном;

інформує щомісяця до 15 числа Мінрегіон і Мінфін про обсяги перерахування субвенції та касові видатки в розрізі місцевих бюджетів, а також об’єктів та заходів, що фінансуються за її рахунок.

 1. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції здійснюється в установленому законом порядку.
 2. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.
 3. Розпорядники субвенції подають щомісяця до 5 числа Мінрегіону інформацію про використання субвенції в розрізі проектів, що фінансуються за її рахунок.
 4. Мінрегіон подає щомісяця до 10 числа Мінфіну інформацію про використання субвенції у розрізі проектів.
 5. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

_____________________

Поділитися