Слідкуйте за новинами

США. Закон про громадські роботи та економічний розвиток від 1965 р

Дата: 29.10.2009

Закон про громадські роботи та економічний розвиток від 1965 р. зі змінами і доповненнями („PWEDA“) та з комплексними доповненнями, внесеними Законом про перерозподіл повноважень Управління економічного розвитку від 2004 р.[1]

РОЗДІЛ 1. КОРОТКЕ НАЙМЕНУВАННЯ; ЗМІСТ. (§ 3121, примітка, розділу 42 Зводу законів США)

(а) КОРОТКЕ НАЙМЕНУВАННЯ. – На цей Закон можна посилатися як на «Закон про громадські роботи та економічний розвиток від 1965 р.»

(б) ЗМІСТ. – Зміст цього Закону є наступним:

Стаття 1. Коротке найменування; зміст.

Стаття 2. Висновок та заяви.

Стаття 3. Термінологія.

РОЗДІЛ І – СПІВПРАЦЯ ТА КООРДИНАЦІЯ ПАРТНЕРСТВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Стаття 101. Заснування партнерств економічного розвитку.

Стаття 102. Співпраця федеральних відомств.

Стаття 103. Координація.

РОЗДІЛ ІІ – СУБСИДІЇ НА ГРОМАДСЬКІ РОБОТИ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ
РОЗВИТОК

Стаття 201. Субсидії на громадські роботи та економічний розвиток.

Стаття 202. Закриття та перепрофілювання баз.

Стаття 203. Субсидії на планування та на адміністративні видатки.

Стаття 204. Розподіл витрат.

Стаття 205. Додаткові субсидії.

Стаття 206. Положення щодо відносних потреб та розподілу коштів.

Стаття 207. Субсидії на підготовку кадрів, проведення дослідницьких робіт та технічну допомогу.

Стаття 208. [Скасовано]

Стаття 209. Субсидії на економічне пристосування.

Стаття 210. Зміна обставин проекту.

Стаття 211. Використання коштів на будівництво об’єктів запроектованої вартості.

Стаття 212. Звіти отримувачів.

Стаття 213. Заборона використовувати кошти на оплату послуг адвоката та консультанта.

Стаття 214. Території особливого впливу.

Стаття 215. Премії за результатами роботи.

Стаття 216. Планові премії за результатами роботи.

Стаття 217. Пряме витрачання або перерозподіл коштів отримувачем.

Стаття 218. Демонстраційна програма «Яскраві поля».

РОЗДІЛ ІІІ – ВІДПОВІДНІСТЬ КРИТЕРІЯМ ДОБОРУ; СТРАТЕГІЇ КОМПЛЕКСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Стаття 301. Відповідність територій критеріям добору.

Стаття 302. Стратегії комплексного економічного розвитку.

РОЗДІЛ ІV – РАЙОНИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Стаття 401. Встановлення районів економічного розвитку.

Стаття 402. Скасування або модифікація статусу районів економічного розвитку.

Стаття 403. [Скасовано]

Стаття 404. Надання стратегій комплексного економічного розвитку Регіональним комісіям.

Стаття 405. Допомога частинам районів економічного розвитку, що розташовані за межами територій, які відповідають критеріям добору.

РОЗДІЛ V – УПРАВЛІННЯ

Стаття 501. Помічник Міністра з питань економічного розвитку.

Стаття 502. Інформаційний центр з питань економічного розвитку.

Стаття 503. Консультування з іншими особами та організаціями.

Стаття 504. Управління, діяльність та обслуговування.

Стаття 505. [Скасовано]

Стаття 506. Оцінка роботи отримувачів субсидій.

Стаття 507. Повідомлення про реорганізацію.

РОЗДІЛ VІ – ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 601. Повноваження Міністра.

Стаття 602. Збереження нормативів.

Стаття 603. Річний звіт Конгресу.

Стаття 604. Делегування функцій та передача коштів між федеральними відомствами.

Стаття 605. Штрафні санкції.

Стаття 606. Наймання уповноважених по просуванню проекту та службовців з адміністративними функціями.

Стаття 607. Ведення преліку затверджених заявок на одержання фінансової допомоги та громадський контроль за таким переліком.

Стаття 608. Облікові документи та аудиторські перевірки.

Стаття 609. Зв’язок із наданням допомоги за іншим законом.

Стаття 610. Прийняття посвідчень заявників.

Стаття 611. Звіт про перепланування і нову забудову старих промислових районів.

Стаття 612. Застереження.

РОЗДІЛ VІІ – ФІНАНСУВАННЯ

Стаття 701. Загальна санкція на асигнування.

Стаття 702. Санкція на асигнування коштів на заходи з оборонної конверсії.

Стаття 703. Санкція на асигнування коштів на подолання економічних наслідків катастроф.

Стаття 704. Фінансування субсидій на планування та на адміністративні видатки.

СТАТТЯ 2. ВИСНОВОК ТА ЗАЯВИ. (§ 3121 розділу 42 Зводу законів США)

(а) ВИСНОВОК. – Конгрес дійшов наступного висновку:

(1) у Сполучених Штатах ще залишаються території, які страждають від хронічно високого рівня безробіття, неповної зайнятості, негативного сальдо міграції та низьких доходів на душу населення, а також території, які переживають раптові глибокі економічні розлади, викликані структурними економічними змінами, змінами у структурі торгівлі, деякими діями федеральної влади (в т.ч. вимогами до стану довкілля, що призводять до згортання видів економічної діяльності в цій місцевості) та стихійними лихами;

(2) економічний розвиток у Сполучених Штатах, містах та сільській місцевості США пов’язаний із розширенням економічних можливостей, розширенням вільного підприємництва через комерційну діяльність, розвитком та зміцненням громадської інфраструктури та створенням сприятливого клімату для створення робочих місць і розвитку бізнесу;

(3) метою федеральних програм економічного розвитку є підвищення життєвого рівня всіх громадян, добробуту та загальних темпів розвитку економіки шляхом заохочення громад до розбудови більш конкурентоспроможної та диверсифікованої економічної бази за допомогою наступних засобів:

(А) створення оточення, сприятливого для економічної діяльності, завдяки розвитку та зміцненню громадської інфраструктури;

(Б) сприяння створенню робочих місць завдяки активізації інноваційної діяльності та підприємництва і підвищенню продуктивності праці;

(В) підтримка місцевих та регіональних громад, що страждають від хронічно високого рівня безробіття та низьких доходів на душу населення, в отриманні можливостей для розвитку приватного бізнесу та залучення більших обсягів приватних капітальних інвестицій;

(4) у той час як економічний розвиток є за своєю природою місцевим процесом, федеральний уряд має працювати в партнерстві з державними та приватними організаціями на рівні Штату, регіону, племені та місцевими організаціями для того, щоб дістати найбільшу користь із наявних ресурсів та надати можливості регіонам, громадам і громадянам брати більш активну участь у втіленні «американської мрії» та у справі процвітання країни;

(5) для того, щоб запобігти дублюванню зусиль і досягти значущих та тривалих результатів, заходи щодо економічного розвитку, які вживаються на рівні країни, Штату, племені та місцевості, мають характеризуватися чіткою зосередженістю на конкретній меті, досконалою координацією, комплексним підходом та спрощеними і послідовними вимогами;

(6) робота федерального уряду над розв’язанням питань економічного розвитку буде більш ефективною, якщо вона буде скоординована та пов’язана з програмами Сполучених Штатів у сфері комерційної діяльності, інвестувань у робочу силу, транспорту та технологій.

(б) ЗАЯВИ. – З метою сприяння динамічному розвитку міцної економіки по всім Сполученим Штатам, Конгрес заявляє наступне:

(1) допомога за цим Законом має надаватися як громадам, що страждають від проблем, характерних для сільської місцевості, так і тим, на яких позначається негативний вплив урбанізації;

(2) місцеві громади мають працювати в партнерстві з сусідніми громадами, Штатами, індіанськими племенами та федеральним урядом над підвищенням спроможності місцевих громад розробляти та виконувати стратегії комплексного економічного розвитку, спрямовані на вихід з економічної скрути та підвищення конкурентоспроможності в контексті глобальної економіки;

(3) незалежно від того, чи знаходяться громади в довготривалій скруті, чи переживають раптовий розлад, їх треба заохочувати до підтримки підприємництва, завдяки чому можна скористатися можливостями розвитку, які відкривають нові технології та розширення нових глобальних ринків;

(4) допомога за цим Законом має надаватися з метою сприяння повторному продуктивному використанню занедбаних промислових об’єктів та переплануванню і новій забудові старих промислових районів.

СТАТТЯ 3. ТЕРМІНОЛОГІЯ. (§ 3122 розділу 42 Зводу законів США)

У цьому Законі:

(1) СТРАТЕГІЯ КОМПЛЕКСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ означає стратегію комплексного економічного розвитку, затверджену Міністром на підставі статті 302;

(2) МІНІСТЕРСТВО означає Міністерство торгівлі;

(3) РАЙОН ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ –

(А) ВЗАГАЛІ термін «район економічного розвитку» означає будь-яку територію у Сполучених Штатах,

(і) яка складається з територій, описаних у статті 301(а), та, за необхідністю, сусідніх округ чи громад;

(іі) і якій Міністром надано статус району економічного розвитку на підставі статті 401.

(Б) ВКЛЮЧЕННЯ. – термін «район економічного розвитку» включає будь-який район економічного розвитку, якому було надано цей статус Міністром на підставі статті 403 (до дати набуття чинності Законом про реформування Управління економічного розвитку від 1998 р.)

(4) ОТРИМУВАЧ, ЯКИЙ ВІДПОВІДАЄ КРИТЕРІЯМ. –

А) ВЗАГАЛІ термін «отримувач, який відповідає критеріям» означає:

(і) район економічного розвитку;

(іі) індіанське плем’я;

(ііі) Штат;

(іv) місто чи інша адміністративно-територіальна одиниця в рамках Штату, в т.ч. одиниця особливого призначення Штату або місцевого самоврядування, яка бере участь у заходах щодо економічного або інфраструктурного розвитку, або консорціум адміністративно-територіальних одиниць;

(v) вищий учбовий заклад або консорціум вищих учбових закладів; або

(vі) державна або приватна неприбуткова організація або асоціація, яка співпрацює з посадовими особами адміністративно-територіальної одиниці в рамках Штату.

(Б) СУБСИДІЇ НА ПІДГОТОВКУ КАДРІВ, ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ ТА ТЕХНІЧНУ ДОПОМОГУ. – При наданні субсидій на підставі статті 207, термін “отримувач, який відповідає критеріям” включає також приватних осіб та організації, що займаються прибутковою діяльністю.

(5) ФЕДЕРАЛЬНЕ ВІДОМСТВО означає міністерство, відомство або федеральне посередницьке агентство Сполучених Штатів.

(6) СУБСИДІЯ. – Термін „субсидія” передбачає кооперативний договір (в межах значення, викладеного у главі 63 розділу 31 Зводу законів США).

(7) ІНДІАНСЬКЕ ПЛЕМ’Я означає будь-яке індіанське плем’я, групу, народність, селище або іншу організовану групу чи громаду, в т.ч. будь-яке селище корінних жителів Аляски або Регіональну корпорацію (визначені або встановлені за Законом про врегулювання земельних позовів корінних жителів Аляски (§ 1601 і далі розділу 43 Зводу законів США)), які визнані тими, що відповідають критеріям спеціальних програм і послуг, які реалізуються Сполученими Штатами для індіанців відповідно до їхнього статусу як індіанців.

(8) РЕГІОНАЛЬНІ КОМІСІЇ означають:

(А) Аппалачська регіональна комісія, заснована згідно положень глави 143 розділу 40 Зводу законів США;

(Б) Регіональне управління Дельти, засноване згідно положень підрозділу F Об’єднаного закону про розвиток фермерства та сільської місцевості (п. 2009аа і далі розділу 7 Зводу законів США);

(В) Комісія Національного парку „Деналі”, заснована за Законом про Комісію „Деналі” від 1998 р. (п. 3121, примітка, розділу 42 Зводу законів США, 112 Stat. 2681-637 і далі);

(Г) Регіональне управління північної частини Великих рівнин, засноване згідно положень підрозділу G Об’єднаного закону про розвиток фермерства та сільської місцевості (п. 2009bb і далі розділу 7 Зводу законів США).

(9) МІНІСТР – міністр торгівлі.

(10) ШТАТ означає будь-який штат США, федеральний округ Колумбія, Співдружність Пуерто-Ріко, Віргінські острови, Гуам, Східне Самоа, Співдружність Північних Маріанських островів, Республіку Маршалові Острови, Федеративні Штати Мікронезії та Республіку Палау.

(11) СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ означають усі Штати.

(12) УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ ЦЕНТР означає вищий учбовий заклад або консорціум вищих учбових закладів, заснованих у формі Університетського центру економічного розвитку згідно положень статті 207(а)(2)(Г) цього Закону.

РОЗДІЛ І – СПІВПРАЦЯ ТА КООРДИНАЦІЯ ПАРТНЕРСТВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

СТАТТЯ 101. ЗАСНУВАННЯ ПАРТНЕРСТВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. (§ 3131 розділу 42 Зводу законів США)

(а) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – При наданні допомоги на підставі цього розділу, Міністр співпрацює зі Штатами та з іншими утвореннями, забезпечуючи, щоб погоджені з загальнонаціональними завданнями федеральні програми були сумісними з завданнями планів економічного розвитку і стратегій комплексного економічного розвитку Штату, регіону, місцевості та сприяли їх виконанню.

(б) ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА. – Міністр може надавати Штатам, адміністративно-територіальним одиницям у рамках Штатів, регіональним організаціям у рамках Штатів (у тому числі міжштатним), регіональним об’єднанням Штатів та неприбутковим організаціям таку технічну допомогу, яку він вважає адекватною для досягнення таких цілей:

(1) пом’якшення економічної кризи;

(2) заохочення та підтримка проектів співпраці державного і приватного секторів з метою формування та вдосконалення стратегій економічного розвитку, спрямованих на підтримку і стимулювання економічного розвитку по всіх Сполучених Штатах;

(3) та стимулювання інвестицій в інфраструктуру та технологічні потужності, які допоможуть не відставати від швидких змін у глобальній економіці.

(в) МІЖУРЯДОВИЙ РОЗГЛЯД. – Міністр має оприлюднити положення, згідно яких відповідним органам Штатів та інших місцевостей забезпечуються необхідні можливості розглядати проекти, запропоновані на підставі цього розділу і кваліфіковані Міністром як такі, що можуть мати значний безпосередній вплив на економіку території, та надавати коментарі щодо таких проектів.

(г) УГОДИ ПРО СПІВПРАЦЮ. –

(1) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – Міністр може укласти угоду про співпрацю з будь-якими двома, чи більше ніж двома, Штатами або з організацією, до якої входить два Штати чи більше, з метою підтримки ефективного економічного розвитку.

(2) УЧАСТЬ. – У кожній угоді про співпрацю мають надаватися відповідні умови для участі інших урядових та неурядових організацій, які представляють важливі інтереси та точки зору, пов’язані з економічним розвитком території.

СТАТТЯ 102. СПІВПРАЦЯ ФЕДЕРАЛЬНИХ ВІДОМСТВ. (§ 3132 розділу 42 Зводу законів США)

Згідно відповідних законів та залежно від наявності асигнувань, кожне федеральне відомство має реалізовувати свої повноваження і виконувати свої обов’язки і функції та співпрацювати з Міністром таким чином, щоб допомагати Міністрові виконувати положення цього розділу.

СТАТТЯ 103. КООРДИНАЦІЯ. (§ 3133 розділу 42 Зводу законів США)

(а) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – Міністр узгоджує роботу, пов’язану з розробкою та виконанням стратегій комплексного економічного розвитку на підставі цього Закону, з федеральними відомствами, які виконують інші федеральні програми, Штатами, районами економічного розвитку, індіанськими племенами та іншими відповідними організаціями, що займаються плануванням і розвитком.

(б) ЗАСІДАННЯ. – На виконання вимог п. (а) цієї статті та з будь-якою іншою ціллю, пов’язаною із заходами щодо економічного розвитку, Міністр може скликати засідання за участі федеральних відомств, органів місцевого самоврядування Штатів та інших адміністративно-територіальних одиниць, індіанських племен та інших відповідних організацій, що займаються плануванням і розвитком.

РОЗДІЛ ІІ – СУБСИДІЇ НА ГРОМАДСЬКІ РОБОТИ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

СТАТТЯ 201. СУБСИДІЇ НА ГРОМАДСЬКІ РОБОТИ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК. (§ 3141 розділу 42 Зводу законів США)

(а) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – За поданням отримувача, який відповідає критеріям, Міністр може призначити субсидії на наступні цілі:

(1) придбання або забудову землі та благоустрій для використання громадських робіт, комунальних послуг або об’єкта розвитку;

(2) придбання, проектування, будівництво, реконструкцію, перепланування, розширення або вдосконалення такого об’єкта, в т.ч. з на відповідну техніку та обладнання.

(б) КРИТЕРІЇ НАДАННЯ СУБСИДІЇ. – Міністр може призначити субсидію на підставі цієї статті тільки, якщо він встановить відповідність наступним вимогам:

(1) безпосередньо чи побічно, проект, для виконання якого надано заявку на отримання субсидії,

(А) має розширювати можливості успішного створення або нарощування потужностей промислових або торгівельних підприємств або установок на території, де він виконується чи буде виконуватися;

(Б) має допомагати у створенні додаткових довгострокових робочих місць на цій території; або

(В) має передусім бути корисним для осіб, які впродовж тривалого терміну залишаються безробітними, та членів сімей із низькими доходами;

(2) проект, для виконання якого надано заявку на отримання субсидії, має відповідати тій чи іншій нагальній потребі території або частини території, де він виконується чи буде виконуватися; і

(3) для території, де виконуватиметься проект, має бути розроблена стратегія комплексного економічного розвитку, і проект має відповідати цій стратегії.

(в) НАДАННЯ МАКСИМАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ КОЖНОМУ ШТАТУ. – На кожний окремий Штат може витрачатися не більше 15 відсотків від суми коштів, виділеної на виконання цієї статті.

СТАТТЯ 202. ЗАКРИТТЯ ТА ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ БАЗ. (§ 3142 розділу 42 Зводу законів США)

Незалежно від будь-якого іншого положення закону, Міністр може призначати отримувачу, який відповідає критеріям, будь-яку допомогу на підставі цього розділу для виконання проектів на військових об’єктах або об’єктах Міністерства енергетики – закритих або тих, що закриваються або перепрофілюються, – не вимагаючи, щоб отримувач, який відповідає критеріям, мав право володіння зазначеною нерухомістю або право її оренди на будь-який конкретний термін.

СТАТТЯ 203. СУБСИДІЇ НА ПЛАНУВАННЯ ТА НА АДМІНІСТРАТИВНІ ВИДАТКИ. (§ 3143 розділу 42 Зводу законів США)

(а) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – За поданням отримувача, який відповідає критеріям, Міністр може призначати субсидії на оплату вартості планування економічного розвитку та управлінських витрат організацій, які займаються зазначеним плануванням.

(б) ПРОЦЕС ПЛАНУВАННЯ. – Планування, для виконання якого надається допомога на підставі цього розділу, має бути безперервним процесом із залученням державних посадових та приватних осіб до наступної роботи:

(1) аналіз стану місцевої економіки;

(2) окреслення цілей економічного розвитку;

(3) визначення можливостей проекту;

(4) і розробка та виконання програми економічного розвитку, яка включає систематичну роботу над зниженням рівня безробіття та підвищенням доходів.

(в) ВИКОРИСТАННЯ ДОПОМОГИ В ПИТАННЯХ ПЛАНУВАННЯ. – Допомога в питаннях планування, що надається на підставі цього розділу, використовується спільно з будь-якою іншою існуючою федеральною допомогою в питаннях планування з метою забезпечення адекватного та ефективного планування та раціонального використання коштів.

(г) ПЛАНИ ШТАТІВ. –

(1) РОЗРОБКА. – Якщо на розробку будь-якого плану Штату надається допомога на підставі цієї статті, така розробка має виконуватися у якнайтіснішій, наскільки це доцільно, співпраці між Штатом, адміністративно-територіальними одиницями Штату та районами економічного розвитку, які цілком або частково входять до складу Штату.

(2) СТРАТЕГІЯ КОМПЛЕКСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. – Умовою для отримання допомоги в роботі над планом Штату на підставі цього пункту є існування у Штаті або розробка Штатом стратегії комплексного економічного розвитку.

(3) КООРДИНАЦІЯ. – Перед тим, як надавати допомогу в роботі над планом Штату на підставі цієї статті, Міністр має розглянути, наскільки Штат збирається враховувати місцеві плани та плани районів економічного розвитку.

(4) ПРОЦЕС КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНУВАННЯ. – Будь яке загальне планування економічного розвитку на рівні Штату, на яке надається допомога на підставі цієї статті, має бути частиною процесу комплексного планування, в якому передбачатиметься виконання громадських робіт задля досягнення наступних цілей:

(А) стимулювання економічного розвитку та створення можливостей;

(Б) сприяння доступу до ефективних транспортних засобів;

(В) підвищення якості та збереження довкілля;

(Г) допомога у виконанні стратегії інвестицій у робочу силу Штату;

(Д) стимулювання використання технологій в економічному розвитку, в т.ч. доступу до високошвидкісних телекомунікацій;

(Е) стимулювання застосування технологій в економічному розвитку, в т.ч. доступу до високошвидкісних телекомунікацій; і

(Є) забезпечення збалансованості ресурсів завдяки раціональному управлінню фізичним розвитком.

(5) НАДАННЯ ЗВІТУ МІНІСТРОВІ. – Кожний зі Штатів, які отримують допомогу на розробку плану на підставі цього пункту, надає Міністрові річний звіт про процес планування, на який отримується допомога на підставі цього пункту.

СТАТТЯ 204. РОЗПОДІЛ ВИТРАТ. (§ 3144 розділу 42 Зводу законів США)

(а) ЧАСТКА ФЕДЕРАЛЬНОГО УРЯДУ. – Окрім випадків, обумовлених у пункті (в) цієї статті, частка федерального уряду у витратах кожного проекту, який виконується на підставі цього розділу, не має перевищувати –

(1) 50 відсотків; плюс

(2) додатковий відсоток, який –

(А) не має перевищувати 30 відсотків;

(Б) та ґрунтується на відносних потребах території, де виконується проект, визначених у відповідності до інструкцій, що оприлюднюються Міністром.

(б) НЕФЕДЕРАЛЬНА ЧАСТКА. – При визначенні розміру нефедеральної частки у витратах проекту, Міністр може надати кредит у рахунок нефедеральної частки на всі справедливо оцінені внески, як у грошовій, так і в натуральній формі, в т.ч. у вигляді приміщень, обладнання, взяття відповідальності за борги та послуг.

(в) ЗБІЛЬШЕННЯ ФЕДЕРАЛЬНОЇ ЧАСТКИ. –

(1) ІНДІАНСЬКІ ПЛЕМЕНА. – При наданні субсидії індіанському племені на проект на підставі цього розділу, Міністр може збільшити частку федерального уряду понад відсоток, обумовлений в пункті (а) цієї статті, у розмірі до 100 відсотків вартості проекту.

(2) ОКРЕМІ ШТАТИ, АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОДИНИЦІ ТА НЕПРИБУТКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ. – При наданні Штату чи адміністративно-територіальній одиниці в рамках Штату субсидії, через яку, як визначає Міністр, виснажується фактична спроможність цього Штату чи адміністративно-територіальної одиниці до оподаткування та взяття кредитів, або при наданні неприбутковій організації субсидії, через яку, як визначає Міністр, виснажується фактична спроможність цієї неприбуткової організації до оподаткування та взяття кредитів, Міністр може збільшити частку федерального уряду понад відсоток, обумовлений у пункті (а) цієї статті, у розмірі до 100 відсотків вартості проекту.

(3) ПІДГОТОВКА КАДРІВ, ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ ТА ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА. – При наданні субсидії на підставі статті 207, Міністр може збільшити частку федерального уряду понад відсоток, обумовлений у пункті (а) даної статті, у розмірі до 100 відсотків вартості проекту, якщо Міністр визначить, що проект може фінансуватися тільки завдяки субсидії і не може функціонувати без такого збільшення.

СТАТТЯ 205. ДОДАТКОВІ СУБСИДІЇ. (§ 3145 розділу 42 Зводу законів США)

(а) ПОНЯТТЯ ВИЗНАЧЕНОЇ ПРОГРАМИ ФЕДЕРАЛЬНОЇ СУБСИДІЇ. – В цій статті під терміном „визначена програма федеральної субсидії” мається на увазі будь-яка програма федеральної субсидії, яка –

(1) допомагає в побудові або оснащенні громадських робіт, комунальних послуг або об’єктів розвитку;

(2) визначена Міністром як та, що відповідає критеріям виділення коштів на підставі цієї статті;

(3) та допомагає у виконанні проектів, які –

(А) відповідають критеріям надання допомоги на підставі цього розділу;

(Б) та відповідають стратегії комплексного економічного розвитку.

(б) ДОДАТКОВІ СУБСИДІЇ. – За умови виконання вимог пункту (в) цієї статті, для того, щоб допомогти отримувачам, які відповідають критеріям, скористатися перевагами визначених програм федеральних субсидій, за поданням отримувача, що відповідає критеріям, Міністр може призначити додаткову субсидію на проект, критеріям надання якої отримувач відповідає, але, через свій економічний стан, не може взяти на себе необхідну нефедеральну частку витрат.

(в) ВИМОГИ ЩОДО ДОДАТКОВИХ СУБСИДІЙ. –

(1) РОЗМІР ДОДАТКОВИХ СУБСИДІЙ. – Частка витрат проекту, яку покриває додаткова субсидія на підставі цієї статті, не має перевищувати розмір відповідної федеральної частки, яка надається на підставі статті 204.

(2) ФОРМА ДОДАТКОВИХ СУБСИДІЙ. – Міністр призначає додаткові субсидії у вигляді –

(А) виплати коштів, що надаються за цим Законом, головам федеральних відомств, на які покладено виконання відповідних федеральних програм; або

(Б) призначення коштів на підставі цього Закону для поєднання їх із коштами, що передаються з інших федеральних відомств, у рамках проектів, які знаходяться в управлінні Міністра.

(3) ОБМЕЖЕННЯ РОЗМІРУ ФЕДЕРАЛЬНОЇ ЧАСТКИ, ОБУМОВЛЕНІ ІНШИМИ ЗАКОНАМИ. – Незалежно від будь-якої вимоги щодо розміру чи джерела нефедеральних коштів, яка поширюється на федеральну програму, кошти, що надаються на підставі цієї статті, можуть використовуватися для збільшення федеральної частки в окремих проектах програми, яка виконується на територіях, визначених у статті 301(а) цього Закону, понад суму федеральної частки витрат проекту, асигновану за законом, під який підпадає ця програма.

СТАТТЯ 206. ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ВІДНОСНИХ ПОТРЕБ ТА РОЗПОДІЛУ КОШТІВ. (§ 3146 розділу 42 Зводу законів США)

При оприлюдненні правил, положень та процедур щодо надання допомоги на підставі цього розділу, Міністр має забезпечити наступне:

(1) щоб Міністром належним чином враховувалися відносні потреби територій, які відповідають критеріям, із визначенням цих потреб, виходячи, зокрема, з наступних істотних чинників –

(А) серйозності ситуації з рівнем та тривалістю безробіття на територіях, що відповідають критеріям;

(Б) рівнів доходів та неповної зайнятості на територіях, що відповідають критеріям;

(В) негативного сальдо міграції населення з територій, що відповідають критеріям, та ступеню негативного впливу, який це справляє на економіку таких територій;

(2) щоб допомога на підставі цього розділу призначалася в порядку пріоритетності для забезпечення того, щоб основним чинником для асигнувань був рівень економічних труднощів території, а не віддання переваги тій чи іншій географічній території чи будь-якому конкретному виду економічних труднощів;

(3) (А) щоб сільським та міським територіям, які страждають від економічної скрути, не було завдано шкоди через встановлення або впровадження Міністром у проекті, який виконується на підставі цього розділу, цілі інвестування позикових коштів приватного сектора;

(Б) щоб будь-яка ціль інвестування позикових коштів приватного сектора, встановлена Міністром, не слугувала перешкодою або знеохоченням для виконання претендентами на отримання субсидії на підставі цього розділу громадських робіт або заходів з економічного розвитку на сільських або міських територіях економічної скрути;

(В) щоб перед внесенням будь-яких змін у будь-яку ціль інвестування позикових коштів приватного сектора, про це завчасно повідомлялися відповідні комітети Конгресу;

(4) щоб субсидії, що надаються на підставі цього розділу, сприяли створенню робочих місць та мали велику ймовірність задовольнити або перевершити відповідні вимоги до результатів діяльності, встановлені у зв’язку з наданням цих субсидій.

СТАТТЯ 207. СУБСИДІЇ НА ПІДГОТОВКУ КАДРІВ, ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ ТА ТЕХНІЧНУ ДОПОМОГУ. (§ 3147 розділу 42 Зводу законів США)

(а) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. –

(1) СУБСИДІЇ. – За поданням отримувача, який відповідає критеріям, Міністр може призначити субсидії на підготовку кадрів, проведення дослідницьких робіт та технічну допомогу, в т.ч. субсидії на оцінку програм та аналізи економічного впливу, які можуть бути корисними у справі пом’якшення або запобігання ситуації надмірного безробіття та неповної зайнятості.

(2) ВИДИ ДОПОМОГИ. – Субсидії, які надаються на підставі п. (1), можуть використовуватися для наступних цілей:

(А) планування проектів та розробки техніко-економічних обґрунтувань;

(Б) демонстрації інноваційної діяльності або стратегічних інвестицій в економічний розвиток;

(В) управління та операційної підтримки;

(Г) відкриття університетських центрів;

(Д) відкриття центрів поширення ділової інформації;

(Е) дослідження потреб та потенціалу економічного зростання на територіях, визначених Міністром як ті, що потребують значної допомоги;

(Є) дослідження ефективності узгодження проектів, які фінансуються за цим Законом, із проектами, які фінансуються за іншими Законами;

(Ж) оцінки, маркетингу та заснування бізнес-кластерів;

(З) інших заходів, визначених Міністром як доцільні.

(3) ВИМОГА СПІВПРАЦІ. – При наданні допомоги на підставі цієї статті на проект загальнонаціонального або регіонального масштабу, Міністр може відмовітися від вимоги статті 3 (4) (А) (vi) цього Закону, за якою неприбуткова організація або об’єднання мають діяти у співпраці з посадовими особами адміністративно-територіальної одиниці Штату.

(б) ЗАСОБИ НАДАННЯ ДОПОМОГИ. – При проведенні досліджень та наданні технічної допомоги на підставі цієї статті, Міністр, на додадок до призначання субсидій на підставі пункту (а) цієї статті може –

(1) надавати допомогу у проведенні досліджень та технічну допомогу через посадових осіб або працівників Міністерства;

(2) виплачувати кошти, призначені для виконання положень цієї статті, федеральним відомствам; або

(3) наймати приватних осіб, товариства, підприємства, корпорації або відповідні установи за контрактами, які укладаються з цією метою.

СТАТТЯ 208. [СКАСОВАНО] (§ 3148 розділу 42 Зводу законів США)

СТАТТЯ 209. СУБСИДІЇ НА ЕКОНОМІЧНЕ ПРИСТОСУВАННЯ. (§ 3149 розділу 42 Зводу законів США)

(а) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – За поданням отримувача, який відповідає критеріям, Міністр може призначити субсидії на розвиток об’єктів і комунікацій громадського користування, комунальних послуг, розвиток бізнесу (в т.ч. фінансування фонду автоматично поновлювальних кредитів), планування, технічну допомогу, підготовку кадрів та будь-яку іншу допомогу, що сприятиме розв’язанню проблеми довготривалого погіршення економічного стану та раптового глибокого економічного розладу і вирішенню завдань економічного пристосування, поставлених у цьому розділі.

(б) КРИТЕРІЇ НАДАННЯ ДОПОМОГИ. – Міністр може призначати допомогу на підставі цієї статті тільки в тому випадку, якщо він визначить, що –

(1) проект допоможе території задовольнити особливу потребу, пов’язану –

(А) з існуванням або загрозою високого рівня безробіття або

(Б) із проблемами економічного пристосування, спричиненими глибокими змінами в економічних умовах;

(2) територія, на якій має виконуватися проект, має стратегію комплексного економічного розвитку, і проект відповідає цій стратегії, за винятком проектів планування, на які положення цього пункту не поширюються.

(в) НАДАННЯ ОСОБЛИВОЇ ДОПОМОГИ ГРОМАДІ. – Допомога на підставі цієї статті може також надаватися на заходи, визначені громадами, економіки яких постраждали через наступні чинники:

(1) у випадку закриття або перепрофілювання військових баз, скорочення штатів військових підрядників або скорочення асигнувань Міністерства енергетики на оборонні цілі – допомога в диверсифікації їхніх економік через виконання проектів на об’єктах федерального уряду або в інших місцях у громаді;

(2) у випадках катастроф або надзвичайних ситуацій на територіях, оголошених зонами лиха або надзвичайної ситуації за Законом Роберта Т. Стаффорда щодо ліквідації наслідків катастроф та допомоги в надзвичайних ситуаціях (§ 5121 і далі розділу 42 Зводу законів США) – на відновлення економіки, постраждалої від наслідків катастрофи;

(3) у ситуаціях, пов’язаних із торговим балансом – допомога в перебудові економіки громад;

(4) у випадках неуспіху в галузі промислового рибальства, виявлених на території згідно положень статті 312(а) Закону Магнусона-Стівенса про збереження рибних запасів та управління рибальською галуззю (§ 1861а(а) розділу 16 Зводу законів США); або

(5) у випадках втрати робочих місць у виробничій галузі – на реінвестування в економіки громад і на диверсифікацію цих економік.

(г) СПЕЦІАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО СУБСИДІЙ НА ФОНДИ АВТОМАТИЧНО ПОНОВЛЮВАЛЬНИХ КРЕДИТІВ. –

(1) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – Міністр має оприлюднити інструкції щодо підтримки належної роботи та фінансової цілісності фондів автоматично поновлювальних кредитів, заснованих отримувачами за допомоги, яка надається на підставі цієї статті.

(2) ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ. – Міністр може –

(А) на прохання отримувача субсидії доповнювати та об’єднувати угоди про субсидії, за якими діють фонди автоматично поновлювальних кредитів, для забезпечення гнучкого підходу до напрямків та критеріїв кредитування;

(Б) виділяти або передавати кошти фонду автоматично поновлювальних кредитів третій стороні з метою ліквідації, причому третя сторона може залишити за собою кошти фонду для покриття витрат, пов’язаних із ліквідацією;

(В) вживати відповідних заходів для надання можливості особам, що завідують фондами автоматично поновлювальних кредитів, продавати або сек’юритизувати кредити (за умови, якщо Міністр при цьому не має видавати федеральної гарантії).

(3) ТРАКТУВАННЯ ДІЙ. – Дія, вжита Міністром на підставі цього пункту стосовно фонду автоматично поновлювальних кредитів, не становить нового зобов’язання, якщо всі кошти, які мають стосунок до надання початкової субсидії, були виплачені отримувачу.

(4) ЗБЕРЕЖЕННЯ ДІЇ ЗАКОНІВ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ. –

(А) НЕ КВАЛІФІКУВАТИ ЯК «ЗВІЛЬНЕНІ» ЦІННІ ПАПЕРИ. – Ніякі з цінних паперів, випущених на підставі п. (2)(В) цієї статті, не кваліфікуються як «звільнені» цінні папери для цілей Закону про цінні папери від 1933 р. (§ 77а і далі розділу 15 Зводу законів США) або Закону про фондові біржі від 1934 р. (§ 78а і далі розділу 15 Зводу законів США), окрім випадків, коли вони звільняються за правилом або положенням Комісії з цінних паперів і бірж.

(Б) ЗБЕРЕЖЕННЯ ДІЇ. – За передбаченими в підпункті (А) винятками, ніяке положення цього пункту (г) і ніяка інструкція, оприлюднена Міністром на підставі цього пункту (г), не заміняє собою і ніяким іншим чином не впливає на застосування законів про цінні папери (в рамках визначення цього терміну, передбаченого у статті 3(а) Закону про фондові біржі від 1934 р. (§ 78с(а) розділу 15 Зводу законів США)) або правил, інструкцій чи розпоряджень Комісії з цінних паперів і бірж або саморегулівної організації в рамках цієї Комісії.

СТАТТЯ 210. ЗМІНА ОБСТАВИН ПРОЕКТУ. (§ 3150 розділу 42 Зводу законів США)

В будь-якому з тих випадків, коли до завершення проекту, на який Міністром було призначено субсидію (в т.ч. додаткову, описану у статті 205) на підставі цього розділу (або на підставі цього Закону до дати набуття чинності Законом про реформування Управління економічного розвитку від 1998 р.), ціль або обсяг завдань проекту змінюється, Міністр може затвердити, в залежності від наявності асигнувань (за винятком субсидії, на яку було закріплено кошти у 1995 фінансовому році), використання коштів субсидії на скоригований проект, якщо Міністр визначить, що –

(1) скоригований проект відповідає вимогам цього розділу та стратегії комплексного економічного розвитку, яку було подано у складі заявки на субсидію; і

(2) корективи необхідні для посилення економічного розвитку території, на якій виконується цей проект.

СТАТТЯ 211. ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ НА БУДІВНИЦТВО ОБ’ЄКТІВ ЗАПРОЕКТОВАНОЇ ВАРТОСТІ. (§ 3151 розділу 42 Зводу законів США)

(а) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – При наданні отримувачу субсидії на будівництво об’єкта на підставі статті 201 або 209, якщо до закриття проекту Міністр визначить, що вартість проекту, яка базувалася на розрахунках і технічних вимогах, що слугували обґрунтуванням для субсидії, зменшилася завдяки зменшенню витрат, Міністр може санкціонувати, без процедури затвердження витрачання коштів, використання надлишкових коштів (або їх частини) отримувачем на наступні цілі:

(1) на збільшення федеральної частки у вартості проекту на підставі цього розділу до максимального розміру, дозволеного на підставі статті 204; або

(2) на вдосконалення проекту.

(б) ІНШЕ ПРИЗНАЧЕННЯ НАДЛИШКОВИХ КОШТІВ. – Будь-яка сума надлишкових коштів, яка залишиться після застосування умов пункту (а) цієї статті, може витрачатися Міністром на допомогу на підставі цього Закону.

(в) ПЕРЕВЕДЕНІ КОШТИ. – У випадку наявності надлишкових коштів, зазначених у пункті (а) цієї статті, у проектах, які виконуються на кошти, переведені з інших федеральних відомств на підставі статті 604, Міністр здійснює наступне:

(1) використовує кошти у відповідності до умов пункту (а) цієї статті за згодою відомства, від якого вони переводяться; або

(2) повертає кошти до відомства, від якого їх було переведено.

(г) ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ НАЧАЛЬНИКОМ ГОЛОВНОГО КОНТРОЛЬНО-ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ США. –

(1) НАГЛЯД. – Начальник Головного контрольно-фінансового управління США (Генеральний ревізор) здійснює регулярний нагляд за виконанням умов цієї статті.

(2) ЗВІТ. – Не пізніше ніж через 1 рік після дати набуття чинності цим пунктом, Генеральний ревізор подає на розгляд Комісії Сенату США із проблем довкілля та громадських робіт та Комісії Палати представників з питань транспорту та інфраструктури звіт за результатами нагляду за виконанням умов цього пункту, який здійснювало Головне контрольно-фінансове управління США.

СТАТТЯ 212. ЗВІТИ ОТРИМУВАЧІВ. (§ 3152 розділу 42 Зводу законів США)

(а) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – Кожний отримувач допомоги на підставі цього розділу має надавати звіти Міністрові з такою періодичністю та в такій формі, якої вимагатиме Міністр у своїй інструкції, проте звіт більше не має вимагатися через 10 років після дати завершення надання допомоги.

(б) ЗМІСТ. – У кожному звіті міститься оцінка того, наскільки ефективно економічна допомога, що надається на підставі цього розділу, задовольняє потреби, заради яких її було призначено, та відповідає цілям цього Закону.

СТАТТЯ 213. ЗАБОРОНА ВИКОРИСТОВУВАТИ КОШТИ НА ОПЛАТУ ПОСЛУГ АДВОКАТА ТА КОНСУЛЬТАНТА. (§ 3153 розділу 42 Зводу законів США)

Допомога, яка надається на підставі цього розділу, не має використовуватися ні прямо, ні опосередковано на оплату послуг адвоката чи консультанта, пов’язаних з отриманням субсидій та укладенням договорів на підставі цього розділу.

СТАТТЯ 214. ТЕРИТОРІЇ ОСОБЛИВОГО ВПЛИВУ. (§ 3154 розділу 42 Зводу законів США)

(а) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – За поданням отримувача, який відповідає критеріям, але, за визначенням Міністра, не здатний виконувати вимоги статті 302, Міністр може частково або повністю відмовитися від вимог статті 302 і кваліфікувати територію, яку представляє отримувач, як територію особливого впливу.

(б) УМОВИ. – Міністр може надати статус, який відповідає пункту (а) цієї статті, тільки якщо визначить, що проект –

(1) задовольнить нагальну потребу території;

(2) та(А) буде корисним у справі пом’якшення або запобігання ситуації надмірного безробіття та неповної зайнятості; або

(Б) допоможе у створенні корисних робочих місць для мешканців територій, які не мають роботи або працюють на роботах нижче свого рівня кваліфікації.

(в) ПОВІДОМЛЕННЯ. – При наданні статусу на підставі пункту (а) цієї статті, Міністр повідомляє про це в письмовому вигляді Комісію Сенату США із проблем довкілля та громадських робіт та Комісію Палати представників з питань транспорту та інфраструктури, з обґрунтуванням свого рішення.

СТАТТЯ 215. ПРЕМІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОБОТИ. (§ 3154а розділу 42 Зводу законів США)

(а) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – Починаючи з моменту набуття чинності цією статтею, Міністром можуть присуджуватися премії отримувачу, який відповідає критеріям, за результатами його роботи, пов’язаної з субсидією, наданою на проект на підставі статті 201 або 209.

(б) ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ РОБОТИ. –

(1) ПРАВИЛА. – Міністром оприлюднюються правила встановлення показників якості роботи для присудження премій за результатами роботи на підставі пункту (а) цієї статті.

(2) ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ. – При оприлюдненні правил на підставі п. (1), Міністр має враховувати показники якості роботи, які відображають наступне:

(А) чи досягаються або перевершуються отримувачем цілі згідно запланованого графіку;

(Б) чи досягаються або перевершуються отримувачем цілі створення робочих місць;

(В) які мобілізуються суми капіталовкладень приватного сектора;

(Г) та інші відповідні чинники, визначені Міністром.

(в) РОЗМІР ПРЕМІЙ. –

(1) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – Міністр розраховує розмір премії, що присуджується на підставі пункту (а) цієї статті, за результатами роботи, пов’язаної з наданою субсидією, залежно від того, наскільки отримувачем досягаються або перевершуються встановлені у зв’язку з цією субсидією показники якості роботи.

(2) МАКСИМАЛЬНА СУМА. – Розмір премії за результатами роботи не може перевищувати 10 відсотків від розміру субсидії.

(г) ВИКОРИСТАННЯ ПРЕМІЙ. – Отримувач премії за результатами роботи на підставі пункту (а) цієї статті може використовувати премію на досягнення будь-якої цілі, прийнятної на підставі цього Закону, на підставі статті 602 та інструкцій, які можуть бути оприлюднені Міністром.

(д) ЧАСТКА ФЕДЕРАЛЬНОГО УРЯДУ. – Незалежно від статті 204, преміальні, присуджені за результатами роботи, можуть використовуватися для оплати до 100 відсотків вартості проекту або діяльності, що відповідає критеріям.

(е) ТРАКТУВАННЯ ПРИ ВИКОНАННІ ВИМОГ ДО СПЛАТИ НЕФЕДЕРАЛЬНОЇ ЧАСТКИ. – З метою виконання вимог до сплати нефедеральної частки на підставі цього чи будь-якого іншого закону, преміальні, присуджені за результатами роботи, мають трактуватися як кошти з нефедерального джерела.

(є) ТЕРМІНИ ТА УМОВИ. -Міністр має встановлювати такі терміни та умови присудження премій за результатами роботи на підставі пункту (а) цієї статті, які він вважатиме за доцільні.

(ж) ФІНАНСУВАННЯ. – Для виконання цієї статті Міністр використовує будь-які суми, виділені на програми допомоги в економічному розвитку.

(з) ВИМОГИ ДО ЗВІТНОСТІ. – Міністр має включати інформацію щодо присудження на підставі цієї статті премій за результатами роботи до річного звіту, який вимагається надавати на підставі статті 603.

(и) ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ НАЧАЛЬНИКОМ ГОЛОВНОГО КОНТРОЛЬНО-ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ США. –

(1) НАГЛЯД. – Генеральний ревізор здійснює регулярний нагляд за виконанням умов цієї статті.

(2) ЗВІТ. – Не пізніше ніж через 1 рік після дати набуття чинності цією статтею, Генеральний ревізор передає Комісії Сенату США із проблем довкілля та громадських робіт та Комісії Палати представників з питань транспорту та інфраструктури звіт за результатами нагляду за виконанням умов цієї статті, який здійснювало Головне контрольно-фінансове управління США.

СТАТТЯ 216. ПЛАНОВІ ПРЕМІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОБОТИ. (§ 3154б розділу 42 Зводу законів США)

(а) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – Починаючи з моменту набуття чинності цією статтею, Міністр може призначити планову премію отримувачу, який відповідає критеріям, за результатами його роботи, пов’язаної з субсидією, наданою на проект, що виконується на підставі цього розділу в районі економічного розвитку.

(б) ВІДПОВІДНІСТЬ КРИТЕРІЯМ. – Міністр може присудити планову премію отримувачу, який відповідає критеріям, на підставі пункту (а) цієї статті за результатами його роботи, пов’язаної з субсидією, наданою на проект, якщо до завершення проекту Міністр визначить існування наступних фактів:

(1) отримувач приймав активну участь у заходах з економічного розвитку в районі економічного розвитку, де виконується проект;

(2) проект відповідає стратегії комплексного економічного розвитку району;

(3) отримувач працював з органами економічного розвитку – федеральними, Штату та місцевими – впродовж усього періоду розробки проекту; та

(4) проект виконано у відповідності до стратегії комплексного економічного розвитку району.

(в) МАКСИМАЛЬНА СУМА. – Розмір планової премії за результатами роботи, яка присуджується на підставі пункту (а) цієї статті у зв’язку з наданою субсидією, не може перевищувати 5 відсотків від розміру зазначеної субсидії.

(г) ВИКОРИСТАННЯ ПРЕМІЙ. – Отримувач планової премії за результатами роботи на підставі пункту (а) цієї статті зобов’язаний використати премію на збільшення частки федерального уряду у вартості проекту, який виконується на підставі цього розділу.

(д) ЧАСТКА ФЕДЕРАЛЬНОГО УРЯДУ. – Незалежно від статті 204, планові преміальні, присуджені за результатами роботи, можуть використовуватися для оплати до 100 відсотків вартості проекту, який виконується на підставі цього розділу.

(е) ФІНАНСУВАННЯ. – Для виконання цієї статті Міністр використовує будь-які суми, виділені на програми допомоги в економічному розвитку.

СТАТТЯ 217. ПРЯМЕ ВИТРАЧАННЯ АБО ПЕРЕРОЗПОДІЛ КОШТІВ ОТРИМУВАЧЕМ. (§ 3154в розділу 42 Зводу законів США)

(а) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – За умови, якщо інше не передбачене пунктом (б) цієї статті, отримувач субсидії на підставі статті 201, 203 або 207 може безпосередньо витрачати кошти субсидії або може перерозподілити кошти у вигляді підсубсидії іншим отримувачам, які відповідають критеріям, на фінансування необхідних складових затвердженого обсягу робіт проекту.

(б) ОБМЕЖЕННЯ. – Отримувач не може перерозподіляти на користь прибуткової організації кошти субсидії, отримані на підставі статті 201 або 203.

(в) ЕКОНОМІЧНЕ ПРИСТОСУВАННЯ. – За умови, якщо інше не передбачене пунктом (г) цієї статті, отримувач субсидії на підставі статті 209 може безпосередньо витрачати кошти субсидії або може перерозподілити кошти державним та приватним організаціям у вигляді субсидії, позики, гарантії з позики, коштів, спрямованих на зниження процентів з гарантії з позики, або іншої відповідної допомоги.

(б) ОБМЕЖЕННЯ. – Застосовуючи умови пункту (в) цієї статті, отримувач не може перерозподіляти ніякі кошти субсидії на користь прибуткової організації.

СТАТТЯ 218. ДЕМОНСТРАЦІЙНА ПРОГРАМА «ЯСКРАВІ ПОЛЯ». (§ 3154г розділу 42 Зводу законів США)

(а) ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ «ЯСКРАВЕ ПОЛЕ». – В цій статті термін «яскраве поле» означає ділянку із занедбаними промисловими об’єктами, який реконструюється із впровадженням однієї, чи більше ніж однієї, технології сонячної енергії.

(б) ДЕМОНСТРАЦІЙНА ПРОГРАМА. – За поданням отримувача, який відповідає критеріям, Міністр може призначити субсидію на проект забудови «яскравого поля», якщо він вирішить, що цей проект –

(1) застосовуватиме одну, чи більше ніж одну, технологію сонячної енергії для забудови занедбаних або забруднених ділянок комерційного використання; і

(2) розширить комерційні та економічні можливості на території, де виконується проект.

(в) ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. – Якщо будь-яка частина субсидії, що надається на підставі пункту (б) цієї статті, передбачає відновлення території, таке відновлення проводиться згідно умов статті 612.

(г) САНКЦІЯ НА АСИГНУВАННЯ. – На виконання цієї статті асигновано суму в розмірі 5 млн. доларів США на кожний із бюджетних років з 2004 по 2008, яка має бути зарезервована до її повного витрачання.

РОЗДІЛ ІІІ – ВІДПОВІДНІСТЬ КРИТЕРІЯМ ДОБОРУ; СТРАТЕГІЇ КОМПЛЕКСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

СТАТТЯ 301. ВІДПОВІДНІСТЬ ТЕРИТОРІЙ КРИТЕРІЯМ ДОБОРУ. (§ 3161 розділу 42 Зводу законів США)

(а) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – Для того, щоб проект відповідав критеріям надання допомоги на підставі статті 201 або 209, проект має виконуватися на території, яка на дату подання заявки відповідає одному або декільком із наступних критеріїв:

(1) НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ДОХОДУ НА ДУШУ НАСЕЛЕННЯ. – Рівень доходу на душу населення території має становити не більше 80 відсотків від середнього по країні.

(2) РІВЕНЬ БЕЗРОБІТТЯ ВИЩИЙ ЗА СЕРЕДНІЙ ПО КРАЇНІ. – Рівень безробіття на території за останній 24-місячний період, за який можливо отримати дані, має перевищувати середній рівень безробіття по країні принаймні на 1 відсоток.

(3) ПРОБЛЕМИ, ПОВ’ЯЗАНІ З БЕЗРОБІТТЯМ ТА ЕКОНОМІЧНИМ ПРИСТОСУВАННЯМ. – Територія має кваліфікуватися Міністром як така, що стикнулася або збирається стикнутися з особливою потребою, пов’язаною з фактичними або потенційними серйозними проблемами безробіття або економічного пристосування, що спричиняються глибокими короткостроковими або довгостроковими змінами в економічних умовах.

(б) АДМІНІСТРАТИВНІ МЕЖІ ТЕРИТОРІЙ. – Якщо територія, в т.ч. невелика територія, яка страждає від бідності або високого рівня безробіття в рамках більшої громади, що переживає не таку серйозну економічну скруту, відповідає одному або декільком із критеріїв пункту (а) цієї статті, вона відповідає критеріям надання допомоги на підставі статті 201 або 209 незалежно від адміністративного або іншого поділу чи кордонів.

(в) ДОКУМЕНТАЦІЯ. –

(1) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – Визначення відповідності критеріям на підставі пункту (а) цієї статті має спиратися на останні з наявних федеральних даних (у т.ч. даних, отриманих від Бюро економічного аналізу, Бюро трудової статистики, Бюро перепису населення, Бюро у справах індіанців або від будь-якого іншого федерального джерела, визначеного Міністром за доцільне) або, якщо свіжих федеральних даних немає, на останні дані, отримані від уряду Штату, в якому розташована дана територія.

(2) ПРИЙНЯТТЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ МІНІСТРОМ. – Документація має бути прийнята Міністром, за винятком випадків, коли Міністр визначить, що ця документація є неточною.

(г) ПОПЕРЕДНІ СТАТУСИ. – Будь-який статус території перебудови, визначений до дати набуття чинності Законом про реформування Управління економічного розвитку від 1998 р., після цієї дати втрачає свою чинність.

СТАТТЯ 302. СТРАТЕГІЇ КОМПЛЕКСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. (§ 3162 розділу 42 Зводу законів США)

(а) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – Міністр може надавати допомогу на проект на підставі статті 201 або 209 (окрім допомоги у плануванні на підставі статті 209) отримувачу, який відповідає критеріям, тільки за умови, якщо отримувач, який відповідає критеріям, надасть Міністрові наступну інформацію у складі заявки на допомогу:

(1) визначення проблем економічного розвитку, на розв’язання яких надається допомога;

(2) визначення колишніх, теперішніх та запроектованих на майбутнє, інвестицій в економічний розвиток на території, яка отримує допомогу, та державних і приватних учасників і джерела фінансування цих інвестицій;

(3) та(А) стратегію комплексного економічного розвитку, спрямовану на розв’язання економічних проблем, зазначених у п. (1), таким чином, щоб стимулювати економічний розвиток та створення можливостей, сприяти доступу до ефективних транспортних засобів, максимізувати ефективний розвиток та використання робочої сили у відповідності до будь-якої застосовної стратегії інвестицій у робочу силу на рівні Штату або місцевості, стимулювати використання технологій в економічному розвитку, (в т.ч. доступ до високошвидкісних телекомунікацій), підвищувати якість та зберігати довкілля та забезпечувати збалансованість ресурсів завдяки раціональному управлінню розвитком;

(Б) та опис того, як саме ця стратегія збирається вирішувати ці проблеми.

(б) ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ КОМПЛЕКСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. – Міністр затверджує стратегію комплексного економічного розвитку, яка, на його визначення, відповідає вимогам пункту (а) цієї статті.

(в) ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІНШОГО ПЛАНУ. – (1) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – Міністр може схвалити в якості стратегії комплексного економічного розвитку прийнятний план, розроблений у рамках іншої програми, яка виконується за підтримки федерального уряду.

(2) ІСНУЮЧА СТРАТЕГІЯ. – Наскільки це доцільно, план, який надається на підставі цього пункту, має не суперечити і бути узгодженим із будь-якою існуючою стратегією комплексного економічного розвитку даної території.

РОЗДІЛ ІV – РАЙОНИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

СТАТТЯ 401. ВСТАНОВЛЕННЯ РАЙОНІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. (§ 3171 розділу 42 Зводу законів США)

(а) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – Для того, щоб могли плануватися і виконуватися проекти економічного розвитку, які мають широке географічне значення, Міністр може кваліфікувати відповідні території у Сполучених Штатах як райони економічного розвитку за погодженням із Штатами, в яких частково або повністю розташовані ці райони, за наступних умов:

(1) якщо запропонований район має достатній розмір або населення та достатні ресурси для підтримки економічного розвитку на рівні більш ніж однієї території, описаної у статті 301(а);

(2) якщо в запропонованому районі знаходиться принаймні 1 територія, описана у статті 301(а);

(3) і якщо запропонований район має стратегію комплексного економічного розвитку, яка –

(А) містить конкретну програму міжрайонної співпраці, самодопомоги та державних інвестицій;

(Б) і затверджена кожним із Штатів, яких вона стосується, та Міністром.

(б) ПОВНОВАЖЕННЯ. – Міністр може, згідно оприлюднених ним інструкцій, –

(1) запрошувати Штати до визначення меж запропонованих районів економічного розвитку;

(2) співпрацювати зі Штатами –

(А) над наданням підтримки і допомоги групам економічного планування та економічного розвитку району;

(Б) над наданням допомоги групам району в розробці стратегій комплексного економічного розвитку для районів;

(3) заохочувати до участі відповідні органи місцевого самоврядування в районах економічного розвитку.

СТАТТЯ 402. СКАСУВАННЯ АБО МОДИФІКАЦІЯ СТАТУСУ РАЙОНІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. (§ 3172 розділу 42 Зводу законів США)

Міністр у формі інструкції оприлюднює норми для скасування або модифікації статусу районів економічного розвитку.

СТАТТЯ 403. [СКАСОВАНО] (§ 3173 розділу 42 Зводу законів США)

СТАТТЯ 404. НАДАННЯ СТРАТЕГІЙ КОМПЛЕКСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИМ КОМІСІЯМ. (§ 3174 розділу 42 Зводу законів США)

Якщо будь-яка частина району економічного розвитку розташована в регіоні, за який відповідає одна чи декілька регіональних комісій, район економічного розвитку має забезпечити надання копії стратегії комплексного економічного розвитку району відповідній регіональній коміссії.

СТАТТЯ 405. ДОПОМОГА ЧАСТИНАМ РАЙОНІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ЩО РОЗТАШОВАНІ ЗА МЕЖАМИ ТЕРИТОРІЙ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ КРИТЕРІЯМ ДОБОРУ. (§ 3175 розділу 42 Зводу законів США)

Незалежно від умов статті 301, Міністр може надавати наявну допомогу на підставі цього Закону на виконання проекту в тій частині району економічного розвитку, яка розташована за межами території, описаної у статті 301(а), якщо проект має принести суттєву безпосередню користь території, описаній у статті 301(а) і розташованій у межах цього району.

РОЗДІЛ V – УПРАВЛІННЯ

СТАТТЯ 501. ПОМІЧНИК МІНІСТРА З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. (§ 3191 розділу 42 Зводу законів США)

(а) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – Міністр виконує цей Закон через помічника Міністра торгівлі з питань економічного розвитку, який призначається Президентом за порадою і згодою Сенату.

(б) ВИНАГОРОДА. – Помічник Міністра торгівлі з питань економічного розвитку отримує винагороду за ставкою IV рівня шкали для керівних співробітників на підставі статті 5315 розділу 5 Зводу законів США.

(в) ОБОВ’ЯЗКИ. – Помічник Міністра торгівлі з питань економічного розвитку виконує обов’язки, які вимагаються від нього Міністром, і функції керівника Управління економічного розвитку Міністерства

СТАТТЯ 502. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. (§ 3192 розділу 42 Зводу законів США)

На виконання цього Закону Міністр –

(1) забезпечує функціонування головного інформаційного Інтернет-центру, в якому міститься –

(А) інформація щодо програм та заходів федерального уряду, спрямованих на економічний розвиток, економічне пристосування, ліквідацію наслідків катастроф, військову конверсію та допомогу в галузевому врегулюванні;

(Б) гіпертекстові посилання на організації з питань економічного розвитку Штату;

(В) гіпертекстові посилання на інші відповідні ресурси з питань економічного розвитку;

(2) допомагає потенційним та фактичним заявникам на отримання допомоги у сфері економічного розвитку, економічного пристосування, ліквідації наслідків катастроф, військової конверсії та галузевого врегулювання на підставі законів федеральних та Штату встановлювати шляхи отримання допомоги та оформлювати заявки;

(3) допомагає територіям, описаним у статті 301(а), та іншим територіям, надаючи зацікавленим особам, громадам, галузям та підприємствам на цих територіях будь-яку технічну інформацію, дані вивчення можливостей ринку, або надає допомогу, інформацію чи поради в іншій формі, яка може бути корисною для пом’якшення умов надмірного безробіття або неповної зайнятості або для запобігання створенню таких умов на зазначених територіях;

(4) та отримує відповідну інформацію від інших федеральних відомств, необхідну для виконання обов’язків за цим Законом.

СТАТТЯ 503. КОНСУЛЬТУВАННЯ З ІНШИМИ ОСОБАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ. (§ 3193 розділу 42 Зводу законів США)

(а) КОНСУЛЬТАЦІЇ ПО ПРОБЛЕМАХ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ БЕЗРОБІТТЯМ. – Міністр може радитися з будь-якими особами, в т.ч. представниками робітників, керівництва, сільського господарства та уряду, які можуть допомогти у розв’язанні проблем території та регіонального безробіття або неповної зайнятості.

(б) КОНСУЛЬТАЦІЇ З ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ. – Міністр може забезпечити проведення консультацій з тими зацікавленими федеральними відомствами, з якими він вважає це за необхідне, в ході виконання ним своїх обов’язків за цим Законом.

СТАТТЯ 504. УПРАВЛІННЯ, ВИКОНАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ. (§ 3194 розділу 42 Зводу законів США)

Міністр затверджує надання федеральної допомоги на підставі цього Закону за умови, якщо він переконаний у тому, що проектом, на який надається федеральна допомога, будуть належним чином управляти, а також його будуть належним чином виконувати та обслуговувати.

СТАТТЯ 505. [СКАСОВАНО] (§ 3195 розділу 42 Зводу законів США)

СТАТТЯ 506. ОЦІНКА РОБОТИ ОТРИМУВАЧІВ СУБСИДІЙ. (§ 3196 розділу 42 Зводу законів США)

(а) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – Міністр проводить оцінку кожного університетського центру та кожного району економічного розвитку, який отримує допомогу у формі субсидії на підставі цього Закону (далі в цій статті – «отримувач субсидії»), визначаючи якість роботи отримувача та його внесок у збереження рівня зайнятості та створення нових робочих місць.

(б) МЕТА ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ ЦЕНТРІВ. – Метою оцінювання університетських центрів на підставі пункту (а) цієї статті є визначення того, які університетські центри працюють належним чином і варті того, щоб продовжити надавати їм допомогу у формі субсидії на підставі цього Закону, і яким треба припинити надавати допомогу, відкривши можливості отримувати цю допомогу іншим університетським центрам, які раніше її не отримували.

(в) ВИБІР ЧАСУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНОК. – Оцінки на підставі пункту (а) цієї статті проводяться на постійній основі, таким чином, щоб забезпечити оцінку кожного отримувача субсидії впродовж 3-х років після того, як допомогу отримувачу було призначено вперше, і принаймні раз на 3 роки після цього, протягом усього періоду надання субсидії.

(г) КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ. –

(1) ВСТАНОВЛЕННЯ. – Міністром встановлюються критерії, які застосовуються для проведення оцінок на підставі пункту (а) цієї статті.

(2) КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ ЦЕНТРІВ. – Критерії оцінки університетського центру мають принаймні передбачати оцінку внеску центру в надання технічної допомоги, проведення прикладних досліджень, виконання програми та поширення результатів роботи центру.

(3) КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РАЙОНІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. – Критерії оцінки району економічного розвитку мають принаймні передбачати оцінку стандартів управління, фінансової підзвітності та виконання програми.

(д) ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА. – У проведенні оцінки університетського центру або району економічного розвитку на підставі пункту (а) цієї статті, Міністр має забезпечити участь принаймні ще одного університетського центру або, відповідно, району економічного розвитку на основі відшкодування витрат.

СТАТТЯ 507. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕОРГАНІЗАЦІЮ. (§ 3197 розділу 42 Зводу законів США)

Не пізніше, ніж через 30 днів після дати будь-якої реорганізації офісів, програм або заходів Управління економічного розвитку, Міністр має направити повідомлення про реорганізацію Комісії з проблем довкілля та громадських робіт та Комітету з асигнувань Сенату США, а також Комісії з питань транспорту та інфраструктури та Комітету з асигнувань Палати представників.

РОЗДІЛ VІ – ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

СТАТТЯ 601. ПОВНОВАЖЕННЯ МІНІСТРА. (§ 3211 розділу 42 Зводу законів США)

(а) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – При виконанні обов’язків Міністра за цим Законом, Міністр може –

(1) приймати, змінювати та використовувати печатку, яка має бути відома суду без доведення;

(2) на умовах законів про державну цивільну службу та класифікацію, добирати, наймати та призначати персонал, необхідний для виконання цього Закону, та визначати розмір винагороди за його працю;

(3) проводити такі слухання, засідати і діяти в такий час і в таких місцях і заслуховувати такі свідчення, які Міністр вважає за доцільне;

(4) запитувати безпосередньо в будь-якого федерального відомства, правління, комісії, офісу або незалежної установи інформацію, пропозиції, розрахунки та статистичні дані, які Міністр вважає необхідними для виконання цього Закону (причому кожне федеральне відомство, правління, комісія, офіс або незалежна установа може надавати таку інформацію, пропозиції, розрахунки та статистичні дані безпосередньо Міністрові);

(5) згідно оприлюднених ним інструкцій, –

(А) переуступати, або продавати з аукціону або за приватною угодою, або будь-яким іншим чином реалізовувати, за наявний розрахунок або в кредит, на власний розсуд, на таких умовах і за таку суму винагороди, які Міністр вважатиме за доцільне, будь-які боргові документи, контракти, претензії, персональне майно або цінні папери, які йому були переуступлені, або якими він володіє у зв’язку з допомогою, що надається на підставі цього Закону;

(Б) стягувати кошти або укладати мирову угоду за всіма зобов’язаннями, які йому були переуступлені, або якими він володіє у зв’язку із зазначеною допомогою, до моменту передачі цих зобов’язань Генеральному прокуророві для позову або стягнення;

(6) на таких умовах і за таку суму винагороди, які Міністр вважатиме за доцільне, розпоряджатися будь-яким персональним або реальним майном, яке було передане Міністрові у володіння або придбане ним іншим чином у зв’язку з допомогою, що надається на підставі цього Закону, завершувати створення цього майна, ремонтувати його, вдосконалювати, модернізувати, страхувати, здавати в оренду або продавати за наявний розрахунок або в кредит;

(7) вести справи в суді до остаточного задоволення, через укладання мирової угоди або застосування інших адміністративних дій, до передачі їх Генеральному прокуророві, всіх претензій до третіх сторін, що були переуступлені Міністрові у зв’язку з допомогою, що надається на підставі цього Закону;

(8) придбавати, будь-яким законним чином, будь-яке майно (реальне, персональне або змішане, матеріальне або нематеріальне), наскільки це доцільно у зв’язку з допомогою, що надається на підставі цього Закону;

(9) на додаток до будь-яких повноважень, функцій, привілеїв та пільг, закріплених за Міністром згідно інших положень, вживати будь-яких заходів, у т.ч. укладати договори на послуги адвокатів, які він вважатиме необхідними або бажаними при утворенні, купівлі, обслуговуванні активів, укладенні компромісних угод, модифікації або ліквідації активів та інших адміністративних заходах щодо активів, якими він володіє у зв’язку з допомогою, що надається на підставі цього Закону;

(10)(А) наймати експертів та консультантів або організації згідно інструкцій, які містяться у статті 3109 розділу 5 Зводу законів США, причому з можливістю щорічного подовження відповідних договорів найму;

(Б) оплачувати роботу зазначених найнятих осіб, у т.ч. час, затрачений ними на поїздки;

(В) виділяти зазначеним особам, у випадку їх наймання на федеральну урядову службу на окремі періоди і здійснення ними поїздок з постійних місць проживання або роботи, суми на покриття дорожніх витрат, у т.ч. добові, згідно інструкцій, які містяться у статті 5703 розділу 5 Зводу законів США;

(11) встановлювати показники якості роботи для субсидій та інших видів допомоги, що надаються на підставі цього Закону, та використовувати ці показники для оцінки економічного впливу програм допомоги в економічному розвитку, що виконуються на підставі цього Закону, причому Міністр встановлює та використовує такі показники через –

(А) вищих посадових осіб або працівників Міністерства;

(Б) наймання осіб за договорами, які укладаються для таких цілей;

(В) надання субсидій особам із коштів, які виділяються для виконання цього Закону;

(12) використовуючи будь-які кошти з виділених на виконання статті 207, проводити огляди стану довкілля та нести необхідні видатки на оцінку та моніторинг впливу на довкілля допомоги в економічному розвитку, яка надається, та яку пропонується надати на підставі цього Закону, в т.ч. видатки, пов’язані з представленням та захистом дій Міністра, що стосуються впливу такої допомоги на довкілля;

(13) виступати позивачем або відповідачем у будь-якому суді письмового провадження загальної юрисдикції на рівні Штату або в будь-якому окружному суді Сполучених Штатів, причому проти Міністра або по відношенню до майна Міністра не може відкриватися провадження у справі про накладання арешту, видаватися судова заборона, накладатися арешт на майно боржника у третьої особи, або ініціюватися інше подібне провадження, проміжне або виконавче;

(14) встановлювати правила, норми та процедури, які Міністр вважає за доцільне для виконання цього Закону.

(б) РІШЕННЯ СУДІВ ПРО СТЯГНЕННЯ РЕШТИ БОРГУ З РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. – Повноваження вести справи в суді, надане на підставі пункту (а)(7) цієї статті, включає повноваження отримувати судові рішення про стягнення решти боргу з реалізації забезпечення або іншим чином вести справи щодо заставних, переуступлених Міністрові.

(в) НЕЗАСТОСОВНІСТЬ ІНШИХ ОКРЕМИХ ВИМОГ. – Стаття 3709 Статутів із внесеними до них поправками (стаття 5 розділу 41 Зводу законів США) не поширюється ні на який договір страхування від небезпечних природних явищ та ні на яку закупівлю або укладення договору про послуги або поставки у зв’язку з майном, отриманим Міністром у результаті надання допомоги на підставі цього Закону, якщо страхувальна премія або вартість послуг чи поставок не перевищує 1,000 доларів США.

(г) МАЙНОВІ ІНТЕРЕСИ. –

(1) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – Повноваження, якими наділений Міністр на підставі цієї статті, стосовно майна, придбаного Міністром у зв’язку з наданням допомоги на підставі цього Закону, поширюються на майнові інтереси Міністра стосовно проектів, затверджених на підставі –

(А) цього Закону;

(Б) розділу І Закону про застосування громадських робіт від 1976 р. (§ 6701 і далі розділу 42 Зводу законів США);

(В) розділу ІІ Закону про торгівлю від 1974 р. (§ 2251 і далі розділу 19 Зводу законів США);

(Г) Закону про допомогу громадам у випадках надзвичайної посухи від 1977 р. (§ 5184, примітка, розділу 42 Зводу законів США; Громадський закон № 95-31).

(2) ВІДМОВА. – Міністр може, частково або повністю, відмовитися від будь-якого майнового інтересу або інтересу щодо матеріального персонального майна, пов’язаного із субсидією, після дати, яка наступить через 20 років після дати надання субсидії.

(д) ПОВНОВАЖЕННЯ ПЕРЕДАВАТИ ПРАВА ТА ОФОРМЛЮВАТИ ПЕРЕДАЧУ ПРАВ. – Повноваження передавати права та оформлювати від імені Міністра акти відчуження, документи про випуск, акти передачі та документи про виплату закладних, а також будь-який інший письмовий інструмент, що стосується реального або персонального майна або будь-якого інтересу в такому майні, придбаного Міністром на підставі цього Закону, може реалізовуватися Міністром або будь-якою іншою вищою посадовою або довіреною особою, призначеною Міністром для такої цілі, без оформлення будь-якого чітко означеного делегування повноважень або доручення.

СТАТТЯ 602. ЗБЕРЕЖЕННЯ НОРМАТИВІВ. (§ 3212 розділу 42 Зводу законів США)

Усі робітники низької кваліфікації та механіки, які наймаються підрядниками або субпідрядниками на проекти, що виконуються за допомоги Міністра на підставах цього Закону, мають отримувати зарплату не нижчу за розміри ставок, поширені на подібних об’єктах будівництва в даній місцевості, визначені міністром праці на підставі підглави ІV глави 31 розділу 40 Зводу законів США. Міністр не надає ніякої фінансової допомоги на підставі цієї глави на виконання такого проекту, не отримавши спершу адекватних гарантій, що ці нормативи праці будуть збережені для будівельних робіт. Міністр праці має по відношенню до нормативів праці, зазначених у даному положенні, повноваження та функції, викладені у Плані реорганізації № 14 від 1950 р. (15 F.R. 3176; 64 Stat. 1267) та у статті 3145 розділу 40 Зводу законів США.

СТАТТЯ 603. РІЧНИЙ ЗВІТ КОНГРЕСУ. (§ 3213 розділу 42 Зводу законів США)

(а) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – Не пізніше ніж 1 липня 2000 р. та 1 липня кожного наступного року Міністр подає на розгляд Конгресу всебічний і докладний річний звіт про результати своєї роботи на підставі цього Закону за останній із повних бюджетних років.

(б) ВКЛЮЧЕННЯ. – Кожний звіт, який вимагається на підставі пункту (а) цієї статті, має включати наступне:

(1) перелік усіх отримувачів субсидій по кожному Штату, в т.ч. співвідношення між наміченими інвестиціями приватного сектора та федерального уряду по кожному отримувачу субсидії;

(2) опис будь-якої цілі інвестування позикових коштів приватного сектора у зв’язку з субсидіями, які надаються –

(А) сільським та міським територіям, які знаходяться в економічній скруті;

(Б) та територіям, які перебувають у надзвичайно скрутній ситуації;

(3) після завершення проекту – співвідношення між освоєними інвестиціями приватного сектора та федерального уряду у проект.

СТАТТЯ 604. ДЕЛЕГУВАННЯ ФУНКЦІЙ ТА ПЕРЕДАЧА КОШТІВ МІЖ ФЕДЕРАЛЬНИМИ ВІДОМСТВАМИ. (§ 3214 розділу 42 Зводу законів США)

(а) ДЕЛЕГУВАННЯ ФУНКЦІЙ ІНШИМ ФЕДЕРАЛЬНИМ ВІДОМСТВАМ. – Міністр може –

(1) делегувати керівникам інших федеральних відомств такі функції, повноваження та обов’язки з покладених на нього за цим Законом, які він вважає за доцільне;

(2) уповноважувати керівників федеральних відомств на переделегування функцій, повноважень та обов’язків.

(б) ПЕРЕДАЧА КОШТІВ ІНШИМ ФЕДЕРАЛЬНИМ ВІДОМСТВАМ. – Кошти, призначені для асигнування на виконання цього Закону, можуть передаватися між федеральними відомствами, за умови їхнього використання саме в тих цілях, заради яких вони були призначені та асигновані.

(в) ПЕРЕДАЧА КОШТІВ ВІД ІНШИХ ФЕДЕРАЛЬНИХ ВІДОМСТВ. –

(1) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – За умови використання коштів згідно вимог п. (2) нижче, в цілях виконання цього Закону Міністр може приймати кошти, які передаються від інших федеральних відомств, якщо ці кошти використовуватимуться саме в тих цілях, заради яких вони були призначені та асигновані (та на саме тих умовах, на яких вони були призначені та асигновані).

(2) ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ. – Передані кошти –

(А) мають бути зарезервованими до їх повного витрачання;

(Б) і можуть, наскільки це необхідно для виконання цього Закону, передаватися і включатися Міністром до асигнувань на зарплати та видатки.

СТАТТЯ 605. ШТРАФНІ САНКЦІЇ. (§ 3215 розділу 42 Зводу законів США)

(а) НЕПРАВДИВІ ЗАЯВИ; ЗАВИЩЕННЯ ЦІНИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ. – Особа, яка робить свідомо неправдиву заяву або свідомо завищує ціну будь-якого цінного паперу з метою –

(1) отримання для себе або для будь-якого подавця прохання будь-якої фінансової допомоги на підставі цього Закону, або подовження допомоги, перенесення її на пізніший строк або ухвалення щодо неї того чи іншого акту, або надання допомоги будь-яким іншим чином, або з метою прийняття, випуску або субституції цінного паперу для отримання допомоги;

(2) впливу тим чи іншим чином на дії Міністра; або

(3) отримання грошових коштів, майна чи будь-якої іншої цінної річі на підставі цього Закону,

підлягає штрафу на підставі розділу 18 Зводу законів США, ув’язненню на термін до 5 років, або обом цим видам покарання.

(б) ЗЛОЧИНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З РОЗКРАДАННЯМ ТА ШАХРАЙСТВОМ. – Особа, яка в тій чи іншій якості пов’язана з Міністром у справі забезпечення застосування цього Закону і яка –

(1) розтрачує, розкрадає або свідомо використовує не за цільовим призначенням будь-які кошти, цінні папери чи інші цінні речі, що були віддані під заставу або будь-яким іншим чином довірені цій особі;

(2) з наміром ввести в оману Міністра, або будь-яку іншу особу чи орган, або будь-яку посадову особу, аудитора чи перевіряльника –

(А) робить будь-який невірний запис у будь-якій книзі, звіті або бюлетені, які подаються від Міністра, або Міністрові; або

(Б) не маючи на те офіційних повноважень, оформлює будь-який ордер або виписку, видає або переуступає будь-яку ноту, облігацію, забезпечення або інше боргове зобов’язання, або відповідну тратту, переказний вексель, заставну, рішення суду або постанову;

(3) з наміром ввести в оману бере участь або отримує частку у грошових коштах, прибутку, майні або вигодах або прямо чи опосередковано отримує зазначене через будь-яку ділову операцію, позику, субсидію, комісію, договір чи будь-який інший акт Міністра; або

(4) надає будь-яку недозволену інформацію щодо будь-якого майбутнього заходу або плану Міністра, яка може позначитися на вартості цінних паперів, або, маючи таку інформацію, прямо чи опосередковано робить інвестиції в цінні папери або майно будь-якої компанії чи корпорації – отримувача позик, субсидій чи іншої допомоги від Міністра – або спекулює такими паперами чи майном,

підлягає штрафу на підставі розділу 18 Зводу законів США, ув’язненню на термін до 5 років, або обом цим видам покарання.

СТАТТЯ 606. НАЙМАННЯ УПОВНОВАЖЕНИХ ПО ПРОСУВАННЮ ПРОЕКТУ ТА СЛУЖБОВЦІВ З АДМІНІСТРАТИВНИМИ ФУНКЦІЯМИ (§ 3216 розділу 42 Зводу законів США)

Міністром не має надаватися допомога на підставі цього Закону ніякому підприємству, якщо власники, партнери або представники керівного складу підприємства –

(1) не підтвердять Міністрові імена та прізвища всіх юристів, агентів та інших осіб, найнятих підприємством або від імені підприємства в цілях прискорення розгляду заявок, поданих Міністрові, на допомогу будь-якого роду за умовами цього Закону, а також розмір винагороди, яка виплачується або запланована для виплати зазначеній особі за послуги з прискорення розгляду заявок;

(2) не оформлять угоду, яка зобов’язує підприємство впродовж 2-х років, починаючи з дати надання Міністром допомоги підприємству, утримуватися від наймання будь-якої особи, пропонування будь-якої посади або робочого місця або виплати попереднього гонорару за майбутні професійні послуги будь-якій особі, яка, на дату надання допомоги чи будь-якої її частини або впродовж одного року після цієї дати –

(А) займала керівну посаду або посаду юриста, агента чи службовця Міністерства;

(Б) займала посаду або була залучена до роботи, яка, за визначенням Міністра, передбачала свободу дій щодо надання допомоги на підставі цього Закону.

СТАТТЯ 607. ВЕДЕННЯ ПРЕЛІКУ ЗАТВЕРДЖЕНИХ ЗАЯВОК НА ОДЕРЖАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ ТА ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ТАКИМ ПЕРЕЛІКОМ. (§ 3217 розділу 42 Зводу законів США)

(а) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – Міністр зобов’язаний –

(1) вести, в якості постійної частини облікових даних Міністерства, перелік заявок, схвалених для надання фінансової допомоги на підставі цього Закону;

(2) надавати зазначений перелік для громадського контролю у звичайні робочі години Міністерства.

(б) ДОПОВНЕННЯ ДО ПЕРЕЛІКУ. – Наступна інформація має додаватися до переліку, який ведеться на підставі пункту (а) цієї статті, як тільки схвалюється заявка, описана в підпункті (а)(1):

(1) ім’я та прізвище заявника та, у випадку корпоративної заявки, ім’я та прізвище кожної посадової особи та директора корпорації;

(2) розмір та тривалість фінансової допомоги, на отримання якої було подано зазначену заявку;

(3) цілі, на які призначено використати надходження від фінансової допомоги.

СТАТТЯ 608. ОБЛІКОВІ ДОКУМЕНТИ ТА АУДИТОРСЬКІ ПЕРЕВІРКИ. (§ 3218 розділу 42 Зводу законів США)

(а) ВИМОГИ ДО ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ. – Кожний отримувач допомоги на підставі цього Закону веде облік згідно вимог, висунутих Міністром, у т.ч. з прозорим викладенням наступних даних:

(1) розмір надходжень від допомоги та те, яким чином, отримувач розпоряджається ними;

(2) загальна вартість проекту, у зв’язку з яким надається або використовується допомога;

(3) розмір та характер частки у витратах проекту, яка покривається надходженнями з інших джерел;

(4) інші облікові дані, які мають спростити ефективну аудиторську перевірку.

(б) ДОСТУП ДО ОБЛІКОВИХ РЕЄСТРІВ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ТА АУДИТУ. – Міністр, головний інспектор Міністерства та начальник Головного контрольно-фінансового управління США або будь-який інший представник із належними повноваженнями, має отримувати доступ з метою проведення аудиту та перевірки до будь-яких облікових реєстрів, документів, паперів та записів отримувача, які стосуються допомоги, отриманої на підставі цього Закону.

СТАТТЯ 609. ЗВ’ЯЗОК ІЗ НАДАННЯМ ДОПОМОГИ ЗА ІНШИМ ЗАКОНОМ. (§ 3219 розділу 42 Зводу законів США)

Ніщо в цьому Законі не дає повноважень і не дозволяє зменшувати розмір федеральної допомоги, яка призначається на підставі будь-якого іншого закону для будь-якого Штату або іншого утворення, що відповідає критеріям добору, викладеним у даному Законі.

СТАТТЯ 610. ПРИЙНЯТТЯ ПОСВІДЧЕНЬ ЗАЯВНИКІВ. (§ 3220 розділу 42 Зводу законів США)

Згідно визначених ним умов та термінів, Міністр може прийняти посвідчення подавця заявки на отримання допомоги на підставі цього Закону, які підтверджують відповідність заявника вимогам цього Закону.

СТАТТЯ 611. ЗВІТ ПРО ПЕРЕПЛАНУВАННЯ І НОВУ ЗАБУДОВУ СТАРИХ ПРОМИСЛОВИХ РАЙОНІВ.

(а) ВИЗНАЧЕННЯ ДІЛЯНКИ ДЛЯ ВТОРИННОЇ ЗАБУДОВИ. – В цій статті термін „ділянка для вторинної забудови” має те значення, яке було надано цьому терміну у статті 101(39) Закону про всебічний захист довкілля, компенсації та відповідальність у випадку його забруднення від 1980 р. (§ 9601(39) розділу 42 Зводу законів США).

(б) ЗВІТ. –

(1) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – Не пізніше ніж через рік після дати набуття чинності цією статтею, начальник Головного контрольно-фінансового управління США складає звіт, у якому оцінюються субсидії, надані Управлінням економічного розвитку на економічний розвиток ділянок для вторинної забудови.

(2) ЗМІСТ. – У звіті має міститися наступне:

(А) визначення кожного проекту, який виконувався за попередній 10-річний період із використанням коштів субсидій на заходи щодо реконструкції ділянок для вторинної забудови;

(Б) по кожному проекту:

(і) тип проведених заходів щодо економічного розвитку;

(іі) якщо проводилися заходи з відновлення території:

(І) тип заходів з відновлення території;

(ІІ) сума коштів субсидії, використана на такі заходи в доларах та у процентному відношенні до загальної суми субсидії;

(ііі) застосовані стандарти економічного розвитку та захисту довкілля (якщо такі мають місце);

(іv) вплив проекту на економічний розвиток;

(v) роль органів з питань охорони довкілля – федеральних, Штату та місцевих, якщо такі існують;

(vi) участь громадськості у проекті.

(3) ПОДАННЯ ЗВІТУ НА РОЗГЛЯД. – Начальник Головного контрольно-фінансового управління США подає копію звіту на розгляд Комісії Сенату США із проблем довкілля та громадських робіт та Комісії Палати представників з питань транспорту та інфраструктури.

СТАТТЯ 612. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Якщо будь-яка частина субсидій, що надаються на підставі цього Закону, використовується для проекту економічного розвитку, який передбачає відновлення території, таке відновлення проводиться з дотриманням усіх відповідних законів та норм – федеральних, Штату та місцевих.

РОЗДІЛ VII – ФІНАНСУВАННЯ

СТАТТЯ 701. ЗАГАЛЬНА САНКЦІЯ НА АСИГНУВАННЯ (§ 3231 розділу 42 Зводу законів США)

(а) ПРОГРАМИ ДОПОМОГИ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ. – Наступні суми виділені для асигнування на програми допомоги в економічному розвитку, які реалізуються на виконання цього Закону, і зарезервовані до їх повного витрачання:

(1) 400 млн. доларів США на 2004 бюджетний рік;

(2) 425 млн. доларів США на 2005 бюджетний рік;

(3) 450 млн. доларів США на 2006 бюджетний рік;

(4) 475 млн. доларів США на 2007 бюджетний рік;

(5) 500 млн. доларів США на 2008 бюджетний рік.

(б) ЗАРПЛАТИ ТА ВИДАТКИ. – Наступні суми виділені для асигнування на зарплати та видатки, пов’язані із забезпеченням застосування цього Закону, і зарезервовані до їх повного витрачання:

(1) 33 377 000 доларів США на 2004 бюджетний рік;

(2) суми, які вважатимуться необхідними, на кожний наступний бюджетний рік.

СТАТТЯ 702. САНКЦІЯ НА АСИГНУВАННЯ КОШТІВ НА ЗАХОДИ З ОБОРОННОЇ КОНВЕРСІЇ. (§ 3232 розділу 42 Зводу законів США)

(а) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – На додаток до сум, виділених на підставі статті 701, закріплюються до їх повного витрачання асигнування, необхідні для виконання статті 209(в)(1).

(б) ПІЛОТНІ ПРОЕКТИ. – Кошти, виділені на підставі пункту (а) цієї статті, можуть використовуватися на діяльність, у якій передбачаються пілотні проети приватизації та заходи з економічного розвитку закритих або перепрофільованих військових об’єктів або об’єктів Міністерства енергетики.

СТАТТЯ 703. САНКЦІЯ НА АСИГНУВАННЯ КОШТІВ НА ПОДОЛАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ НАСЛІДКІВ КАТАСТРОФ. (§ 3233 розділу 42 Зводу законів США)

(а) ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. – На додаток до сум, виділених на підставі статті 701, закріплюються до їх повного витрачання асигнування, необхідні для виконання статті 209(в)(2).

(б) ФЕДЕРАЛЬНА ЧАСТКА. – Федеральна частка вартості заходів, які фінансуються з коштів, виділених на підставі пункту (а) цієї статті, становить 100 відсотків.

СТАТТЯ 704. ФІНАНСУВАННЯ СУБСИДІЙ НА ПЛАНУВАННЯ ТА НА АДМІНІСТРАТИВНІ ВИДАТКИ.

Із сум, що виділяються на підставі статті 701 на кожний бюджетний рік, не менше 27 млн. доларів США виділяється на субсидії, які надаються на підставі статті 203.

[СТАТТЯ 605 ЗАКОНУ ПРО ПЕРЕРОЗПОДІЛ ПОВНОВАЖЕНЬ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВІД 2004 р. (НЕ Є ЧАСТИНОЮ „PWEDA”)]

СТАТТЯ 605. ДУМКА КОНГРЕСУ ЩОДО ПРЕДСТАВНИКІВ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ.

(а) ВИСНОВОК. – Конгрес дійшов наступного висновку:

(1) робота з планування та координації серед федеральних відомств, органів самоврядування Штатів та місцевостей, індіанських племен та районів економічного розвитку є життєво необхідною для успіху програми економічного розвитку;

(2) представники з питань економічного розвитку Управління економічного розвитку забезпечують надання технічної допомоги громадам, які перебувають в економічній скруті, необхідної для підтримки зазначеної роботи з планування та координації;

(3) впродовж 5 років, що передували даті набуття чинності цим Законом, кількість представників з питань економічного розвитку зменшилася майже на 25 відсотків.

(б) ДУМКА КОНГРЕСУ. – Конгрес вважає, що Міністр має утримувати достатню кількість представників з питань економічного розвитку для забезпечення можливості надання Управлінням економічного розвитку ефективної допомоги громадам, які перебувають в економічній скруті, і підтримки економічного зростання та розвитку серед Штатів.


[1] Громадський закон № 108-373, 118 Stat. 1756 (від 27 жовтня 2004 р.). PWEDA офіційно кодифікований у параграфі 3121 та наступних параграфах розділу 42 Зводу законів США. Цей текст PWEDA є робочим продуктом Управління економічного розвитку (EDA) і надається тільки для цілей зручності. На цей документ не слід покладатися, і EDA не несе відповідальності ні за які помилки або пропущення в ньому. Офіційне видання PWEDA міститься у Зводі законів США, який публікується Управлінням урядового друку.

Поділитися