Слідкуйте за новинами

Проект «Громадянська ініціатива на захист прав громадян»

Дата: 18.05.2009

Мета проекту

Просування економічних та соціальних прав сільського населення в сфері земельних правовідносин та використання природних ресурсів через розвиток у територіальних громад спроможності належного управління процесом планування територій на місцевому рівні, обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням, демонополізації відношень власності на земельні ресурси на основі узгодження державних, громадських і приватних інтересів.

Завдання проекту

Цільова група

НУО, організації громад, місцеві активісти, місцеві органи влади.

Складові проекту

Виконання проекту передбачає здійснення такої діяльності:

* Проведення аналізу існуючої практики урахування економічних прав громадян при проведенні планування територій громад в сільській місцевості та маленьких містечках.

Результати аналізу будуть опубліковані в брошурі та розповсюджені серед зацікавлених осіб.

*Відбір трьох районів для участі у Проекті на конкурсній основі.

*Тренінгові програма для місцевих НУО, організацій громад, органів місцевої влади, депутатів місцевих рад,  спрямована на розвиток навичок адвокації, моніторингу дій влади та впливу на місцеву політику в земельній сфері.

*Надання юридичної підтримки громадянам, органам місцевого самоврядування у вирішенні конфліктів навколо дотримання економічних прав в сфері земельних правовідносин. Будуть створені регіональні інформаційно-консультативні офіси, де фаховими юристами надаватимуться  консультації та буде створено доступ  до спеціальної довідкової літератури. Місцевим громадам будуть надані одноденні консультації з окремих питань, для того щоб вони розробили проекти місцевих нормативних актів з використання, регулювання, планування, розвитку та іншого використання територій.

*Грантова підтримка ініціатив громад у трьох відібраних районах. Будуть надані два види грантів: а)  на організацію процесу розробки  довгострокових планів використання земельних ресурсів, б) на проведення громадського моніторингу використання земельних ресурсів громад та на громадський вплив на процес прийняття рішень щодо земельних питань.

Буде підтримано 4-5 проектів в кожній області.

*Підготовка та видання методичного посібника з розроблення та затвердження планування територій, забезпечення врахування громадських інтересів під час планування територій населених пунктів. Буде узагальнено кращі практики захисту економічних прав громадян в процесі планування використання земельних ресурсів громад.

 *Проведення конференції на тему стратегічного планування територій населених пунктів, використання земельних ресурсів на  основі громадської участі.

Очікувані результати

Проект здійснюватиметься у партнерстві двох організацій: Творчого центру Каунтерпарт та Інституту громадянського суспільства за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Поділитися