Слідкуйте за новинами

Місцеві вибори! Це про що?

Дата: 10.09.2020

Місцеві вибори! Це про що?

Сьогорічні місцеві вибори мають бути якимись «фатально важливими», такими, що мають вкотре «перезагрузити» не тільки державу, а й кожну громаду, кожен регіон.

Та невже, скажете ви? Це ж лише місцеві вибори, не більше? Формально – це так, але реально – зовсім ні.

Перше, на нинішніх місцевих виборах зійшлось забагато інтересів:

Якщо подивитись нинішню передвиборну агітацію, то вона зводиться передусім до двох ідей: змінити все, що є зараз і зробити все хороше, на яке не має повноважень місцева влада.

Про «перезагрузку» на місцевому рівні

Думаю, багато хто, який у свій час піддався ідеї «перезагрузки», яка була дуже популярною рік тому, уже почав розуміти, що повна «перезагрузка» означає руйнацію, а не «перезагрузку». Два уряди і по три міністри, у одному міністерстві менш ніж за рік – навряд чи хороша ідея для управління державою.

Тут ми звичайно не перші. Просто ми не вчимо минулий досвід інших, тому отримуємо проблеми там, де їх можна було б уникнути.

В демократичних системах за століття їх існування уже напрацьовано болісний досвід, який застерігає – демократичні процедури можуть бути дуже вразливими до популізму та радикалізму. Люди, які завдяки демократичним процедурам – виборам, отримують всю повноту влади, можуть стати не меншими тиранами, ніж монархи чи диктатори, або можуть бути повними профанами в управлінні. І в першому, і в другому випадку – це дуже погано для всіх, передусім для народу, який завдяки своєму голосу обрав цих правителів. Досвіду тут повно – ще від Французької революції, де від демократії до кривавої диктатури пройшло всього кілька років, потім була Італія та Німеччина із встановленням фашистських режимів; Венесуела із тотальним дефіцитом всього, після періоду ситості; Зімбабве з астрономічною інфляцією…

Аби не допускати таких кульбітів і вберегти суспільство від необачного вибору, демократичні системи застосовують кілька дуже важливих запобіжників:

Саме дотримання цих принципів дає змогу будувати стабільні демократичні інституції, не мати провалів у публічному управлінні і вберігати суспільство від падінь в страшні економічні чи суспільно-політичні кризи.

В нас уже відбулась «перезагрузка» на національному рівні. Окремі міністерства уже мали потрійну «перезагрузку». Не допомогло. Тепер вся надія на «перезагрузку» місцевої влади?

На мій погляд, тут ситуація з «перезагрузкою» може бути ще гіршою. В першу чергу через тотальну партизацію, яка може зіграти злий жарт з її авторами. Чому, та тому, що ці автори, по-перше, не розуміють системи місцевого самоврядування в Україні, зокрема того факту, що у нас сильний голова/мер, який обирається прямими виборами і сильна рада, яка обирається тепер на партійній основі, а це уже поле для конфлікту; по-друге, вони не зрозуміли ставок на ці вибори, які зробили потужні гравці, про що уже згадувалось вище; по-третє, політичні партії розглядають місцеві вибори, як репетицію дострокових парламентських, що точно мають відбутись досить швидко на думку партійних вождів.

Саме тому, партійні гасла на місцевих виборах не мають нічого спільного власне з виборами місцевими. Дуже буде шкода, якщо жителі громад вкотре, під впливом реклами і телевізора, попадуть у пастку гасел. Це для громади може бути серйозною проблемою буквально відразу. Адже попереду ухвалення бюджету і великий процес вирішення купи організаційних проблем у громадах, які тільки створені, а тут буде потрібно задовольняти партійні «хотєлки».

Що б можна було порадити в цих умовах виборцям і кандидатам, які все таки мають місію щодо позитивного розвитку громад і регіонів, а не тільки просування партійних наративів? Використати ідеї, які апробовані в Європі і які знайшли себе у 12 принципах доброго врядування.

12 принципів доброго врядування – готова виборча програма

«Добре врядування (англ. Good Governance) – це новітня концепція та модель публічного управління. У фокусі доброго врядування реалізація повноважень органів державної влади і органів місцевого самоврядування у тісній співпраці з громадськістю та усіма заінтересованими сторонами з метою зробити добре громаді. В ряді видань термін good governance перекладається як «належне врядування» або «доброчесне врядування»».

По суті, «добре врядування» означає управління, в основі якого лежать не тільки владні повноваження певних органів публічної влади, а їх взаємодія з різними середовищами суспільства, в інтересах якого здійснюється це управління. Діалог, комунікація, відкритість у такому управлінні є не менш важливими ніж фінансові ресурси.

Рада Європи, на основі детального вивчення кращих практик публічного управління в різних країнах світу розробила рекомендації щодо 12 принципів доброго врядування, які варто застосовувати органам місцевого самоврядування у своїй діяльності.

От ці принципи і можуть, і мають стати основою виборчої кампанії українських місцевих виборів 2020 року. Адже під кожен з цих принципів можна показати, що ви будете робити.

Принцип 1. Чесне проведення виборів, представництво та участь

Для чого:

для забезпечення реальних можливостей всіх людей мати право голосу в місцевій публічній діяльності. Це стосується не тільки проведення чесних виборів, але й застосування у практиці роботи органів місцевого самоврядування елементів громадської участі, елементів місцевої демократії – громадських слухань, зборів громадян за місцем проживання, консультативних опитувань, петицій, референдумів.

Індикатори:

Місцеві вибори проводяться відкрито та чесно, відповідно до міжнародних стандартів та національного законодавства і без будь-яких фальсифікацій.

Люди перебувають в центрі публічної діяльності та за чітко визначеними шляхами залучені до публічного життя на місцевому рівні. Всі чоловіки та жінки можуть мати право голосу при прийнятті рішень як безпосередньо, так і через легітимні посередницькі органи, що представляють їхні інтереси. Така широка участь базується на свободах волевиявлення/самовираження, зібрань та об’єднань.

Голоси всіх людей, включаючи й тих, які належать до найменш захищених та найбільш вразливих груп, є почутими та беруться до уваги при прийнятті рішень, включаючи й рішення щодо розподілу ресурсів.

Завжди має місце чесна спроба узгодити різні законні інтереси та досягти широкого консенсусу в пошуках того, що є найкращим в інтересах всієї громади та як цього можна досягти.

Рішення приймаються волею більшості, при цьому поважаються права та законні інтереси меншості.

Під кожен з цих індикаторів ви можете дати свої реальні обіцянки.

Наприклад – буде ухвалено положення про громадські слухання і передбачено проведення таких слухань з найбільш чутливих для громади питань (у кожного в громаді це може бути свій перелік); будуть створені органи самоорганізації населення у кожному поселенні громади, які отримають певні повноваження щодо контролю вивезення сміття, стану доріг, тощо.

Принцип 2. Зворотний зв’язок, чутливість

Для чого:

для забезпечення того, щоб місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування задовольняли законні очікування та потреби людей. Органи публічної влади мають постійно аналізувати впливи їх рішень на ситуацію, сприйняття рішень жителями громад, внесення необхідних коректив.

Індикатори:

Завдання, правила, структури та процедури пристосовані до законних очікувань та потреб людей. Послуги надаються, а запити та скарги розглядаються у прийнятні часові терміни.

Принцип 3. Ефективність та результативність

Для чого:

для забезпечення досягнення цілей при найбільш оптимальному використанні ресурсів. Визначення пріоритетів, застосування конкурсних процедур.

Індикатори:

Результати відповідають поставленим цілям. Наявні ресурси використовуються найкращим з можливих способів. Системи управління ефективністю діяльності (Performance Management systems) дозволяють оцінити та підвищити ефективність та результативність послуг. Регулярно проводяться аудити для оцінки та поліпшення діяльності.

Принцип 4. Відкритість і прозорість

Для чого:

для забезпечення публічного доступу до інформації та сприяння розумінню того, як реалізується місцева публічна діяльність. Кожен житель громади має мати можливість ознайомитись не тільки з рішеннями, але й проєктами рішень ради.

Індикатори:

Рішення приймаються і реалізуються відповідно до правил і вимог чинного законодавства. Існує публічний доступ до всієї інформації, за винятком тієї, доступ до якої обмежено на підставі закону (наприклад, для захисту приватності чи забезпечення чесності процедури закупівель). Інформація про рішення, реалізацію політик та результати, є доступною громадськості у такий спосіб, який дає їй змогу ефективно слідкувати за діяльністю органів місцевого самоврядування та долучатися до неї.

Принцип 5. Верховенство права

Для чого:

для забезпечення справедливості, неупередженості та передбачуваності.

Індикатори:

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування дотримуються закону та рішень суду. Правила і нормативно-правові акти приймаються в установленому законом порядку та реалізуються неупереджено.

Принцип 6. Етична поведінка

Для чого:

для забезпечення того, щоб публічні інтереси переважали над приватними. Дотримання правил щодо конфлікту інтересів при розгляді та ухваленні рішень. Рівне і неупереджене ставлення до всіх жителів громади з боку посадових осіб органів публічної влади.

Індикатори:

Публічні цінності завжди переважають над індивідуальними інтересами. Існують ефективні засоби запобігання та боротьби з усіма формами корупції. Про конфлікти інтересів оголошується вчасно, а залучені до цього особи повинні утримуватися від участі у прийнятті відповідних рішень.

Принцип 7. Компетентність і спроможність

Для чого:

для забезпечення того, щоб депутати місцевих рад та публічні службовці могли добре виконувати свої обов’язки. Забезпечення підготовки та перепідготовки працівників для роботи в нових умовах. Мотивація та лідерство.

Індикатори:

Професійні навички тих, хто здійснює управління, постійно підтримуються та вдосконалюються для покращення результатів їхньої роботи та впливу. Публічні службовці мотивовані і заохочуються до постійного вдосконалення. Розробляються і використовуються практичні методи та процедури для трансформування знань у спроможність і отримання кращих результатів.

Принцип 8.Іінноваційність та відкритість до змін

Для чого:

для забезпечення отримання переваг від нових рішень та кращих практик. Застосування нових підходів до вирішення місцевих проблем на основі нових технологій, матеріалів, планування території.

Індикатори:

Ведеться пошук нових та ефективних шляхів вирішення проблем, і перевага надається сучасним методам надання послуг. Існує готовність реалізовувати пілотні та випробовувати нові програми і вивчати досвід інших. Створюється сприятливий клімат для змін задля досягнення кращих результатів.

Принцип 9. Сталий розвиток та стратегічна орієнтація

Для чого:

для врахування інтересів майбутніх поколінь. Розвиток на основі ощадливого використання природніх ресурсів.

Індикатори:

Потреби майбутніх поколінь беруться до уваги в поточній діяльності і політиці. Вимога щодо сталого розвитку громади постійно береться до уваги. Рішення приймаються з урахуванням усіх видів витрат, як то екологічні, структурні, фінансові, економічні чи соціальні, з метою запобігання передачі проблем та напруги наступним поколінням. Існує розгорнуте та стратегічне бачення майбутнього місцевої громади з розумінням того, що є необхідним для такого розвитку. Існує розуміння проблем історичного, культурного та соціального характеру, на якому ґрунтується це бачення.

Принцип 10. Раціональне управління фінансами

Для чого:

для забезпечення розсудливого та продуктивного використання ресурсів держави і територіальних громад.

Індикатори:

Розміри платежів не перевищують вартості послуг, що надаються, та занадто не скорочують попит, зокрема коли йдеться про важливі публічні послуги. Економічність спостерігається при управлінні фінансами, в тому числі під час взяття зобов’язань по кредитах та їхнього використання, під час оцінки ресурсів, прибутків і резервів та при використанні непередбачених прибутків. Розробляються багаторічні бюджетні плани у консультаціях з населенням. Здійснюється належна оцінка та управління ризиками, в тому числі шляхом оприлюднення консолідованих рахунків та, у випадку державно-приватних партнерств, шляхом реалістичного розподілу ризиків. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування беруть участь у організації заходів з міжмуніципальної солідарності, чесного розподілу витрат і доходів та зменшення ризиків (системи вирівнювання, міжмуніципальна співпраця, розподіл ризиків тощо).

Принцип 11. Права людини, культурне різноманіття та соціальна згуртованість

Для чого:

для забезпечення того, щоб всі люди були захищеними та поважались, і щоб жоден не був дискримінований або виключений/ігнорований.

Індикатори:

В межах сфери впливу місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування права людини поважаються, захищаються та реалізуються. Ведеться боротьба з дискримінацією за будь-якими ознаками. Культурне різноманіття вважається цінністю та постійно докладаються зусилля для забезпечення того, щоб усі робили свій внесок у місцеву громаду, ототожнювали себе з громадою та не почували себе виключеними з неї. Пропагується соціальна згуртованість та інтеграція слабо розвинутих територій вразливих груп населення. Забезпечується доступ до основних послуг, зокрема для найбільш незахищених верств населення.

Принцип 12. підзвітність

Для чого:

для забезпечення того, щоб депутати місцевих рад та публічні службовці брали відповідальність та були відповідальними за свою діяльність.

Індикатори:

Всі учасники процесу прийняття рішень, колективні та індивідуальні, несуть відповідальність за свої рішення. Рішення повідомляються, пояснюються та можуть бути оскаржені, якщо необхідно. Існують ефективні засоби захисту від поганого управління та проти дій місцевої влади, які порушують громадянські права.

Добре врядування – реалізовується в інтересах усіх груп жителів громади: чоловіків і жінок; літніх та юних; здорових і з обмеженими можливостями. Наприклад при ремонті вулиці має бути враховано, як її переходитимуть мами з візочками, діти чи літні люди. Коли встановлюється тренувальне обладнання у громаді, має бути передбачено обладнання для жінок та підлітків. Тому дуже важливим є те, чи передбачено публічне консультування з жителями громади ще до розгляду проектів рішень місцевої ради у її регулятивних документах. Вони мають бути перевіреними на предмет відповідності цим принципам доброго врядування.

Саме тому, на наш погляд, місцева політика суттєво відрізняється від партійної політики, базованої на ідеології, яка реалізовується на рівні парламенту і втілюється у законах.

Місцева політика – то реальне творення безпечного та комфортного середовища для проживання людини у громадах, забезпечення жителів громад якісними публічними послугами і створення можливостей для розумного зростання громад.

У демократичній країні власне люди відповідальні за своє майбутнє, адже їхнє майбутнє залежить лише від двох чинників: власної праці та власного вибору.

Коли помилитись з вибором, навіть власна праця уже не допоможе.

Примітка: Більш детально ознайомитись з 12 принципами можна тут http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2018/11/Book_BenchmarkingDV-2_148x210_web.pdf

А. Ткачук

Поділитися