Слідкуйте за новинами

Порівняльна таблиця до проекту постанови «Про внесення змін у «ПОРЯДОК підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» затверджений Постановою Кабінету Міністрів України №196 від 18 березня 2015 р.

Дата: 06.02.2019

Порівняльна таблиця до проекту постанови «Про внесення змін у «ПОРЯДОК  підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» затверджений Постановою Кабінету Міністрів України №196  від 18 березня 2015 р.

Проект
05.02.19

Порівняльна таблиця до проекту постанови «Про внесення змін у «ПОРЯДОК
підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» затверджений Постановою Кабінету Міністрів України №196 
від 18 березня 2015 р.

Чинна редакція

Змінена редакція

ПОРЯДОК

підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

ПОРЯДОК

підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку та проектів – переможців “Всеукраїнського громадського бюджету” , що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

1. Цей Порядок визначає механізм підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть відповідно до статті 24-1 Бюджетного кодексу України реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – інвестиційні програми і проекти).

1. Цей Порядок визначає механізм підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку та проектів – переможців “Всеукраїнського громадського бюджету“що можуть відповідно до статті 24-1 Бюджетного кодексу України реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – інвестиційні програми і проекти).

3. Оголошення про проведення відбору на наступний плановий рік розміщується регіональною комісією на офіційному веб-сайті…

3. Оголошення про проведення відбору на наступний плановий рік розміщується регіональною комісією на офіційному веб-сайті…

В оголошенні зазначаються:

перелік завдань, визначених Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 70, ст. 1966), зокрема щодо розвитку спортивної інфраструктури, енергоефективності державних і комунальних навчальних та медичних закладів;

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 251 від 05.04.2017}

перелік технічних завдань на інвестиційні програми і проекти, розроблених на виконання стратегічних цілей регіональної стратегії розвитку відповідно до плану заходів з її реалізації, затвердженого в установленому законодавством порядку;

{Абзац четвертий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 574 від 18.07.2018}

умови проведення відбору;

місце прийому документів;

адреса електронної пошти, номер телефону, за яким надаються роз’яснення.

Форма технічних завдань на інвестиційні програми і проекти встановлюється Мінрегіоном.

В оголошенні зазначаються:

перелік завдань, визначених Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 70, ст. 1966), зокрема щодо розвитку спортивної інфраструктури, енергоефективності державних і комунальних навчальних та медичних закладів;

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 251 від 05.04.2017}

перелік технічних завдань на інвестиційні програми і проекти, розроблених на виконання стратегічних цілей регіональної стратегії розвитку відповідно до плану заходів з її реалізації, затвердженого в установленому законодавством порядку;

{Абзац четвертий пункту 3 в редакції Постанови КМ № 574 від 18.07.2018}

перелік  пріоритетних цілей, що передбачені регіональною стратегією розвитку регіонів та відповідають Державній стратегії регіонального розвитку,  перелік технічних завдань відповідно до яких можуть подаватись проекти «Всеукраїнського громадського бюджету», мінімальні та максимальні розміри фінансування для таких проектів;

спосіб та строки голосування за проекти «Всеукраїнського громадського бюджету»;

умови проведення відбору;

місце прийому документів;

адреса електронної пошти, номер телефону, за яким надаються роз’яснення.

Форма технічних завдань на інвестиційні програми і проекти встановлюється Мінрегіоном.

4. У відборі беруть участь подані в установленому законодавством порядку органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевими і центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (далі – заявники) інвестиційні програми і проекти.

4. У відборі беруть участь подані в установленому законодавством порядку заявниками інвестиційні програми і проекти.

Заявниками інвестиційних програм і проектів (далі – заявниками) можуть виступати такі суб’єкти:

органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцеві і центральні органи виконавчої влади;

органи місцевого самоврядування;

Заявниками проектів «Всеукраїнського громадського бюджету» також можуть бути агенції регіонального розвитку, утворені відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної політики», наукові установи та громадські організації, які мають спроможність на реалізацію таких проектів».

Проекти, спрямовані на підтримку об’єднання територіальних громад, повинні відповідати пріоритетам, визначеним регіональною стратегією розвитку, та бути спрямованими на посилення інфраструктурної спроможності об’єднаної громади, утвореної відповідно до Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад”.

Проекти, спрямовані на підтримку об’єднання територіальних громад, повинні відповідати пріоритетам, визначеним регіональною стратегією розвитку, та бути спрямованими на посилення інфраструктурної спроможності об’єднаної громади, утвореної відповідно до Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад”.

Проекти, що подаються на конкурс «Всеукраїнського громадського бюджету» мають мати загально регіональний характер і бути спрямованими для досягнення позитивного ефекту в межах регіону чи його значної частини.

 

6. Умовами спрямування коштів державного фонду регіонального розвитку є фінансування інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад), що мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків, спортивної інфраструктури і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних регіональних стратегіях розвитку.

6. Умовами спрямування коштів державного фонду регіонального розвитку є фінансування інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад), що мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків, спортивної інфраструктури і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних регіональних стратегіях розвитку а також проектів – переможців «Всеукраїнського громадського бюджету».

 

7. Основними умовами відбору регіональною комісією інвестиційних програм і проектів є їх відповідність пункту 6 цього Порядку, а також таким критеріям:

7. Основними умовами відбору регіональною комісією інвестиційних програм і проектів є їх відповідність пункту 6 цього Порядку, а також таким критеріям:

6) загальна кошторисна вартість проектів «Всеукраїнського громадського проекту» не може бути нижчою 500 тисяч гривень, вимоги щодо мінімального та максимального розміру таких проектів у регіоні, визначається відповідною регіональною комісією.

 

8. Формування узагальненого переліку інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися на відповідній території, здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями за результатами оцінки та відбору, проведених регіональними комісіями.

8. Формування узагальненого переліку інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися на відповідній території, здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями за результатами оцінки та відбору, проведених регіональними комісіями та за результатами голосуванням за проекти «Всеукраїнського громадського бюджету».

9. Узагальнені переліки інвестиційних програм і проектів (у тому числі програм і проектів, що мають на меті розвиток спортивної інфраструктури, погоджених з Мінмолодьспортом) разом з документами, визначеними Мінрегіоном, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації подають до 1 травня року, що передує плановому, Мінрегіону.

9. Узагальнені переліки інвестиційних програм і проектів (у тому числі програм і проектів, що мають на меті розвиток спортивної інфраструктури, погоджених з Мінмолодьспортом та проектів «Всеукраїнського громадського бюджету») разом з документами, визначеними Мінрегіоном, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації подають до 1 травня року, що передує плановому, Мінрегіону.

Поділитися