Слідкуйте за новинами

Аналіз проекту закону Проект Закону України №3704 від 11.12.2013

Дата: 16.01.2014

Законопроект є новою редакцією закону «Про органи самоорганізації населення» запропонованою для вдосконалення правового статусу та процедур щодо утворення та функціонування органів самоорганізації населення.

Реєстраційний номер (та/або інші реквізити): 3704-1 від 11.12.2013
Інтернет-адреса проекту (або інше джерело): http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=49267
Назва проекту: Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України«Про органи самоорганізації населення»
Характер (вид) акта: Проект закону
Суб’єкт(и) ініціативи / автор(и) проекту: Бондаренко В.Д., Новак Н.В., Фабрикант С.С., Леонов Е.В., Медуниця О.В., Чумак В.В., Шевченко А.В., Мірошниченко Ю.Р., Сиротюк О.М. (VII скликання)
Короткий зміст (суть) проекту: Законопроект є новою редакцією закону «Про органи самоорганізації населення» запропонованою для вдосконалення правового статусу та процедур щодо утворення та функціонування органів самоорганізації населення.
Відповідність чинному законодавству: Проект Закону не суперечить чинній Конституції України.
Можливі суспільні впливи та ризики: Негативні: Позитивні:
Відсутні. Прийняття законопроекту розширює правове поле та удосконалює процедури щодо утворення та функціонування органів самоорганізації населення.
Висновки, пропозиції: Законопроект прийнятним за умови уточнення певних термінів і положень та редакційних правок.
Інша інформація щодо проекту (якщо така є): Законопроект містить нові терміни та положення, які потребують уточнення та вдосконалення, а саме:

  • «Мікрогромада» (ст. 2) є невдалий термін, буквально слово «мікро» це – одна мільйонна частка, отже для утворення її хоча б з трьох осіб необхідно мати громаду розміром 3 млн. населення. Пропонується замінити її на термін «місцева громада» – як частина територіальної громади.
  • Визначення «питання місцевого значення – об’єкти діяльності місцевого самоврядування» є невдалим, оскільки «питання» та «суб’єкти» є несумісними поняттями (ст.2).
  • Надання зборам (конференції) місцевих мешканців права визначення території, в межах якої здійснює свої повноваження орган самоорганізації населення за умови 50% представництва на зборах може призвести до конфлікту в середині місцевої громади. Пропонуємо визначати ці межи за умови представництва мешканців з кожної частини території (будинку, села, вулиці тощо).
  • За визначенням Типові положення, договори чи регламенти не дозволяють вносити в них зміни, тому пропонується замінити їх на Примірні.
  • Слід передбачити процедуру звітування ОСН не лише через збори (конференцію), а й через ЗМІ чи повідомлення членам місцевої громади особисто (листи).
  • Не визначено процедуру «строкового» припинення повноважень та поняття «уповноважених» (права, повноваження тощо).
  • Слід визначити чи може одна місцева громада входити до двох органів самоорганізації, приміром, чи може утворюватися ОСН будинку, якщо на цій території вже існує ОСН вулиці чи мікрорайону? На нашу думку це мають бути незалежні органи та місцеві громади, як можуть взаємодіяти на підставі договору про співробітництво.

Поділитися