Слідкуйте за новинами

Проект Закону України «Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (щодо застосування мов у системі органів місцевого самоврядування)

Дата: 14.08.2015

Проект
вноситься

 ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”
(щодо  застосування мов у системі органів місцевого самоврядування)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170) статтю 23-1 такого змісту:

Стаття 23-1. Застосування державної та інших мов у системі органів місцевого самоврядування

  1. Застосування української мови, як державної є обов’язковим при здійсненні повноважень органами місцевого самоврядування їх посадовими особами, підготовці проектів актів, веденні діловодства.
  2. За рішенням сільської, селищної, міської ради, поряд з державною мовою, у взаємовідносинах органів місцевого самоврядування територіальної громади та місцевих жителів, може застосовуватись мова більшості населення територіальної громади.
  3. У випадку розбіжностей в трактуванні актів та документації виданих відповідно до частини другої цієї статті, основним є текст українською мовою, крім випадків договорів чи інших спільних документів, де іншою стороною є орган публічної влади іншої країни. В цьому випадку тексти, укладені українською та іншими мовами мають однакову силу.
  4. Акти, видані з порушенням частини першої цієї статті є нікчемними.

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради

          України                                                                                В.Б. Гройсман

Проект
вноситься

П О С Т А Н О В А

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про прийняття за основу проекту Закону України
«Про внесення змін до Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»
(щодо  застосування мов у системі органів місцевого самоврядування)»

 
Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

  1. Прийняти за основу проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (щодо застосування мов у системі органів місцевого самоврядування)», поданий ____________________________
  1. Доручити головному Комітету Верховної Ради України доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні.

 
Голова Верховної Ради

України

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»
(щодо застосування мов у системі органів місцевого самоврядування)»

  1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Останнім часом в діяльності органів місцевого самоврядування має місце застосування, як основної мови, інших мов. Таке застосування у своїй діяльності недержавної мови ускладнює як юридичне тлумачення рішень, так і доступність до цих рішень громадян, які не володіють іншими (окрім державної) мовами.

Конституційний Суд України у своєму Рішенні №10-рп/99 від 14.12.1999 р., щодо тлумачення ст. 10 Конституції України зазначив наступне:

– публічними сферами, в яких застосовується державна мова, охоплюються насамперед сфери здійснення повноважень органами законодавчої, виконавчої та судової влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування (мова роботи, актів, діловодства і документації, мова взаємовідносин цих органів тощо);

– положення Конституції України зобов’язують застосовувати державну – українську мову як мову офіційного спілкування посадових і службових осіб при виконанні ними службових обов’язків, в роботі і в діловодстві тощо органів державної влади, представницького та інших органів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування.

Отже, враховуючи ст.10 Конституції України, з метою усунення незручностей для громадян України використання актів органів місцевого самоврядування та у розвиток пункту 4 частини першої ст. 92 Конституції України, пропонується внесення змін в Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо застосування мов у системі органів місцевого самоврядування.

  1. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» в частині застосування мов у системі органів місцевого самоврядування.

Пропонується визначити наступне:

– застосування української мови, як державної є обов’язковим при здійсненні повноважень органами місцевого самоврядування їх посадовими особами, підготовці проектів актів, веденні діловодства;

– за рішенням сільської, селищної, міської ради, поряд з державною мовою, у взаємовідносинах органів місцевого самоврядування територіальної громади та місцевих жителів, може застосовуватись мова більшості населення територіальної громади;

– у випадку розбіжностей в трактуванні актів та документації виданих відповідно до частини другої цієї статті, основним є текст українською мовою, крім випадків договорів чи інших спільних документів, де іншою стороною є орган публічної влади іншої країни. В цьому випадку тексти, укладені українською та іншими мовами мають однакову силу;

– акти, видані з порушенням частини першої цієї статті є нікчемними.

 3. Місце законопроекту в системі законодавства

Відносини в даній сфері регулюються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про засади державної мовної політики».

Прийняття даного законопроекту не потребує внесення змін до інших законів.

  1. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту під час їх практичного застосування не потребуватиме додаткових видатків з державного або місцевих бюджетів.

  1. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування законопроекту після його прийняття

Сьогодні питання реального, а не формально-показного використання державної української мови потребує усвідомлення політиками її державо утворюючої ролі, особливого статусу в Українській державі та відповідального ставлення до цього питання.

Поділитися