Слідкуйте за новинами

Методика моніторингу Інтернет-сайтів органів місцевого самоврядування

Дата: 21.12.2009

Мета моніторингу: оцінити ступінь інформаційної відкритості та наповненості офіційних сайтів обласних державних адміністрацій і других за величиною міст області. ОМС  (сайти обласних рад (25), міських рад міст обласних центрів та других за величиною міст області(50)).
 
Основні цілі моніторингу:

 1. отримання та опрацювання інформації щодо дотримання органами виконавчої влади вимог  Постанови КМУ №3.
 2. визначення рівня доступності інформації про склад та роботу органів виконавчої влади громадянам України.
 3. визначення рівня доступності рішень органів виконавчої влади, зручність в користуванні офіційним веб-ресурсом органу місцевого самоврядування.
 4. підвищення рівня відкритості та прозорості в діяльності органів виконавчої влади.
 5. визначення загального рівня прозорості та відкритості в діяльності органу виконавчої влади.
 6. максимальне поширення отриманої інформації.

Методика: моніторинг здійснюється шляхом оцінки ступеня відповідності наявних сайтів вимогам Постанови КМУ від 4 січня 2002р. №3 «Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади».
Постанова виділяє обов’язкові пункти інформації для розміщення на сайтах для:

Окрім вищевказаних обов’язкових пунктів нами добавленні пункти що стосуються зручності в користуванні сайтом з точки зору користувача, повноти розміщеної інформації, частоти оновлень інформації на сайті, роботі його функцій та базових опцій на предмет їх правильної роботи та відображення інформації.
Опрацьованою підлягають:

1. Наявність на сайтах обов’язкової загальної інформації
Слід визначити, чи містити сайт таку обов’язкову загальну інформацію:

 1. Офіційна назва органу місцевого самоврядування, місце розташування і адреса для листування, телефон та адреса електронної пошти;
 2. Особисті дані (автобіографія) голови ради – для обласних рад, міського голови – для міських рад, те саме – щодо секретаря ради та заступників голови;
 3. Склад депутатів, їх автобіографії, адреси приймалень, розклад прийомів, адреси для листування;
 4. Назви та склад постійних та тимчасових комісій;
 5. Назви та склад депутатських груп та фракцій;
 6. Структура та склад секретаріату ради, адреса для листування та телефони;
 7. Структура і склад виконавчого комітету ради (в містах);
 8. Особисті дані членів виконкому, їх посади, адреси, години прийому;
 9. Перелік головних управлінь та управлінь виконкому, їх структура, особистий склад, місце розташування, години роботи, нормативна база (положення про управління), законодавчо-нормативна база, плани та звіти про роботу;
 10. Відомості про районні та районні у містах ради та райдержадміністрації, їх місцезнаходження, поштові адреси, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти та веб-сайтів.
 11. Відомості про місцезнаходження місцевих органів державної влади, їх управлінь, відділів та інших структурних підрозділів міністерств і відомств – поштові адреси, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти та веб-сайтів;
 12. Перелік комунальних (для міст) та державних (для областей) підприємств, правоохоронних органів, лікувальних, оздоровчих установ, дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, які знаходяться на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці із зазначенням адреси, номерів телефонів, розпорядку роботи,  показники діяльності;
 13. Відомості про установи і заклади соціальної сфери із зазначенням адреси, номерів телефонів, розпорядку роботи,  показники діяльності;
 14. Порядок реєстрації, ліцензування окремих видів діяльності у відповідній сфері, зразки документів та інших матеріалів, необхідних для реєстрації та отримання відповідної ліцензії (розрахункові рахунки для внесення платежів, розмір цих платежів тощо);
 15. Показники виплати заробітної плати, грошового забезпечення, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;
 16. Показники розрахунків за енергоносії та житлово-комунальні послуги різних груп платників;
 17. Відомості про діючі тарифи та пільги, місцеві податки і збори, розрахунки юридичних і фізичних осіб з бюджетом відповідного рівня;
 18. Відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за бюджетні кошти.

2. Наявність на сайтах обов’язкової документації
Слід визначити, чи містити сайт обов’язкові нормативно-правові документи, які регламентують діяльність ради та інформація щодо діяльності ради, виконавчого комітету (для міст) та результатів діяльності їх підрозділів:

 1. Статут міста (області – при наявності);
 2. Генеральний план міста – для міських рад, схеми планування територій – для обласних рад;
 3. Правила забудови міста чи території;
 4. Регламент роботи сесій та постійних комісій;
 5. Бюджет на поточний рік;
 6. Звіт про виконання бюджету за минулий рік;
 7. Програма соціально-економічного розвитку;
 8. Звіт за виконання програми соціально-економічного розвитку за минулий рік;
 9. Регіональні та місцеві програми;
 10. Щорічні звіти про виконання регіональних та місцевих програм;
 11. Державні програми в частинах, що стосуються міста чи території;
 12. Щорічні звіти про виконання державних програм;
 13. Базове законодавство щодо повноважень ради;
 14. Положення про постійні та тимчасові комісії ради;
 15. Положення про секретаріат ради;
 16. Плани роботи та розклад засідань ради;
 17. Проекти порядку денного сесій;
 18. Порядок денний сесій ради – затверджений;
 19. Протоколи засідань ради;
 20. Стенограми засідань ради;
 21. Проекти рішень ради, оприлюднені відповідно до регламенту;
 22. Рішення ради;
 23. Плани роботи та розклад засідань комісій;
 24. Порядок денний засідань комісій;
 25. Протоколи засідань комісій;
 26. Рішення комісій;
 27. Звіти комісій про свою роботу;
 28. Звіти депутатів;
 29. Депутатські запити;
 30. Оголошення про земельні аукціони та конкурси;
 31. Результати земельних аукціонів та конкурсів.

3. Наявність на сайтах додаткової інформації
Слід визначити, чи містити сайт таку додаткову інформацію:

 1. Сучасна територія та історія міста чи регіону, адміністративно-територіальний устрій;
 2. Загальний огляд економіки, опис природних ресурсів, відомості про транспортну інфраструктуру, засоби комунікації, промисловість, сільське господарство, створення привабливих інвестиційних умов у регіоні, вільні економічні зони, розвиток туризму тощо;
 3. Відомості про розвиток науки і освіти (перелік навчальних закладів і наукових установ, закладів культури і мистецтва), посилання на інші інтернет-ресурси міста чи регіону.
 4. Статистичні відомості про стан соціально-економічного розвитку, стан народжуваності та смертності, житлово-комунальні умови, житлово-комунальні платежі населення, дотримання правопорядку тощо;
 5. Символіка, пам’ятні дати, свята міста чи регіону;
 6. Інтернет-приймальня звернень та запитань громадян;
 7. Територіальна чи міська виборча комісія;
 8. Новини міста чи регіону;
 9. Відомості про стан виконання бюджету, місцевих, регіональних та державних програм;
 10. Мапа міста чи регіону;
 11. Офіційна хроніка та новини;
 12. Офіційні повідомлення і заяви;
 13. Анонси офіційних акцій та зустрічей;
 14. Прес-релізи;
 15. Інтерв’ю та виступи керівників.

4. Наявність мережевих функцій та ефективність сайту
Слід визначити, чи має сайт такі функції:

 1. Пошук документів ради, постійних комісій, розпоряджень голови, рішень виконкому;
 2. Діючу електронну адресу;
 3. Електронну приймальню запитань громадян;
 4. Зв’язки з сайтами центральних органів влади;
 5. Визначити повноту представлення рішень ради, виконкому, комісій та розпоряджень голови на сайті;
 6. Визначити, чи проходять веб-конференції представників влади з громадянами.

5. Технічні вимоги до сайту.

6. Хід та оцінка результатів моніторингу
Кожен вид інформації який відображений в п.1-5 Методики оцінюється за такою шкалою:

–   «Не працює» – дана оцінка стосується лише тих опцій які присутні на офіційному сайті,     але не працюють або невідображають кінцевий результат, наприклад: пошукова система, інформація про склад ради чи комітетів, мапа області чи району;
або
«Інформація не оновлюється» – дана оцінка стосується лише потокової інформації До категорії потокових матеріалів належать такі, що втрачають актуальність свого змісту протягом короткого проміжку часу (кількох днів, а іноді і годин). Оновлення потокових матеріалів здійснюється регулярно, у міру надходження» п.2.4. «ПОРЯДОКу функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади» від 29 грудня 2002 р. N 1022/7310.) яка підлягає оновленню (новини, прес-анонси, інтервью, виступи та звернення керівників) та відображає частоту (періодичність) оновлень офіційної інформації на сайті, в таблиці моніторингу вказується частота оновлень, наприклад: 10 днів, 1 місяць. В разі стабільного оновлення інформації в таблиці моніторингу даний вид інформації оцінюється відповідно до пп. «0»-«2».
Хід моніторингу відображається в таблицях, відповідно до Додатків. На кожний веб-сайт заповнюються такі таблиці відповідностей:

По результатам моніторингу складаються загальні підсумкові таблиці, на предмет відповідності вимогам Постанови №3 та зручності у користуванні, доступності та відкритості інформації для кожного сайту відповідно до Додатків:

 1. Додаток №6 Підсумкова таблиця відповідності веб-сайту вимогам Постанови КМУ №3.
 2. Додаток №7  Підсумкова таблиця відкритості, доступності та зручності у користування веб-сайтом органу.

Поділитися