Слідкуйте за новинами

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про оцінку земель»

Дата: 28.07.2017

Утворення об’єднаних територіальних громад, яке триває в Україні, все більш наштовхується на опір влади районного рівня – райрад та райадміністрцій. Оскільки після утворення ОТГ ні райрада ні РДА не мають важелів адміністративного впливу на ОТГ, з’являються спроби блокування роботи ОТГ через зловживання своїми повноваженнями з боку районних рад. Зокрема є випадки, коли районні ради зволікають із затвердженням оціночної вартості земельних ділянок, які знаходяться в межах ОТГ, але лежать за межами населених пунктів. Такі дії знижують інвестиційну привабливість об’єднаних територіальних громад, ведуть до блокування їх економічного розвитку. Аби знизити залежність ОТГ від районних рад, нами підготовлено зміни до законодавства, які дають радам ОТГ нові повноваження щодо земель, які знаходяться на території ОТГ, але за межами населених пунктів.

Порівняльна таблиця
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про оцінку земель»
(щодо порядку затвердження нормативної грошової оцінки земельних ділянок для об’єднаних територіальних громад)

Закон України «Про оцінку земель»

Стаття 23. Затвердження технічної документації з оцінки  земель
Технічна документація  з  бонітування  ґрунтів,   економічної оцінки  земель  та нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах  населених  пунктів  затверджується  відповідною  сільською, селищною, міською радою.Технічна документація   з  бонітування  ґрунтів,  економічної оцінки земель та нормативної грошової  оцінки  земельних  ділянок, розташованих за межами населених пунктів, затверджується районними радами.Витяг з технічної документації про нормативну грошову  оцінку окремої земельної ділянки видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.
Рішення   рад,   зазначених  у  цій  статті,  щодо  технічної документації  з  нормативної  грошової  оцінки  земельних  ділянок набирають   чинності   у   строки,   встановлені   відповідно   до пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України ( 2755-17 ).
Стаття 23. Затвердження технічної документації з оцінки  земель
Технічна документація  з  бонітування  ґрунтів,   економічної оцінки  земель  та нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах  населених  пунктів та у межах об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територіальних громад,  затверджується  відповідною  сільською, селищною, міською радою.
Технічна документація   з  бонітування  ґрунтів,  економічної оцінки земель та нормативної грошової  оцінки  земельних  ділянок, розташованих за межами населених пунктів, що не входять до складу  об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територіальних громад, затверджується районними радами.
Витяг з технічної документації про нормативну грошову  оцінку окремої земельної ділянки видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.
Рішення   рад,   зазначених  у  цій  статті,  щодо  технічної документації  з  нормативної  грошової  оцінки  земельних  ділянок набирають   чинності   у   строки,   встановлені   відповідно   до пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України ( 2755-17 ).

Поділитися