Слідкуйте за новинами

Проект постанови КМУ «Про внесення змін та доповнень до Методики формування спроможних територіальних громад» від 08.04.2015 р. щодо особливостей формування ОТГ навколо великих міст та врахування інтересів національних меншин

Дата: 30.04.2017

Проект
30.04.2017

Постанова Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до Постанови від 8 квітня 2015 р. N 214 «Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад»»

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до «Методики формування спроможних територіальних громад» затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015р. N214 такі зміни:

  1. Абзац другий частини 3 після слів «соціально-економічних, культурних» доповнити словом «етнічних»;
  1. У частині 6:

         а) пункт перший доповнити новим абзацом у такій редакції:

«При визначенні потенційними центрами спроможних територіальних громад міст обласного значення з населенням понад 100 тисяч осіб для визначення складу такої громади слід враховувати систему розселення, що складається в зоні доступності 25 км навколо таких міст, динаміку зміни чисельності населення у містах та селищах навколо такого міста обласного значення і не допускати надмірного включення до складу такої громади сільських територій. В зоні доступності 25 км навколо міст обласного значення з чисельністю населення понад 100 тисяч осіб допускається створення спроможних громад навколо інших наявних міст чи селищ, які показують стійку динаміку до зростання чисельності населення, мають належну соціально-культурну інфраструктуру і є осередками економічного зростання.»

         б) доповнити новим пунктом у такій редакції:

«4) визначення потенційним центром спроможної територіальної громади села допускається винятково за умови, коли при визначенні зон доступностей, відповідно до пп. 1-2) навколо міст чи селищ залишаються території, що не входять до таких зон чи існують природні перепони – річки, водойми, болота, гори, які не дозволяють забезпечити доступність сільських територій до таких центрів, або, якщо територія потенційно спроможної територіальної громади буде надто великою – понад 600 квадратних кілометрів.»;

  1. Частину 8 доповнити новим абзацом у такій редакції:

«при формуванні спроможної територіальної громади мають враховуватись інтереси етнічних груп, які проживають у населених пунктах територіальних громад, які можуть увійти до спроможної територіальної громади, на основі єдності економічного, культурного, інформаційного, освітнього простору громади.»;

  1. Після частини 10 доповнити новою частиною у такій редакції:

«10-1. До складу робочої групи входять:

1) голова обласної державної адміністрації – керівник Робочої групи;

2) голова обласної ради;

3) головний архітектор області;

4) керівник фінансового управління обласної державної адміністрації;

5) керівник обласного управління юстиції;

6) не менше, як по два представники від органів місцевого самоврядування міст, селищних та сільських рад, рекомендованих до включення органами місцевого самоврядування;

7) представники місцевих наукових установ, громадських організацій, інші особи, діяльність яких у робочій групі є доцільною.

Робоча група проводить свою роботу відкрито, залучає до обговорення питань необхідних спеціалістів, створює спеціалізовані робочі групи, організовує відкриті обговорення, інформує про свою діяльність на інтернет ресурсі обласної державної адміністрації.»

Прем‘єр-міністр України                                            В. Б. Гройсман

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Постанови від 8 квітня 2015 р. N214  «Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад»»

 

Проект
30.04.2017

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до МЕТОДИКИ формування спроможних територіальних громад, схваленої Постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. N 214»

 

  1. Обґрунтування необхідності

Практика утворення об‘єднаних територіальних громад показала, що має місце з одного боку недостатнє правове регулювання окремих моментів щодо формування перспективного плану утворення спроможних громад, що веде до утворення дрібних, економічно слабких громад, або надто великих за територією ОТГ, у яких складно забезпечити територіальну єдність. Також, в регіонах з компактним розселенням етнічних груп посилюються спекуляції, що українське законодавство не враховує наявність етнічних груп у територіях, де утворюються нові об‘єднані громади. Такі ж зауваження висловлюються і представниками Ради Європи.

  1. Мета і завдання

Пропозиції щодо удосконалення окремих правових норм Методики підготовлено з метою врахування практики застосування Методики формування спроможних територіальних громад.

  1. Загальна характеристика і основні положення проекту

Із Закону «Про добровільне об‘єднання громад» прямо випливає введення норми врахування етнічних особливостей в територіях із компактним розселенням меншин, до переліку вимог щодо формування спроможних територіальних громад.

Доповнення щодо норми послідовності формування ОТГ направлено на стимулювання створення більших ОТГ навколо міст та селищ у зонах доступності великих міст лише за умови позитивної динаміки розвитку таких потенційних центрів для нових ОТГ. Разом з тим, поправка обмежуватиме утворення надмірно великих за територією ОТГ, де складно забезпечити єдність простору громади.

Пропонованими змінами запроваджується обов‘язковість створення робочої групи із підготовки перспективного плану формування спроможних територіальних громад та визначається її рекомендований склад.

  1. Стан нормативно-правової бази в цій сфері правового регулювання

Основними документами, на основі яких підготовлено зміни, є Розпорядження Кабінету Міністрів України №333-р від 01.04.2014 року «Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні» та Закон України «Про добровільне об‘єднання громад».

  1. Фінансово-економічне обґрунтування

Ухвалення пропонованих змін не потребує додаткового фінансування з державного бюджету.

Пояснювальна записка до проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до МЕТОДИКИ формування спроможних територіальних громад, схваленої Постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. N 214»

Проект
30.04.2017

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до МЕТОДИКИ формування спроможних територіальних громад, схваленої Постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. N 214»
                    

Чинна редакція Редакція, що пропонується

3. Формування спроможних територіальних громад здійснюється з урахуванням:

здатності органів місцевого самоврядування вирішувати суспільні питання, які належать до їх компетенції, для задоволення потреб населення відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

історичних, географічних, соціально-економічних, культурних особливостей розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

розвитку інфраструктури відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

фінансового забезпечення відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

трудової міграції населення;

доступності послуг у відповідних сферах.

3. Формування спроможних територіальних громад здійснюється з урахуванням:

здатності органів місцевого самоврядування вирішувати суспільні питання, які належать до їх компетенції, для задоволення потреб населення відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

історичних, географічних, соціально-економічних, культурних та етнічних особливостей відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

розвитку інфраструктури відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

фінансового забезпечення відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

трудової міграції населення;

доступності послуг у відповідних сферах.

6. Формування спроможних територіальних громад здійснюється у такій послідовності:

1) визначення потенційними адміністративними центрами міст обласного значення та населених пунктів, що мають статус районних центрів, та зон їх доступності.

Зони доступності таких потенційних адміністративних центрів визначаються на відстані не більш як 20 кілометрів дорогами з твердим покриттям. Відстань може бути збільшена до 25 кілометрів у разі, коли чисельність населення спроможної територіальної громади в зоні віддаленості від потенційного адміністративного центру більш як 20 кілометрів становить не більш як 10 відсотків загальної чисельності населення такої громади. Така відстань може бути зменшена у разі відсутності доріг з твердим покриттям чи особливостей рельєфу, що унеможливлює сполучення (ріки без мостів, гори).

Зони доступності потенційних адміністративних центрів спроможних територіальних громад визначаються з урахуванням доступності послуг у відповідних сферах, зокрема часу прибуття для надання швидкої медичної допомоги у невідкладних випадках та пожежної допомоги, що не має перевищувати 30 хвилин;

Норма відсутня

Норма відсутня

6. Формування спроможних територіальних громад здійснюється у такій послідовності:

1) визначення потенційними адміністративними центрами міст обласного значення та населених пунктів, що мають статус районних центрів, та зон їх доступності.

Зони доступності таких потенційних адміністративних центрів визначаються на відстані не більш як 20 кілометрів дорогами з твердим покриттям. Відстань може бути збільшена до 25 кілометрів у разі, коли чисельність населення спроможної територіальної громади в зоні віддаленості від потенційного адміністративного центру більш як 20 кілометрів становить не більш як 10 відсотків загальної чисельності населення такої громади. Така відстань може бути зменшена у разі відсутності доріг з твердим покриттям чи особливостей рельєфу, що унеможливлює сполучення (ріки без мостів, гори).

Зони доступності потенційних адміністративних центрів спроможних територіальних громад визначаються з урахуванням доступності послуг у відповідних сферах, зокрема часу прибуття для надання швидкої медичної допомоги у невідкладних випадках та пожежної допомоги, що не має перевищувати 30 хвилин;

         При визначенні потенційними центрами спроможних територіальних громад міст обласного значення з населенням понад 100 тисяч осіб для визначення складу такої громади слід враховувати систему розселення, що складається в зоні доступності 25 км навколо таких міст, динаміку зміни чисельності населення у містах та селищах навколо такого міста обласного значення і не допускати надмірного включення до складу такої громади сільських територій. В зоні доступності 25 км навколо міст обласного значення з чисельністю населення понад 100 тисяч осіб допускається створення спроможних громад навколо інших наявних міст чи селищ, які показують стійку динаміку до зростання чисельності населення, мають належну соціально-культурну інфраструктуру і є осередками економічного зростання.

4) визначення потенційним центром спроможної територіальної громади села допускається винятково за умови, коли при визначенні зон доступностей,  відповідно до пп 1-2) навколо міст чи селищ залишаються території, що не входять до таких зон чи існують природні перепони – річки, водойми, болота, гори, які не дозволяють забезпечити доступність сільських територій до таких центрів, або, якщо територія потенційно спроможної територіальної громади буде надто великою – понад 600 квадратних кілометрів.

8. Межі територій спроможних територіальних громад визначаються з дотриманням таких вимог:

територія спроможної територіальної громади має включати території територіальних громад, що входять до її складу, та бути нерозривною;

спроможні територіальні громади розташовуються у межах території Автономної Республіки Крим, однієї області та у разі можливості одного району.

Норма відсутня

 
 
 

8. Межі територій спроможних територіальних громад визначаються з дотриманням таких вимог:

територія спроможної територіальної громади має включати території територіальних громад, що входять до її складу, та бути нерозривною;

спроможні територіальні громади розташовуються у межах території Автономної Республіки Крим, однієї області;

при формуванні спроможної територіальної громади мають враховуватись інтереси етнічних груп, які проживають у населених пунктах територіальних громад, які можуть увійти до спроможної територіальної громади, на основі єдності економічного, культурного, інформаційного, освітнього простору громади.

10. З метою забезпечення відкритості та прозорості роботи з розроблення проекту перспективного плану може утворюватися робоча група, до складу якої входять представники Ради міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та громадськості.

Норма відсутня

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. З метою забезпечення відкритості та прозорості роботи з розроблення проекту перспективного плану утворюється робоча група, до складу якої входять представники Ради міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та громадськості.

10-1. До складу робочої групи входять:

1) голова обласної державної адміністрації – керівник Робочої групи;

2) голова обласної ради;

3) головний архітектор області;

4) керівник фінансового управління обласної державної адміністрації;

5) керівник обласного управління юстиції;

6) не менше, як по два представники від органів місцевого самоврядування міст, селищних та сільських рад, рекомендованих до включення органами місцевого самоврядування;

7) представники місцевих наукових установ, громадських організацій, інші особи, діяльність яких у робочій групі є доцільною.

Робоча група проводить свою роботу відкрито, залучає до обговорення питань необхідних спеціалістів, створює спеціалізовані робочі групи, організовує відкриті обговорення, інформує про свою діяльність на інтернет ресурсі обласної державної адміністрації.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до МЕТОДИКИ формування спроможних територіальних громад, схваленої Постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. N 214»

Поділитися