Слідкуйте за новинами

Аналіз проекту закону 4448 від 14.03.2014

Дата: 14.04.2014

Законопроектом пропонується внести певні зміни в чинний закон України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Аналіз проекту закону 4448 від 14.03.2014

Табалов А. О. (VII скликання)

 

Реєстраційний номер (та/або інші реквізити): 4448 від 14.03.2014
Інтернет-адреса проекту (або інше джерело): http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50244
Назва проекту:

Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” (щодо вдосконалення інституту громадських слухань)

Характер (вид) акта: Проект закону
Суб’єкт(и) ініціативи / автор(и) проекту: Табалов А. О. (VII скликання)
Короткий зміст (суть) проекту: Запропоновано внести в закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» такі зміни та доповнення:

  • визначення поняття «громадське обговорення»;
  • визначення поняття «громадське слухання»;
  • визначення поняття «узгоджувальна комісія»;
  • розширити перелік проектів та планів, що підлягають громадському обговоренню, схемами планування територій на регіональному рівні та проектами забудови територій;
  • встановити, що орган місцевого самоврядування приймає відповідне рішення щодо затвердження містобудівної документації;
  • встановити, що сторона, не згідна з рішенням органу місцевого самоврядування, може оскаржити його в судовому порядку.
Відповідність чинному законодавству: Проект Закону не суперечить чинній Конституції України.
Можливі суспільні впливи та ризики: Негативні: Позитивні:
Є ризик, що затвердження містобудівної документації буде здійснювати не місцева рада, а її виконавчий орган, приміром управління архітектури, це – дуже сильний корупційний ризик. Прийняття законопроекту дозволить взяти під більш жорсткий контроль громадськості забудову територій.
Висновки, пропозиції: Законопроект є позитивним, розширює права громади на безпосереднє здійснення влади й дає механізм реалізації цих прав.
Інша інформація щодо проекту (якщо така є): При в цілому позитивній мотивації законопроект має методичні недоробки: не мають чіткого визначення поняття «громадське обговорення» та «громадське слухання», не розписано порядок їх проведення, також немає відсилочної норми – хто має його встановити.Друге, слід точно визначити, що саме місцева рада, як представницький орган громади має виключне право на затвердження усієї містобудівної документації.

Поділитися