Слідкуйте за новинами

За участі експертів Програми U-LEAD обговорено шляхи поглиблення партнерської співпраці влади та неурядових організацій у сфері розвитку туризму

Дата: 05.04.2017

За участі експертів Програми U-LEAD обговорено шляхи поглиблення партнерської співпраці влади та неурядових організацій у сфері розвитку туризму

04.04.2017.1Природно-ресурсний потенціал, культурна спадщина та найцінніші природні території, які могли б посилювати економічний розвиток регіонів та громад, з різних причин, на жаль, ще не використовуються належним чином. Як наслідок –  рівень розвитку туристичної індустрії не відповідає наявному потенціалу українських регіонів. Саме ці питання були в центрі уваги круглого столу “Як підвищити участь професійних асоціацій та недержавних організацій у реалізації завдань державної регіональної політики України спрямованих на розвиток туризму “, що відбувся 4 квітня за участі експертів з питань регіонального розвитку програми U-LEAD, представників Мінприроди, Мінекономрозвитку, неурядових організацій та наукових закладів.

Учасники заходу наголошували, що туристична індустрія могла б надати певного імпульсу розвитку суміжних галузей, оскільки вона поєднує в собі понад 50 сфер, зокрема культуру, мистецтво, науку, освіту, спорт, готельне господарство, медичні послуги, торгівлю, харчування, транспорт, зв’язок, фінанси, народні промисли, розваги, будівництво тощо.

04.04.2017.2

Низка операційних цілей та завдань Стратегії регіонального розвитку – 2020 безпосередньо  стосуються розвитку туризму. Серед них раціональне використання природно-ресурсного потенціалу, збереження культурної спадщини та найцінніших природних територій, розвиток зеленого туризму в сільській місцевості, створення якісного туристичного продукту, формування позитивного іміджу регіонів у сфері туризму на зовнішньому та внутрішньому туристичному ринку тощо.

Одним із механізмів досягнення цих цілей та виконання завдань є розробка та впровадження на конкурсних засадах проектів в рамках секторальної бюджетної підтримки ЄС спрямованої на підтримку регіональної політики в Україні. Серед інших, конкурс охоплюватиме проекти, підготовлені у відповідності з вимогами програми регіонального розвитку «Розвиток туризму». ЇЇ метою є створення можливостей для розвитку конкурентного та якісного туристичного продукту, розширення внутрішнього та збільшення обсягів в’їзного туризму, сприяння комплексному розвитку курортних територій та туристичних центрів з урахуванням соціально-економічних інтересів населення, збереження та відновлення природних територій, ремонт і реставрація об’єктів культурної спадщини.

04.04.2017.3

Програма «Розвиток туризму» реалізовуватиметься за двома взаємопов’язаними напрямами.

Перший – це підвищення туристичного потенціалу. Його слід розглядати не лише у контексті створення нових та модернізації існуючих об’єктів туристичної інфраструктури, а також і в питаннях підготовки кадрів для сфери туризму та курортів, підтримки впровадження інноваційних технологій обслуговування споживачів туристичних та супутніх послуг.

04.04.2017.4

Другим є маркетинг туристичного потенціалу, оскільки формування туристичного продукту у відповідності до потреб споживача потребує запровадження ефективної системи маркетингу та просування. Він спрямований на розбудову інформаційного простору і повинен передбачати створення єдиної системи, здатної ефективно та надійно функціонувати, забезпечуючи свій постійний розвиток у інтеграції різних регіонів країни та зарубіжжя. Створення цієї системи сприятиме відкриттю нових можливостей для залучення вітчизняних та закордонних інвестицій. Важливо при цьому застосовувати сучасні канали поширення інформації, зокрема такі як спеціалізовані багатомовні туристичні сайти та мобільні додатки, інтернет-довідники, соціальні мережі.

Представники неурядових організацій та органів влади продемонстрували неабияку зацікавленість у поглибленні співпраці з метою розробки та реалізації якісних проектів регіонального розвитку у сфері туризму. Вони ініціювали проведення нових партнерських зустрічей задля обговорення проектних ідей та подальшої розробки проектів для участі в конкурсі.

Захід відбувся в рамках впровадження проекту «Підтримка компоненту Регіональний розвиток» Інститутом громадянського суспільства за фінансової підтримки Програми ЄС для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою».