Слідкуйте за новинами

Проект Постанови КМУ «Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад»

Дата: 17.03.2015

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постановою Кабінету Міністрів України
№ ____від «___»_____ 2015 року

Методика формування спроможних територіальних громад

  1. Загальні положення.

1.1 Ця Методика розроблена на підставі Концепції реформування місцевого самоврядування», затвердженої Постановою КМУ №333 від 01.04.14. та Закону України «Про добровільне об‘єднання територіальних громад» і є обов‘язковою для використання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, при підготовці Перспективний план формування територій громад Автономної Республіки Крим, області (Далі – Перспективний план).

1.2. Якщо в процесі формування Перспективного плану об‘єктивно виникає необхідність зміни меж районів у межах області, готується проект акта Верховної Ради України щодо внесення таких змін.

1.3. У випадку, коли об‘єднана територіальна громада (далі – громада) утворюється в межах цілого району, готується проект акта Верховної Ради України про ліквідацію такого району.

1.4. Формування Перспективного плану має  враховувати:

1) узгодженість системи територіальних громад області з територіальною структурою місцевих органів виконавчої влади та інших органів державної влади;

2) належність поселення лише до однієї громади, одного району та одного регіону, а також відсутності територій, не включених до складу громади чи району;

3) створення об‘єднаної громади допускається лише за умови спроможності виконання органами місцевого самоврядування повноважень, у т.ч. галузевих, які визначені для таких громад;

4) наявність поселення-адміністративного центру, що є домінуючим щодо інших поселень у цій громаді;

5) забезпечення максимально можливої однорідності громад одиниць за площею та віддаленістю від центру;

  1. Робоча група з підготовки проекту Перспективного плану формування територій громад

2.1. Робоча група з підготовки проекту Перспективного плану формування територій громад створюється розпорядженням голови відповідної обласної державної адміністрації протягом не більше місяця від дати набуття чинності цією Методикою і діє до затвердження Перспективного плану, відповідно до Закону.

2.2. До складу Робочої групи:

1) голова обласної державної адміністрації – керівник Робочої групи;

2) голова обласної ради;

3) головний архітектор області;

4) керівник фінансового управління обласної державної адміністрації;

5) керівник обласного управління юстиції;

6) не менше, як по два представники від органів місцевого самоврядування міст, селищних та сільських рад, рекомендованих до включення органами місцевого самоврядування;

7) представники місцевих наукових установ, громадських організацій, інші особи, діяльність яких у робочій групі є бажаною.

2.3. Забезпечення діяльності Робочої групи здійснюється відповідною обласною державною адміністрацією.

2.4. Робоча група проводить свою роботу відкрито, залучає до обговорення питань необхідних спеціалістів, створює спеціалізовані робочі групи, організовує відкриті обговорення, інформує про свою діяльність на інтернет ресурсі обласної державної адміністрації.

2.5. Робоча група має підготувати проект Перспективного плану протягом не більше трьох місяців від дати її утворення.

2.6. У разі, коли Робочою групою, у визначені терміни не підготовлено проект Перспективного, підготовка його проекту може бути доручена Урядом Мінрегіону.

  1. Підготовка пропозицій щодо утворення громад в межах АРК, області.

3.1. Підготовка пропозицій щодо утворення громад виходить із того, що громади формуються в межах усієї території регіону, без врахування нинішнього районного розмежування.

3.2. Формування пропозицій щодо утворення громад відбувається за такою логічною схемою: визначення потенційних центрів новоутворених громад ; визначення поселень, що потенційно можуть бути включені у нові громади; визначення меж новоутворених громад; підготовка карти громад, підготовка необхідних актів Верховної Ради України у випадку зміни меж районів чи їх ліквідації.

3.3. Визначення потенційних центрів громад здійснюється виходячи із припущення, що таким центром має бути домінуюче поселення, яке сьогодні є осередком економічної активності, або яке має потенційні можливості стати таким осередком

3.4. Центрами громад визначаються:

1) існуючі міста обласного значення;
2) нинішні районні центри;
3) міста районного значення;
4) невеликі міста районного значення, селища, крупні села, можуть бути обрані центрами громад, якщо вони знаходяться на відстані понад 10 км від вибраних раніше центрів, або за межами їх зон впливу.

3.5. Міста районного значення, селища та села, які знаходяться в безпосередній близькості до більших міст можуть бути визнані центрами громад, якщо згідно з бюджетною інформацією вони мають на своїй території економічну активність та в них наявна відповідна бюджетна інфраструктура, в іншому випадку вказані поселення входять в межі громади з більш потужним центром. При цьому слід дотримуватись правила, аби не відбувалось надмірного включення сіл та селищ до складу громади, створеною на базі міста – обласного центру, а також міста обласного значення із населенням понад 100 тисяч населення.

3.6. Після виконання робіт, визначених пунктами 3.4-3.5 визначаються зони впливу визначених центрів на навколишні території до 20 км, якщо центром громади є місто і до  10-15 км, якщо центром є селище чи село.

3.7 Визначені потенційні зони впливу наносяться на карту регіону і визначаються території, які не увійшли до зон впливу раніше визначених центрів. Після виявлення територій, які не увійшли до зон впливу центрів, визначених відповідно до пп 3.4-3.5  визначаються інші потенційні центри економічного росту –  селища, крупні села, що знаходяться на відстані понад 10 км від вибраних раніше центрів, або за межами їх зон впливу і які є такими, що можуть стати центрами громад поза зонами впливу, визначеними у п.3.3.

3.8. У випадку наявності значних територій поза зонами впливу потенційних центрів, визначених у пп. 3.4-3.5 і визначення центрами новоутворюваних громад поселень, які не є сьогодні центрами економічної активності слід враховувати такі застереження:

1) Якщо між ближніми географічно поселеннями немає дороги, (мосту, інших інженерних споруд, чи їх спорудження недоцільне, такі поселення відносяться до зон впливу різних громад. Це обмеження також стосується поселень, розділених природними перепонами – ріками, ярами, горами, крупними лісовими масивами.

2) Для території, що не попадає в зону дії центрів економічного росту – якщо бюджетна інформація вказує на відсутність економічної активності, в поселеннях з відносно високою кількістю населення (понад 2 тис. чол.) перевіряється наявність соціальної інфраструктури. Якщо така є присутня, ці поселення визначаються як центри громад.

3) Якщо деякі поселення знаходяться далі як 20 км від вибраних центрів, або комунікації з ними є ускладненими (відсутня  дорога з твердим покриттям, гори, ріки), серед таких поселень може бути вибрано окремо центр громад. В цьому випадку бажано вибирати поселення як центр громади в географічному центрі, навіть якщо це не найбільше в сукупності інших поселень. Однак слід пам’ятати, що вкладення в інфраструктуру такої громади будуть високими.

4) Мережа доріг громади, як правило, повинна бути радіальною, орієнтованою на центр громади.

5) При виборі центру громади слід враховувати наявність приміщень для розміщення в громаді підрозділів територіальних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування громади.

6) При визначенні поселень, що групуються навколо центрів притягання слід враховувати дорожню інфраструктуру, історичні та етнічні особливості. Зокрема, варто враховувати адміністративно-територіальний устрій довоєнного періоду, часів Польщі, царської Росії.

  1. Розмежування територій громад.

4.1. Розмежування територій громад здійснюється в основному відповідно до територій сільрад, які ввійшли до складу нової громади.

4.2. Територія новоутвореної громади має охоплювати території міськради, селищної ради та/чи сільрад, що увійшли до складу нової громади.

4.3. Мінімальна розрахункова кількість постійного населення новоутвореної сільської громади визначається виходячи із можливості надання в межах громади повноцінної дошкільної, шкільної та позашкільної освіти, повного переліку адміністративних послуг. Як правило, об‘єднана громада має мати понад 5-7 тисяч осіб населення. Менша чисельність населення допускається для сільських громад, розташованих у важкодоступних місцевостях або у територіях, які лежать поза зонами впливу економічних центрів.

4.4.Зовнішньою межею новоутвореної громади є зовнішні межі сільрад, що ввійшли до складу цієї громади.

4.5. У випадку, коли до складу новоутвореної громади увійшла не вся територія котроїсь із сільрад, тоді розмежування між громадами здійснюється виходячи із традиційної належності земель до сільськогосподарських виробників, які існували до розпаювання земель, а також з урахуванням землекористування, що склалось на момент підготовки пропозицій.

  1. Підготовка інформації щодо громад, визначених Перспективним планом.

5.1. По кожній із громад готується аналітична записка у якій має бути викладено:

1) історичне обґрунтування;

2) вплив на умови життя населення;

3) місцева ідентичність населення;

4) вплив на якість та доступність надання публічних послуг;

5) вплив на ефективність управління територією;

6) демографічна ситуація;

7) вплив на зміну транспортної доступності та комунікації;

8) вплив на підприємництво;

9) вплив на стан освіти та охорони здоров‘я;

5.2. Інформація про громаду, яка може бути утвореною на основі об‘єднання є відкритою.

  1. Документація на громади, які можуть бути утворені за Перспективним планом.

6.1. На кожну змодельовану громаду формується комплект документів, який включає картографічні матеріали та паспорт громади.

6.2. Карта громади визначає її межі і виконується на топографічній карті місцевості в масштабі 1:100000.

6.3. Паспорт громади включає:

  1. Перспективний план формування територій громад

7.1. На основі виконання робіт, визначених з цією Методикою Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідною обласною державною адміністрацією розробляється проект Перспективного плану формування територій громад, що включає:

1) Графічну частину, на які відображаються межі спроможних територіальних громад, адміністративні центри таких громад, населені пункти.

2) Текстову частину, що включає опис кожної спроможної територіальної громади:

7.2. Затвердження Перспективного плану відбувається відповідно до процедур, визначених законами України «Про добровільне об‘єднання територіальних громад» та «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

Поділитися