Слідкуйте за новинами

Про першочергові законопроекти в сфері децентралізації.

Дата: 04.11.2015

25 жовтня 2015 року завершився перший, проміжний етап реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади – обрано органи місцевого самоврядування в добровільно об’єднаних громадах, загалом місцеві ради нового скликання зможуть працювати у нових умовах формування та використання місцевих бюджетів, а їх рішення можуть мати інваріантність і за помилки, допущені при прийнятті таких рішень, нестимуть відповідальність саме вони, а не міфічний «Центр» .

Минулі вибори суттєво відрізняються від усіх попередніх місцевих виборів кількома складовими:

Перед Україною постали нові виклики, які потребують швидкого і адекватного реагування.

Виклик 1. Фрагментація районного рівня

Починаючи з 01 січня 2016 року, новоутворені ДОГ мають перебрати на себе повноваження, які є притаманними містам обласного значення, що неминуче вплине на економічну та організаційну спроможність районів, у яких утворено ДОГ.

Типи сільських районів в Україні після виборів 25 жовтня 2015 року

Проаналізувавши ситуацію в різних українських областях, можна стверджувати, що серед сільських районів можна виокремити такі характерні типи:

Тип

Ознаки

Наслідки

Тип 1. Район без ДОГ

Типовий район з районним центром – місто районного значення чи СМТ, або без райцентру та низкою сільрад.

Система органів публічної влади діє в традиційний спосіб за чинним законодавством.

Тип 2. Весь район – одна ДОГ

В районі створено одну ДОГ, яка охоплює всю територію району.

Районна рада не представляє спільні інтереси територіальних громад району, компетенція райради накладається на компетенцію ради ДОГ, РДА залишається без значної частини повноважень, які делегувались райрадою.

Тип 3. Весь район – сукупність кількох ДОГ

В межах району створено кілька ДОГ.

Накладення повноважень райради з повноваженнями ДОГ, проблема делегування повноважень РДА. Можливий перегляд радами ДОГ питання щодо делегування райраді права представляти спільні інтереси ДОГ.

Тип 4. Більшість району – ДОГ

Більша частина району, разом з райцентром увійшли в ДОГ, невелика кількість сільрад району залишилась поза об‘єднанням.

З‘являється проблема в розподілі повноважень між райрадою та радами ДОГ, сумнівною виглядає спроможність фінансування райради та збалансування фінансування закладів освіти в сільрадах, що не об‘єднались (залишенцях)

Тип 5. Менша частина району – ДОГ

Менша частина району об‘єдналась в ДОГ, решта району із райцентром залишились без змін.

Низька спроможність ДОГ збалансувати мережу та фінансування освіти, реалізовувати інші повноваження ОМС, як міста обласного значення.

Всі ці типи районів сьогодні присутні в межах, наприклад Хмельницької області, додаток 1.

Виходячи із інформації, приведеній у таблиці, видно, що необхідно якомога швидше вирішити проблему конкуренції компетенцій між районними радами і ДОГ, а також між ДОГ та РДА в залежності від типу району.

Для цього необхідно підготувати проект змін до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації» в частині, що стосуються діяльності райрад та РДА у районах типу 2-4.(перша редакція проекту змін підготовлена 1).

Також підготовлено проект змін до Закону України «Про добровільне об‘єднання громад» в частині введення нового поняття «приєднання» до об’єднаної громади аби дати можливість сільрадам, які залишились на периферії приєднатись до об’єднаних за спрощеною процедурою 2.

Також Мінрегіону разом із Мінфіном необхідно розрахувати можливі потреби бюджетної підтримки протягом 2016 року територіальних громад у районах типу 4 та ДОГ у районах типу 5.

Виклик 2. Відсутність будь-якого державного нагляду над законністю актів та дій органів місцевого самоврядування

З часу ухвалення в 1996-му році Конституції України досі не реалізовані норми частини 2 статті 144: «Рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України зупиняються у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду.»

Довгий час аргументом, який стримував реалізацію цієї норми було право прокуратури на загальний нагляд і прокурори дійсно часом вносили протести на окремі рішення ОМС. Правда ці протести мали епізодичний характер і не стримували вихід ОМС за межі своїх повноважень.

Зараз, коли прокуратура позбавлена загального нагляду, рішення ОМС можуть бути скасовані лише в порядку адміністративного судочинства, за ініціативою приватних осіб, жоден державний орган позбавлений права нагляду над законністю рішень ОМС. В умовах, коли в окремих територіях більшість в радах отримали «регіональні партії», які є або реальною власністю окремих фізичних осіб, або є партією національної меншини, яка компактно мешкає на цій території, виникає ризик ухвалення ОМС рішень поза межами власної компетенції.

В нинішніх умовах, коли ухвалення змін до Конституції України не виглядає надто переконливим, єдиною можливістю встановлення нагляду є покладання цих повноважень на місцеві державні адміністрації, як це і передбачає стаття 119 Конституції України.

Проект закону про внесення змін до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» щодо нагляду за законністю рішень ОМС в першій редакції підготовлено.

Виклик 3. Можливість усунення з посад новообраних міських, селищних та сільських голів радами, які є опозиційними до відповідного голови. Можливість висловлення недовіри новообраними радами головам місцевих адміністрацій по політичним мотивам.

Оскільки нова виборча система остаточно «партизувала» місцеві ради, а виборча кампанія досить розігріла місцевий політикум, можливо повторення ситуації, що мала місце в Україні після місцевих виборів 2006-го, а потім 2010 року, коли в першому випадку масово оголошували недовіру головам МДА, а далі усували руками депутатів рейтингових міських голів міст обласного значення і переводили управління цими містами під секретаря ради, який був провідником політики окремих партій.

Для реагування на цей виклик потрібно внести принципові зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», які б суттєво зменшили можливості маніпулювання правом на усунення з посади відповідного голови громади та формалізували випадки коли і за яких підстав може ініціюватись саме питання щодо усунення голови і які санкції можуть бути застосовані до ради у випадку зловживання радою своїм правом. Проект закону в першій редакції підготовлено 3.

Має бути підготовлено проект закону про внесення змін у закон «Про місцеві державні адміністрації», який дозволяє упорядкувати питання висловлення недовіри головам МДА, аби не породжувати конфлікти в територіях 4.

Виклик 4. Можливість появи рішень рад, що посилюють місцевий егоїзм та їх замкненість на національну меншину, яка має домінуючий вплив в межах території діяльності ради.

На території України є тепер території, які мають політичні уподобання, що чітко орієнтовані не просто на національну меншину, що проживає у таких територіях, а на національну державу цієї меншини. Це призводить до того, що ці території все більше віддаляються від українського державного, інформаційного та мовного простору. Наприклад на більшості сільрад у Виноградівському чи Берегівському районах майорять прапори Угорщини.

В багатьох територіальних громадах, де значна частина їх мешканців належить до національної меншини використання української мови згортається, що перетворює українців на меншину в цих територіях.

Ugorska

Для певного виправлення цієї проблеми пропонується внести деякі зміни до закону про місцеве самоврядування в Україні щодо використання місцевої символіки, символіки України та ЄС, а також порядку застосування мов національних меншин та української мови. Законопроекти з цих питань підготовлено 5.

Виклик 5. Не можливість у об’єднаних громадах планувати свою територію та управляти земельними ресурсами.

Об’єднані громади отримали досить велику територію під свою юрисдикцію 120-300 кв.км. Натомість сьогодні в українському законодавстві відсутній такий планувальний документ, як «схема планування території громади» (назва умовна) і через ухвалення якого можна чітко спланувати напрями використання земельних ресурсів у громаді, визначити різні зони використання земель, тощо. В деяких громадах, наприклад Дунаєвецькій міській сьогодні об‘єднались 15 сільрад, загалом тут понад 50 поселень. Згідно чинного закону «Про регулювання містобудівної діяльності» у цій громаді потрібно ухвалити понад 50 генпланів, а поряд з цим території між поселеннями так і залишаються поза просторовим плануванням громадою.

Відсутність такого документу, як схема планування території громади створює також додатковий ризик у нераціональному використанні земель, навіть після їх можливої передачі в управління громаді.

Виходячи із цього, необхідно внести зміни до закону «Про регулювання містобудівної діяльності» та кількох супутніх законів. Такий проект підготовлено 6.

На мій погляд, сьогодні слід дуже оперативно ухвалити зміни до чинних законів, аби розв’язати вказані вище виклики. При їх ухваленні, в процесі обговорення можна буде провести підготовку народних депутатів України до сприйняття законів, які випливатимуть із змісту змін до Конституції України.

А. Ткачук

29.10.15

Додаток 1. Типологізація районів на прикладі Хмельницької області

Priklad_

1 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень районних рад».

2 «Про внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (щодо порядку добровільного приєднання територіальних громад, що не об’єдналися до об’єднаних територіальних громад).

3 «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо врегулювання порядку дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови».
4 «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо врегулювання порядку висловлення недовіри голові місцевої державної адміністрації».

5 Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»(щодо застосування мов у системі органів місцевого самоврядування); Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (щодо підняття Державного Прапора України)

6 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо містобудівної діяльності»

Поділитися