Слідкуйте за новинами

Законопроекти для повного проведення реформи у сфері децентралізації.

Дата: 17.03.2015

Задекларована українським Урядом децентралізація влади має бути реалізована відповідно до «Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні» №333-р від 01.04.2014 року, яка визначила основний зміст та етапи цієї реформи.

Протягом 2014 року, на жаль, не було виконано того обсягу робіт, як це передбачалось Концепцією, як з об’єктивних причин – війна на Донбасі, вибори нового складу парламенту, так і з суб’єктивних – не достатньою активністю урядових структур та їх низькою інституційною спроможністю.

Попри це, робочою групою, у роботі якої брали участь українські та іноземні експерти було підготовлено низку проектів нормативно-правових актів, які мають забезпечити юридичну та організаційну основу децентралізації влади в Україні.

Всі проекти розроблялись, базуючись на ідеології реформи, визначеної Концепцією та виходячи із припущення, що відповідно до Концепції буде ухвалено необхідні зміни до Конституції України.

Тому визначальним проектом, зміст якого фактично визначає зміст усіх решти законопроектів та проектів актів Уряду є законопроект про внесення змін до Конституції України.

Далі було підготовлено проекти законів, реалізація яких дозволить провести комплексну реформу, що повністю змінить систему адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування в Україні.

Основними законопроектами, які представлені у цій збірці є такі:

1) Про внесення змін до Конституції України – у якому визначаються конституційні основи розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування та виконавчої влади, їх ресурсні можливості та відповідальність за свою діяльність перед виборцями та державою;

2) Про засади територіального устрою України – який визначає нову систему адміністративно-територіального устрою та порядок вирішення питань щодо його змін;

3) Про адміністративно-територіальну реформу – який регулює порядок проведення реформи адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування у часі та визначає інституційну складову такої реформи;

4) Про місцеве самоврядування – новий закон, що регулює всі питання діяльності органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад в нових умовах після реформи;

Пояснювальна записка до обговорення проекту нової редакції Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»

5) Про місцеві органи виконавчої влади – який по новому регулює статус та діяльність органів виконавчої влади на рівні районів та областей після розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади;

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про місцеві органи виконавчої влади»

6) Про столицю України місто Київ – який має вибудувати в столиці України збалансовану модель публічної влади з повноцінним місцевим самоврядуванням та виконавчою владою з чітко окресленими повноваженнями.

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про столицю України –місто-герой Київ»»

При підготовці законопроектів ми зважали на український досвід та використовували досвід інших держав, передусім таких, як Польща, Данія, Латвія, Естонія.

Робоча група вдячна консультантам з Польщі, Франції, Македонії, Швеції, Латвії, Швейцарії, Німеччини які висловили низку своїх зауважень та побажань при роботі над проектами документів та надали свої аналітичні записки з різних проблем правового регулювання різних аспектів реформи.

Роботи здійснювались за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» з ініціативи Джорджа Сороса.

Вся робота велась у тісній співпраці з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, частина напрацьованих проектів уже набули чинності і у цій збірці вони не розміщені також тут не представлені низка інших проектів нормативно-правових актів, що випливають із цих законів, але з ними можна ознайомитись на сайті Інституту громадянського суспільства www.csi.org.ua.

Від експертної групи Анатолій Ткачук, 22.03.15

Всі матеріали у текстовому форматі тут

Поділитися