Слідкуйте за новинами

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поширення повноважень органів місцевого самоврядування територіальних громад на всю територію відповідної сільської, селищної, міської територіальної громади»

Дата: 14.09.2016

ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ

 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поширення повноважень органів місцевого самоврядування територіальних громад на всю територію відповідної сільської, селищної, міської територіальної громади»

  1. ПОЯСНЕННЯ

В Україні уже багато років відбуваються дискусії щодо визначення території, у межах якої реалізовуються повноваження сільської, селищної, міської ради, що є органом місцевого самоврядування відповідної територіальної громади. Упродовж останніх десятиліть українське законодавство, що регулює питання діяльності органів місцевого самоврядування, будувалось таким чином, що відповідна рада територіальної громади та її виконавчі органи фактично не мають повноважень за межами населених пунктів. Так, ряд Законів України, серед яких Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про благоустрій населених пунктів», Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закон України «Про основи містобудування» тощо, обмежують повноваження органів місцевого самоврядування щодо благоустрою винятково межами населеного пункту. Така ситуація є, очевидно, неправильною і повинна бути виправлена. Особливо ця проблема є актуальною сьогодні, коли в Україні уже утворено понад 170 об’єднаних громад, кожна з яких складається у середньому з понад 10 населених пунктів, а окремі громади мають у своєму складі понад 50 поселень. Зважаючи на це, доцільно законодавчо закріпити поширення повноважень органів місцевого самоврядування, визначених законами, на всі території як у межах поселень, так і за їх межами.

Міжнародний досвід свідчить, що органи місцевого самоврядування базового рівня – гміни, комуни, волості і т.п. – поширюють свої повноваження (юрисдикцію) на всю територію адміністративно-територіальної одиниці, у межах якої вони діють. Це спрощує режим правового регулювання через поєднання поняття одиниця самоврядування з одиницею адміністративно-територіального устрою. На жаль, в Україні досі не ухвалено закону про адміністративно-територіальний устрій, а тому територіальна громада, по суті, не є адміністративно-територіальною одиницею.

Метою прийняття зазначеного законодавчого акта є нормативно-правове забезпечення сталого розвитку територіальних громад через розширення їх юрисдикції на території поза межами населених пунктів, створення умов для реалізації органами місцевого самоврядування нових можливостей, які відкрила їм бюджетна децентралізація на упорядкування та збереження територій за межами поселень: від планування всього простору до накладення штрафів на порушників санітарного стану у лісових насадженнях чи берегів річок навколо поселень, що входять у відповідну громаду.

Законопроектом передбачається розширення предмету правового регулювання, який поєднуватиме правові, економічні, екологічні, соціальні та  організаційні засади благоустрою не лише територій населених пунктів, а й за їх межами.

  1. ТАБЛИЦЯ

Чинна редакція

Редакція, що пропонується

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Стаття 2. Поняття місцевого самоврядування

Норма відсутня
Стаття 2. Поняття місцевого самоврядування

3. Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами в межах території відповідної сільської, селищної, міської територіальної громади.
Норма відсутня Стаття 6-1. Межі території сільської, селищної, міської територіальної громади
Межею території сільської, селищної, міської територіальної громади є умовна замкнена лінія, що відмежовує територію  однієї територіальної громади від територій інших територіальних громад.
Відображення меж територій сільських, селищних, міських територіальних громад на кадастрових планах та топографічних картах, винесення їх на місцевість здійснюється уповноваженим центральним органом виконавчої влади в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
Стаття 27. Повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:
а) власні (самоврядні) повноваження:
1) підготовка програм соціально-економічного та культурного розвитку сіл, селищ, міст, цільових програм з інших питань самоврядування, подання їх на затвердження ради, організація їх виконання; подання раді звітів про хід і результати виконання цих програм;
Стаття 27. Повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:
а) власні (самоврядні) повноваження:
1) підготовка стратегій, прогнозів та програм економічного та соціального розвитку відповідних територіальних громад,  цільових програм з інших питань самоврядування, подання їх на затвердження ради, організація їх виконання; подання раді звітів про хід і результати виконання цих програм;
Стаття 30. Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:
а) власні (самоврядні) повноваження:
…..
4) прийняття рішень про організацію громадських вбиралень, стоянок та майданчиків для паркування автомобільного транспорту, здійснення контролю за їх діяльністю відповідно до закону;

 
7) організація благоустрою населених пунктів, залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення; здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян;

13) надання дозволу в порядку, встановленому законодавством, на розміщення реклами;
Стаття 30. Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:
а) власні (самоврядні) повноваження:
…..
4) прийняття рішень про організацію громадських пляжів, пасовищ для худоби, громадських вбиралень, стоянок та майданчиків для паркування автомобільного транспорту, здійснення контролю за їх діяльністю відповідно до закону;

7) організація благоустрою в межах території відповідної територіальної громади,  населених пунктів, залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення; здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян;

13) надання дозволу в порядку, встановленому законодавством, на розміщення реклами, встановлення правил щодо оформлення рекламних носіїв;
Стаття 31. Повноваження у галузі архітектури та будівництва
1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

6) підготовка і подання на затвердження ради відповідних місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, іншої містобудівної документації;

8) координація на відповідній території діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексної забудови населених пунктів;
 
 
 
Стаття 31. Повноваження у галузі містобудування, архітектури та будівництва
1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:

6) підготовка і подання на затвердження ради відповідних місцевих містобудівних програм, схем планування території відповідної територіальної громади, генеральних планів забудови населених пунктів, іншої містобудівної документації, затвердження окремих видів містобудівної документації відповідно до закону;

8) координація на відповідній території діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексної забудови території, ведення будівництва в межах території  відповідної територіальної громади;
Стаття 32. Повноваження у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:
а) власні (самоврядні) повноваження:
1) управління закладами освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, оздоровчими закладами, які належать територіальним громадам або передані їм, молодіжними підлітковими закладами за місцем проживання, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення;
Стаття 32. Повноваження у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:
а) власні (самоврядні) повноваження:
1) формування мережі та управління закладами освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, оздоровчими закладами, які належать територіальним громадам або передані їм, молодіжними підлітковими закладами за місцем проживання, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення;
Стаття 33. Повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища
1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:
а) власні (самоврядні) повноваження:
1) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо встановлення ставки земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, вилучення (викупу), а також надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у власності територіальних громад; визначення в установленому порядку розмірів відшкодувань підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності за забруднення довкілля та інші екологічні збитки; встановлення платежів за користування комунальними та санітарними мережами відповідних населених пунктів;
 
Стаття 33. Повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища
1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:
а) власні (самоврядні) повноваження:
1) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо встановлення ставки земельного податку для всіх категорій земель у межах  території відповідної територіальної громади, розмірів плати за користування природними ресурсами, вилучення (викупу), а також надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у власності територіальних громад; визначення в установленому порядку розмірів відшкодувань підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності за забруднення довкілля та інші екологічні збитки; встановлення платежів за користування комунальними та санітарними мережами відповідних населених пунктів;

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
…12) схеми планування території на регіональному рівні – планувальна документація, яка розробляється у розвиток Генеральної схеми планування території України та  визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови, використання територій адміністративно-територіальних одиниць та їх окремих частин;      Норма відсутня   …
 
 
 
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
… 12) схеми планування території на регіональному рівні – планувальна документація, яка розробляється у розвиток Генеральної схеми планування території України та  визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови, використання територій таких адміністративно-територіальних одиниць, як Автономна Республіка Крим, області та райони; 121) схеми планування території на місцевому рівні – містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення планування, забудови та іншого використання територій сільських, селищних, міських  територіальних громад;     …
Стаття 16. Планування територій на місцевому рівні
1. Планування територій на місцевому рівні  здійснюється шляхом розроблення та затвердження  генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій і детальних планів території, їх оновлення та  внесення змін до них.
 
 
Містобудівна документація на місцевому рівні розробляється з урахуванням даних державного земельного кадастру на актуалізованій картографічній основі в цифровій формі як просторово-орієнтована інформація в державній системі координат на паперових і електронних носіях.
Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами встановлюється Кабінетом Міністрів України.

4. Затвердження оновленої містобудівної документації на місцевому рівні здійснюється згідно із статтями 17, 18 та 19 цього Закону. 
Норма відсутня
Стаття 16. Планування територій на місцевому рівні
1. Планування територій на місцевому рівні  здійснюється шляхом розроблення та затвердження  схем планування територій сільських, селищних, міських  територіальних громад, генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій і детальних планів території, їх оновлення та  внесення змін до них.
Містобудівна документація на місцевому рівні розробляється з урахуванням даних державного земельного кадастру на актуалізованій картографічній основі в цифровій формі як просторово-орієнтована інформація в державній системі координат на паперових і електронних носіях.
Виключити

 
4. Затвердження оновленої містобудівної документації на місцевому рівні здійснюється згідно із статтями 161, 17, 18 та 19 цього Закону.5. Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами, а також проведення експертизи містобудівної документації визначається Кабінетом Міністрів України. 
 
 
 
 
Норма відсутня
 
Стаття 161. Схема планування території сільської, селищної, міської територіальної громади1. Схема планування території сільської, селищної, міської  територіальної громади визначає:1) потреби у зміні меж населених пунктів, потреби в територіях, передбачених для містобудівних та інших потреб;2) розмежування територій для забудови та іншого використання; 3) планувальну структуру території;4) порядок вирішення інших питань, визначених державними будівельними нормами.2. Сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи в межах своїх повноважень вирішують питання планування, забудови та іншого використання  територій  згідно  із  схемою  планування територій відповідних територіальних громад.3. Рішення про розроблення схеми планування території сільської, селищної, міської територіальної громади приймає відповідна сільська, селищна, міська  рада. 4. Розроблена схема планування території сільської, селищної, міської територіальної громади розглядається і затверджується відповідною радою протягом 30 днів з дня її подання.5. Виконавчий орган сільської, селищної, міської   ради забезпечує оприлюднення схеми планування території відповідної територіальної громади протягом десяти днів з дня її затвердження.6. Загальна доступність матеріалів схеми планування території сільської, селищної, міської  територіальної громади забезпечується шляхом розміщення на Інтернет-сайті відповідної ради, у місцевих друкованих засобах масової інформації, а також у загальнодоступному місці, визначеному виконавчим органом ради.
Стаття 17. Генеральний план населеного пункту
6. Рішення про розроблення генерального плану приймає відповідна сільська, селищна, міська рада.
 
 
Норма відсутня
 
Стаття 17. Генеральний план населеного пункту
6. Рішення про розроблення генерального плану приймає відповідна сільська, селищна, міська рада.
У територіальних громадах, які мають розроблені та належним чином затверджені схеми планування території відповідної територіальної громади, генеральні плани населених пунктів, які входять до складу таких територіальних громад, розробляються у разі потреби на підставі рішення відповідної ради.
Стаття 19. Детальний план території
2. Детальний план території за межами населених пунктів розробляється відповідно до схеми планування території (частини території) району та/або області з урахуванням державних і регіональних інтересів.
 
 
Розроблення детального плану території за межами населених пунктів та внесення змін до нього здійснюються на підставі розпорядження відповідної районної державної адміністрації.
 
 
Норма відсутня
 
 
 
 
 
 
4. Детальний план території визначає:

Норма відсутня          
 
8. Детальний план території у межах населеного пункту розглядається і затверджується виконавчим органом сільської, селищної, міської ради протягом 30 днів з дня його подання, а за відсутності затвердженого в установленому цим Законом порядку плану зонування території – відповідною сільською, селищною, міською радою.
 
 
Норма відсутня
 
 
 
9. Детальний план території не підлягає експертизі.
10. Внесення змін до детального плану території допускається за умови їх відповідності генеральному плану населеного пункту та плану зонування території.
Стаття 19. Детальний план території
2. Детальний план території за межами населених пунктів розробляється відповідно до схеми планування території сільської, селищної, міської територіальної громади, схеми планування території (частини території) району та/або області з урахуванням державних і регіональних інтересів.
Розроблення детального плану території за межами населених пунктів  та внесення змін до нього здійснюються на підставі  рішення виконавчого комітету відповідної   сільської, селищної, міської ради.
 
В окремих випадках, за відсутності схеми планування території сільської, селищної, міської територіальної громади, детальний план території за межами населених пунктів може розроблятись та до нього можуть вноситись зміни на підставі розпорядження відповідної районної державної адміністрації за ініціативою чи погодженням виконавчого комітету територіальної громади, території якої це стосується.
 
 
4. Детальний план території визначає:

12) інші важливі для раціонального використання цієї території умови.
8. Детальний план території у межах та за межами населеного пункту розглядається і затверджується виконавчим органом сільської, селищної, міської ради протягом 30 днів з дня його подання, а за відсутності затвердженого в установленому цим Законом порядку плану зонування території – відповідною сільською, селищною, міською радою.
У випадках, передбачених абзацом третім частини 2 статті 19 цього Закону, детальний план території за межами населених пунктів затверджується розпорядженням відповідної районної державної адміністрації після його погодження виконавчим комітетом відповідної територіальної громади.
9. Детальний план території не підлягає експертизі.
10. Внесення змін до детального плану території допускається за умови їх відповідності схемі планування території відповідної сільської, селищної, міської територіальної громади, генеральному плану населеного пункту, плану зонування території, якщо такі розроблялись та затверджувались відповідно до законодавства.
Стаття 21. Громадські слухання щодо врахування громадських  інтересів
1. Громадським слуханням підлягають розроблені в установленому порядку проекти містобудівної   документації на місцевому рівні: генеральні плани  населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій.
 
 
7. Пропозиції  до  проектів  містобудівної  документації на місцевому рівні мають право надавати:

4) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;
 
5) народні депутати України,  депутати  відповідних  місцевих рад.
Стаття 21. Громадські слухання щодо врахування громадських  інтересів
1. Громадським слуханням підлягають розроблені в установленому порядку проекти містобудівної   документації на місцевому рівні: схеми планування територій сільських, селищних, міських територіальних громад, генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій.
7. Пропозиції  до  проектів  містобудівної  документації   на місцевому рівні мають право надавати:

4) представники органів самоорганізації населення, громадські організації, діяльність яких поширюється на відповідну територію;
5) народні депутати України,  депутати  відповідних  місцевих рад.

Закон України  «Про основи містобудування»

Стаття 12. Компетенція сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів у сфері містобудування
До компетенції  сільських,  селищних,  міських  рад  у  сфері містобудування  на  відповідній  території  належить  затвердження відповідно до законодавства місцевих програм,  генеральних  планів
відповідних  населених пунктів,  планів зонування територій,
 а за відсутності затверджених в установленому  законом  порядку  планів зонування території – детальних планів територій.
 
 
 
Місцеві ради  вирішують  інші  питання у сфері містобудування відповідно до закону,  а також можуть делегувати вирішення питань,
що  належать  до  їх  компетенції,  своїм  виконавчим  органам або відповідним місцевим державним адміністраціям.
До компетенції  виконавчих   органів   сільських,   селищних, міських рад у сфері містобудування належать:затвердження детальних    планів   територій   за   наявності затверджених в  установленому  законом  порядку  планів  зонування території;
визначення територій для містобудівних потреб;
внесення пропозицій  щодо  встановлення і зміни меж населених пунктів відповідно до закону.
Стаття 12. Компетенція сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів у сфері містобудування
До компетенції  сільських,  селищних,  міських  рад  у  сфері містобудування  на  відповідній  території  належить  затвердження відповідно до законодавства місцевих програм, схем планування території відповідної сільської, селищної, міської територіальної громади, генеральних  планів населених пунктів, що знаходяться в межах території відповідної територіальної громади,  планів зонування територій,  а за відсутності затверджених в установленому  законом  порядку  планів зонування території – детальних планів територій.
Сільські, селищні, міські ради вирішують  інші  питання у сфері містобудування відповідно до закону,  а також можуть делегувати вирішення питань, що  належать  до  їх компетенції,  своїм  виконавчим  органам.
 
До компетенції  виконавчих   органів   сільських,   селищних, міських рад у сфері містобудування належать:
затвердження детальних планів територій;
визначення територій для містобудівних потреб; внесення пропозицій  щодо  встановлення і зміни меж населених пунктів відповідно до закону.
Закон України «Про благоустрій населених пунктів»
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
Про благоустрій населених пунктів Цей Закон визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та  організаційні засади благоустрою населених  пунктів і спрямований  на  створення  умов,  сприятливих для життєдіяльності людини.
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
Про благоустрій Цей Закон визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та  організаційні засади благоустрою територій населених пунктів та територій за їх межами і спрямований на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯСтаття 1. Визначення термінів1. У  цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:благоустрій населених пунктів – комплекс робіт з  інженерного захисту,  розчищення,  осушення  та озеленення території,  а також соціально-економічних,   організаційно-правових   та   екологічних заходів з покращання мікроклімату,  санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з  метою  її  раціонального  використання,  належного утримання та охорони,  створення умов щодо захисту і  відновлення  сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;територія –     сукупність     земельних     ділянок,  які
використовуються  для  розміщення  об’єктів  благоустрою населених пунктів:  парків,  скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів,   шляхів,  площ,  майданів,  набережних,  прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних,  історико-культурних об’єктів, об’єктів промисловості, комунально-складських та інших об’єктів у межах населеного пункту; утримання в  належному  стані  території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану  населеного  пункту, іншої  містобудівної  документації,  правил  благоустрою території населеного  пункту,  а  також  санітарне  очищення  території,  її озеленення,   збереження   та  відновлення  об’єктів  благоустрою;вулично-дорожня мережа – призначена  для руху транспортних засобів  і пішоходів мережа вулиць, доріг, внутрішньоквартальні та інші проїзди, тротуари,   пішохідні  та  велосипедні  доріжки, набережні,   майдани,  площі,  а  також  автомобільні стоянки та майданчики  для  паркування транспортних засобів з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;заходи з   благоустрою   населених   пунктів  –  роботи  щодо відновлення,  належного утримання  та  раціонального  використання територій, охорони та  організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;зелені   насадження – деревна, чагарникова, квіткова  та трав’яна рослинність природного і штучного  походження  на визначеній  території  населеного пункту.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Визначення термінів1. У  цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: благоустрій – комплекс робіт з інженерного захисту,  розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату,  санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального  використання,  належного утримання та охорони,  створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля; територія –  сукупність  земельних ділянок, які
використовуються  для  розміщення  об’єктів  благоустрою: парків,  скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів,   шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних,  історико-культурних об’єктів, об’єктів промисловості, комунально-складських та інших об’єктів у межах населеного пункту та/чи за його межами;утримання в  належному  стані  території – використання її за призначенням відповідно до містобудівної  документації,  правил  благоустрою території,  а  також  санітарне  очищення  території,  її озеленення, збереження та відновлення об’єктів  благоустрою;  вулично-дорожня мережа – призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг, внутрішньоквартальні та інші проїзди, тротуари, пішохідні та  велосипедні  доріжки, набережні,   майдани,  площі,  а  також  автомобільні стоянки та майданчики для паркування  транспортних засобів з інженерними та допоміжними  спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;заходи з   благоустрою – роботи щодо відновлення,  належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;зелені   насадження – деревна, чагарникова, квіткова та трав’яна рослинність природного і штучного походження  на визначеній території.
Стаття 2. Призначення благоустрою населених пунктів1. Благоустрій населених пунктів передбачає:1) розроблення і здійснення ефективних і комплексних  заходів з  утримання  територій  населених  пунктів у належному стані,  їх санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування, а   також  природних  ландшафтів,  інших  природних  комплексів  і об’єктів;2) організацію   належного   утримання    та    раціонального використання  територій,  будівель,  інженерних споруд та об’єктів рекреаційного,   природоохоронного,  оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення;3) створення умов для реалізації прав та виконання обов’язків суб’єктами  у  сфері  благоустрою  населених  пунктів. Стаття 2. Призначення благоустрою1. Благоустрій передбачає:1) розроблення і здійснення ефективних і комплексних  заходів з  утримання  територій  у належному стані,  їх
санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування, а   також  природних  ландшафтів,  інших  природних  комплексів  і об’єктів;2) організацію   належного   утримання    та    раціонального використання  територій,  будівель,  інженерних споруд та об’єктів рекреаційного,   природоохоронного,  оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення;         3) створення умов для реалізації прав та виконання обов’язків суб’єктами  у  сфері  благоустрою.
Стаття 3. Система благоустрою населених пунктів 1. Система благоустрою населених пунктів включає: 1) управління у сфері благоустрою населених пунктів; 2) визначення  суб’єктів  та  об’єктів  у  сфері  благоустрою населених пунктів; 3) організацію благоустрою населених пунктів; 4) стандартизацію  і нормування у сфері благоустрою населених пунктів; 5) фінансове забезпечення благоустрою населених пунктів; 6) здійснення державного, самоврядного і громадського контролю у сфері благоустрою населених пунктів; 7) встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів. Стаття 3. Система благоустрою1. Система благоустрою включає:1) управління у сфері благоустрою; 2) визначення  суб’єктів  та  об’єктів  у  сфері  благоустрою; 3) організацію благоустрою;4) стандартизацію  і нормування у сфері благоустрою;5) фінансове забезпечення благоустрою; 6) здійснення державного, самоврядного і громадського контролю у сфері благоустрою; 7) встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою.
Стаття 4. Законодавство з питань благоустрою населених пунктів 1. Законодавство   з  питань  благоустрою  населених  пунктів складається з цього Закону,  інших законів та  нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері. 2. Дія цього Закону поширюється на відносини,  що виникають у сфері благоустрою населених пунктів,  і спрямовується на створення сприятливого  для  життєдіяльності  людини довкілля,  збереження і охорону   навколишнього природного середовища, забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення.
Стаття 4. Законодавство з питань благоустрою 1. Законодавство   з  питань  благоустрою  складається з цього Закону, інших законів та нормативно-правових
актів, що регулюють відносини у цій сфері. 2. Дія цього Закону поширюється на відносини,  що виникають у сфері благоустрою,  і спрямовується на створення
сприятливого для життєдіяльності людини довкілля,  збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.
Розділ II
УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ Стаття 5. Органи управління у сфері благоустрою населених пунктів 1. Управління   у   сфері   благоустрою   населених   пунктів здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади,   що  забезпечує  формування  державної  політики  у  сфері житлово-комунального   господарства,   Рада  міністрів  Автономної Республіки  Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування та інші органи влади в межах їх повноважень.
Розділ II
УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ  Стаття 5. Органи управління у сфері благоустрою 1. Управління у сфері благоустрою здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що  забезпечує  формування  державної  політики у сфері житлово-комунального господарства, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування та інші органи влади в межах їх повноважень.
Стаття 6. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері благоустрою населених пунктів 1. До  повноважень  Кабінету  Міністрів   України   у   сфері благоустрою населених пунктів належить: 1) забезпечення реалізації державної політики у цій сфері;2) розроблення  і  забезпечення  виконання  загальнодержавних програм благоустрою населених пунктів; 3) координація  діяльності  центральних  органів   виконавчої влади у сфері благоустрою. Стаття 6. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері благоустрою 1. До  повноважень  Кабінету  Міністрів України у сфері
благоустрою належить: 1) забезпечення реалізації державної політики у цій сфері; 2) розроблення і забезпечення загальнодержавних програм благоустрою; 3) координація діяльності центральних органів виконавчої
влади у сфері благоустрою.
Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства,  у сфері благоустрою населених пунктів 1.  До  повноважень  центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної  політики у    сфері житлово-комунального господарства, у сфері благоустрою населених пунктів, належить: 1) забезпечення   формування  державної  політики  у  сфері благоустрою населених пунктів; 2) здійснення   координації   діяльності  місцевих  органів виконавчої влади у цій сфері; 3) забезпечення в межах своїх повноважень  розроблення державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів; 4)  розроблення  в  установленому  законом  порядку державних стандартів, норм і правил у цій сфері; 5) здійснення в межах своїх повноважень нормативно-методичного забезпечення у цій сфері. 2.  До  повноважень  центрального органу виконавчої влади, що реалізує    державну   політику   у   сфері   житлово-комунального господарства, у сфері благоустрою населених пунктів, належить: 1)   реалізація   державної   політики  у  сфері  благоустрою населених пунктів; 2)  забезпечення  виконання  державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів;3)  забезпечення  здійснення заходів щодо інженерного захисту територій  населених пунктів від небезпечних геологічних процесів, прогнозування і запобігання їх розвитку; 4)  організація спільно з іншими органами виконавчої влади та органами    місцевого    самоврядування    проведення    щорічного всеукраїнського конкурсу “Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку”. Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері     житлово-комунального господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, у сфері благоустрою 1. До повноважень  центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної  політики у    сфері житлово-комунального господарства, у сфері благоустрою, належить:  1) забезпечення   формування  державної  політики  у  сфері благоустрою; 2) здійснення координації діяльності місцевих органів
виконавчої влади у цій сфері; 3) забезпечення в межах  своїх  повноважень  розроблення державних і регіональних програм благоустрою; 4) розроблення в установленому законом порядку державних стандартів, норм і правил у цій сфері; 5) здійснення в межах своїх повноважень нормативно-методичного забезпечення у цій сфері.   2.  До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує    державну   політику   у   сфері   житлово-комунального господарства, у сфері благоустрою, належить: 1)   реалізація   державної   політики  у  сфері  благоустрою; 2)  забезпечення  виконання  державних і регіональних програм благоустрою; 3)  забезпечення  здійснення заходів щодо інженерного захисту територій  від небезпечних геологічних процесів, прогнозування і запобігання їх розвитку;  4)  організація спільно з іншими органами виконавчої влади та органами    місцевого    самоврядування    проведення    щорічного всеукраїнського конкурсу “Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку”.
Стаття 8. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки   Крим у сфері благоустрою населених пунктів1. До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері благоустрою населених пунктів належить: 1) забезпечення реалізації державної політики у цій сфері;2) участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів;3) організація  та  забезпечення  безпечних  і  здорових умов життєдіяльності населення; 4) організація виконання робіт з благоустрою  та  санітарного очищення населених пунктів; 5) здійснення   контролю  за  виконанням  правил  благоустрою   територій населених пунктів; 6) інформування   населення   про   здійснення   заходів    з благоустрою населених пунктів; 7) участь  у  проведенні  щорічного  всеукраїнського конкурсу “Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку”. Стаття 8. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері благоустрою 1. До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері благоустрою належить: 1) забезпечення реалізації державної політики у цій сфері;2) участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм благоустрою; 3) організація  та  забезпечення  безпечних  і  здорових умов життєдіяльності населення; 4) організація виконання робіт з благоустрою та  санітарного очищення ; 5) здійснення   контролю  за  виконанням  правил  благоустрою територій; 6) інформування   населення   про   здійснення   заходів    з благоустрою; 7) участь  у  проведенні  щорічного  всеукраїнського конкурсу “Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку”.
Стаття 9. Повноваження місцевих державних адміністрацій у благоустрою населених пунктів 1. До повноважень місцевих державних  адміністрацій  у  сфері благоустрою населених пунктів належить: 1) забезпечення реалізації державної політики у цій сфері;2) участь  у розробленні і виконанні державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів; 3) інформування   населення   про   здійснення   заходів    з благоустрою населених пунктів;4)  участь  у  проведенні  щорічного всеукраїнського конкурсу “Населений  пункт  найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку”. Стаття 9. Повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері благоустрою 1. До повноважень місцевих державних  адміністрацій  у  сфері благоустрою належить: 1) забезпечення реалізації державної політики у цій сфері; 2) участь  у розробленні і виконанні державних і регіональних програм благоустрою; 3) інформування   населення   про   здійснення   заходів    з благоустрою; 4)  участь  у  проведенні  щорічного всеукраїнського конкурсу “Населений  пункт  найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку”.
Стаття 10. Повноваження сільських, селищних і міських рад та  їх виконавчих органів у сфері благоустрою                 населених пунктів 1.  До  повноважень сільських, селищних і міських рад у сфері благоустрою населених пунктів належить: 1)  затвердження  місцевих  програм  та заходів з благоустрою населених пунктів; 2)   затвердження   правил  благоустрою  територій  населених пунктів; 3)   створення  в  разі  необхідності  органів  і  служб  для забезпечення  здійснення  спільно  з іншими суб’єктами комунальної власності  благоустрою  населених  пунктів, визначення повноважень цих органів (служб); 4)  визначення  на конкурсних засадах підприємств, установ та організацій (балансоутримувачів),  відповідальних  за  утримання об’єктів благоустрою. 2.  До  повноважень  виконавчих  органів сільських, селищних, міських рад належить: 1)  забезпечення  виконання  місцевих  програм  та здійснення заходів з благоустрою населених пунктів; 2)  організація  забезпечення  на території населеного пункту чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях; 3)    організація  місць відпочинку для населення; 4)  затвердження  схем санітарного очищення населених пунктів та впровадження систем роздільного збирання побутових відходів; 5)  здійснення самоврядного контролю за станом благоустрою та утриманням  територій  населених  пунктів,  інженерних  споруд  та об’єктів,  підприємств,  установ  та  організацій, майданчиків для паркування транспортних засобів (у тому числі щодо оплати послуг з
користування  майданчиками  для  платного  паркування транспортних засобів), озелененням таких територій, охороною зелених насаджень, водних об’єктів тощо; 6)   визначення   місць   стоянок   транспортних  засобів  та майданчиків для паркування на об’єктах благоустрою; 7)   визначення   графіків   роботи   зовнішнього  освітлення території; 8)   визначення  на  об’єктах  благоустрою  місць  розміщення громадських вбиралень; 9)    залучення  на договірних  засадах коштів і
матеріально-технічних  ресурсів  юридичних  та  фізичних  осіб для здійснення заходів з благоустрою населених пунктів; 10)  визначення  обсягів  пайової участі власників тимчасових споруд  торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого
призначення в утриманні об’єктів благоустрою; 11)  визначення  в установленому порядку розміру відшкодувань юридичними  та  фізичними  особами за забруднення довкілля та інші екологічні  збитки,  спричинені  порушенням  законодавства у сфері благоустрою та охорони навколишнього природного середовища; 12)   інформування   населення   про   здійснення  заходів  з благоустрою населених пунктів; 13)  участь  у  проведенні щорічного всеукраїнського конкурсу “Населений  пункт  найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку”; 14)  видача  дозволу  на  порушення  об’єктів  благоустрою  у випадках та порядку, передбачених цим Законом.
Стаття 10. Повноваження сільських, селищних і міських рад та їх виконавчих органів у сфері благоустрою                 1.  До  повноважень сільських, селищних і міських рад у сфері благоустрою належить: 1)  затвердження  місцевих  програм  та заходів з благоустрою;2)   затвердження   правил  благоустрою  територій; 3)   створення  в  разі  необхідності  органів  і  служб  для
забезпечення  здійснення  спільно  з іншими суб’єктами комунальної власності  благоустрою, визначення повноважень цих органів (служб); 4)  визначення  на конкурсних засадах підприємств, установ та організацій   (балансоутримувачів),  відповідальних  за  утримання об’єктів благоустрою. 2.  До  повноважень  виконавчих  органів сільських, селищних, міських рад належить: 1)  забезпечення  виконання  місцевих  програм  та здійснення заходів з благоустрою; 2)  організація  забезпечення  на території населеного пункту чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях; 3)    організація  місць відпочинку для населення; 4)  затвердження  схем санітарного очищення населених пунктів та впровадження систем роздільного збирання побутових відходів; 5)  здійснення самоврядного контролю за станом благоустрою та утриманням  територій,  інженерних  споруд  та об’єктів,  підприємств,  установ  та  організацій, майданчиків для паркування транспортних засобів (у тому числі щодо оплати послуг з користування  майданчиками  для  платного  паркування транспортних засобів), озелененням таких територій, охороною зелених насаджень, водних об’єктів тощо; 6)   визначення   місць   стоянок   транспортних  засобів  та
майданчиків для паркування на об’єктах благоустрою; 7) визначення   графіків   роботи   зовнішнього  освітлення території; 8) визначення  на  об’єктах  благоустрою  місць  розміщення громадських вбиралень; 9) залучення  на договірних  засадах коштів і
матеріально-технічних  ресурсів  юридичних  та  фізичних  осіб для здійснення заходів з благоустрою; 10)  визначення  обсягів  пайової участі власників тимчасових споруд  торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в утриманні об’єктів благоустрою; 11)  визначення  в установленому порядку розміру відшкодувань юридичними  та  фізичними  особами за забруднення довкілля та інші екологічні  збитки,  спричинені  порушенням  законодавства у сфері благоустрою та охорони навколишнього природного середовища; 12)   інформування   населення   про   здійснення  заходів  з благоустрою; 13)  участь  у  проведенні щорічного всеукраїнського конкурсу “Населений  пункт  найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку”; 14)  видача  дозволу  на  порушення  об’єктів  благоустрою  у випадках та порядку, передбачених цим Законом.
Стаття 11. Повноваження органів самоорганізації населення у сфері благоустрою населених пунктів 1. До повноважень органів самоорганізації населення  у  сфері благоустрою населених пунктів належить: 1) внесення   в  установленому  порядку  на  розгляд  органів місцевого самоврядування пропозицій з питань благоустрою населених пунктів; 2) організація   участі   населення   у   виконанні  робіт  з благоустрою населених пунктів; 3) здійснення громадського  контролю  за  дотриманням  правил благоустрою територій населених пунктів; 4) інформування    населення   про   здійснення   заходів   з благоустрою населених пунктів; 5) вирішення інших питань у цій  сфері  відповідно  до  цього Закону та  Закону  України  “Про органи самоорганізації населення”. Стаття 11. Повноваження органів самоорганізації населення у сфері благоустрою 1. До повноважень органів самоорганізації населення  у  сфері благоустрою належить: 1) внесення   в  установленому  порядку  на  розгляд  органів місцевого самоврядування пропозицій з питань благоустрою;2) організація   участі   населення   у   виконанні  робіт  з
благоустрою; 3) здійснення громадського  контролю  за  дотриманням  правил благоустрою територій; 4) інформування    населення   про   здійснення   заходів   з благоустрою; 5) вирішення інших питань у цій  сфері  відповідно  до  цього Закону та  Закону  України  “Про органи самоорганізації населення”.
Розділ III
СУБ’ЄКТИ ТА ОБ’ЄКТИ У СФЕРІ
БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ Стаття 12. Суб’єкти у сфері благоустрою населених пунктів 1. Суб’єктами  у сфері благоустрою населених пунктів є органи державної влади та органи місцевого самоврядування,  підприємства, установи,    організації,    органи   самоорганізації   населення, громадяни.
Розділ III
СУБ’ЄКТИ ТА ОБ’ЄКТИ У СФЕРІ
БЛАГОУСТРОЮ Стаття 12. Суб’єкти у сфері благоустрою 1. Суб’єктами  у сфері благоустрою є органи державної влади та органи місцевого самоврядування,  підприємства, установи,    організації,    органи   cамоорганізації   населення, громадяни.
Стаття 13. Об’єкти у сфері благоустрою населених пунктів1. До об’єктів благоустрою населених пунктів належать: 1) території загального користування: а) парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку,   парки   –   пам’ятки   садово-паркового   мистецтва, спортивні,  дитячі,  історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики; б) пам’ятки культурної та історичної спадщини; в) майдани, площі, бульвари, проспекти; г) вулиці,  дороги,  провулки,  узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки; ґ) пляжі; д) кладовища; е) інші території загального користування; 2) прибудинкові території; 3) території   будівель   та   споруд   інженерного   захисту територій; 4) території підприємств,  установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору. 2. До  об’єктів  благоустрою  можуть  належати   також   інші території в межах населеного пункту. Стаття 13. Об’єкти у сфері благоустрою1. До об’єктів благоустрою належать: 1) території загального користування: а) парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки   –   пам’ятки   садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики; б) пам’ятки культурної та історичної спадщини; в) майдани, площі, бульвари, проспекти; г) вулиці,  дороги,  провулки,  узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки; ґ) пляжі; д) кладовища; е) інші території загального користування; 2) прибудинкові території; 3) території   будівель   та   споруд   інженерного   захисту територій; 4) території підприємств,  установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору. 2. До  об’єктів  благоустрою  можуть  належати   також   інші території.
Стаття 14. Використання об’єктів благоустрою 1. Об’єкти  благоустрою  використовуються  відповідно  до  їх функціонального  призначення  для  забезпечення  сприятливих  умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог правил благоустрою території населених пунктів, інших вимог, передбачених законодавством. Стаття 14. Використання об’єктів благоустрою 1. Об’єкти  благоустрою  використовуються  відповідно  до  їх функціонального  призначення  для  забезпечення  сприятливих  умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог правил благоустрою території, інших вимог, передбачених законодавством.
Стаття 17. Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою населених пунктів 1. Громадяни  у  сфері  благоустрою  населених  пунктів мають право: 1) користуватись об’єктами благоустрою населених пунктів; 2) брати участь в обговоренні правил та проектів  благоустрою території населених пунктів; 3) вносити   на  розгляд  місцевих  державних  адміністрацій, органів  місцевого   самоврядування,   підприємств,   установ   та організацій пропозиції з питань благоустрою населених пунктів; 4) отримувати   в  установленому  законом  порядку  повну  та достовірну  інформацію   про   затвердження   правил   благоустрою території  населеного  пункту  та  внесення  до них змін,  а також роз’яснення їх змісту; 5) брати участь у здійсненні заходів з благоустрою  населених пунктів,  озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків,  площ,  вулиць,  кладовищ,  братських  могил,   обладнанні дитячих  і  спортивних  майданчиків,  ремонті  шляхів і тротуарів, інших об’єктів благоустрою; 6) вимагати негайного виконання робіт з благоустрою населених пунктів  у  разі,  якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров’ю або майну громадян; 7) звертатись до суду  з  позовом  про  відшкодування  шкоди, заподіяної   майну   чи   здоров’ю   громадян   унаслідок  дій  чи бездіяльності балансоутримувачів об’єктів благоустрою. 2. Громадяни   у   сфері   благоустрою   населених    пунктів зобов’язані: 1)  утримувати  в  належному  стані  об’єкти  благоустрою (їх частини),  що перебувають у їх власності або користуванні, а також визначену   правилами   благоустрою  території  населеного  пункту
прилеглу  до  цих  об’єктів  територію;   2) дотримуватися  правил  благоустрою   території   населених пунктів; 3) не  порушувати  права  і  законні інтереси інших суб’єктів благоустрою населених пунктів; 4) відшкодовувати в  установленому  порядку  збитки,  завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів; 5)  допускати  на  об’єкти  благоустрою,  що перебувають у їх власності або користуванні, аварійно-рятувальні та інші служби для здійснення   заходів   щодо  запобігання  і  ліквідації  наслідків надзвичайних   ситуацій   техногенного  та  природного  характеру.
Стаття 17. Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою 1. Громадяни  у  сфері  благоустрою  мають право: 1) користуватись об’єктами благоустрою; 2) брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території в межах населених пунктів та за їх межами; 3) вносити   на  розгляд  місцевих  державних  адміністрацій, органів  місцевого   самоврядування,   підприємств,   установ   та організацій пропозиції з питань благоустрою; 4) отримувати в  установленому  законом  порядку  повну  та достовірну інформацію про затвердження правил   благоустрою та  внесення  до них змін,  а також роз’яснення їх змісту; 5) брати участь у здійсненні заходів з благоустрою,  озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів,
парків,  площ,  вулиць,  кладовищ,  братських  могил,   обладнанні дитячих  і  спортивних  майданчиків,  ремонті  шляхів і тротуарів, інших об’єктів благоустрою; 6) вимагати негайного виконання робіт з благоустрою у  разі,  якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду
життю, здоров’ю або майну громадян; 7) звертатись до суду  з  позовом  про  відшкодування  шкоди, заподіяної   майну   чи   здоров’ю   громадян   унаслідок  дій чи бездіяльності балансоутримувачів об’єктів благоустрою. 2. Громадяни   у   сфері   благоустрою   зобов’язані:   1)  утримувати  в  належному  стані  об’єкти  благоустрою (їх частини),  що перебувають у їх власності або користуванні, а також визначену   правилами   благоустрою  території  населеного  пункту прилеглу  до  цих  об’єктів  територію;    2) дотримуватися  правил  благоустрою території населених пунктів та правил благоустрою інших територій; 3) не  порушувати  права  і  законні інтереси інших суб’єктів благоустрою;  4) відшкодовувати в  установленому  порядку  збитки,  завдані порушенням законодавства з питань благоустрою;  5)  допускати  на об’єкти благоустрою,  що перебувають у їх власності або користуванні, аварійно-рятувальні та інші служби для здійснення заходів щодо запобігання і  ліквідації  наслідків надзвичайних ситуацій техногенного  та  природного  характеру.
Стаття 18. Права та обов’язки підприємств, установ та організацій у сфері благоустрою населених пунктів 1. Підприємства,  установи та організації у сфері благоустрою населених пунктів мають право: 1) брати  участь  у розробленні планів соціально-економічного розвитку населених пунктів та заходів з благоустрою їх територій; 2) брати участь в обговоренні проектів законодавчих та  інших нормативно-правових актів з благоустрою населених пунктів; 3) вимагати  зупинення  робіт,  що  виконуються  з порушенням правил благоустрою території населених пунктів або  призводять  до її нецільового використання;4) вимагати  негайного  виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю або здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичної особи; 6) вносити  на  розгляд  місцевих  державних адміністрацій та органів  місцевого  самоврядування  пропозиції   щодо   поліпшення благоустрою населених пунктів. 2. Підприємства,  установи та організації у сфері благоустрою населених пунктів зобов’язані: 1)  утримувати  в  належному  стані  об’єкти  благоустрою (їх частини),  що перебувають у їх власності або користуванні, а також визначену   правилами   благоустрою  території  населеного  пункту прилеглу  до  цих  об’єктів  територію;… Стаття 18. Права та обов’язки підприємств, установ та організацій у сфері благоустрою 1. Підприємства,  установи та організації у сфері благоустрою мають право: 1) брати  участь  у розробленні планів соціально-економічного розвитку населених пунктів та заходів з благоустрою територій; 2) брати участь в обговоренні проектів законодавчих та  інших нормативно-правових актів з благоустрою; 3) вимагати  зупинення  робіт,  що  виконуються  з порушенням правил благоустрою території населених пунктів чи іншої території або призводять до її нецільового використання; 4) вимагати  негайного  виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю або здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичної особи; 6) вносити  на  розгляд  місцевих  державних адміністрацій та органів  місцевого  самоврядування  пропозиції   щодо   поліпшення благоустрою.  2. Підприємства,  установи та організації у сфері благоустрою зобов’язані: 1)  утримувати  в  належному  стані  об’єкти  благоустрою (їх частини),  що перебувають у їх власності або користуванні, а також визначену   правилами   благоустрою території  прилеглу  до  цих  об’єктів  територію;…
Стаття 19. Відшкодування збитків, завданих об’єкту благоустрою 1. Збитки, завдані об’єкту благоустрою в результаті порушення законодавства з питань благоустрою населених  пунктів,  підлягають відшкодуванню в установленому порядку. Стаття 19. Відшкодування збитків, завданих об’єкту благоустрою 1. Збитки, завдані об’єкту благоустрою в результаті порушення законодавства з питань благоустрою,  підлягають
відшкодуванню в установленому порядку.
Розділ IV
ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВСтаття 20. Організація благоустрою населених пунктів 1. Організацію  благоустрою  населених  пунктів  забезпечують місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до повноважень, установлених законом. 2. Благоустрій здійснюється в обов’язковому порядку  на  всій території населеного пункту (села, селища, міста).   3. Фінансування  місцевих  програм  з  благоустрою  населених пунктів  проводиться  за  рахунок  коштів   відповідних   місцевих бюджетів. Фінансування державних  програм благоустрою населених пунктів та програм з благоустрою об’єктів,  які  перебувають  у  державній власності, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.  4. Рішення  місцевих  органів  виконавчої  влади та органів місцевого  самоврядування  щодо благоустрою території певного населеного  пункту є обов’язковим для виконання розміщеними на цій території підприємствами, установами, організаціями та громадянами, які на ній проживають.
Розділ IV
ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОУСТРОЮ Стаття 20. Організація благоустрою 1. Організацію благоустрою забезпечують місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до повноважень, установлених законом. 2. Благоустрій здійснюється в обов’язковому порядку на всій території населеного пункту (села, селища, міста) та на визначених місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування територіях за межами населеного пункту. 3. Фінансування  місцевих  програм  з  благоустрою  проводиться  за  рахунок  коштів   відповідних   місцевих
бюджетів. Фінансування державних  програм благоустрою та програм з благоустрою об’єктів,  які  перебувають  у  державній власності, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. 4. Рішення місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування щодо благоустрою території
в межах населеного пункту та/чи за його межами є обов’язковим для виконання розміщеними на цих територіях підприємствами, установами, організаціями та громадянами, які на них проживають.
Розділ V
СТАНДАРТИЗАЦІЯ І НОРМУВАННЯ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ Стаття 31. Мета стандартизації і нормування у сфері благоустрою населених пунктів 1. Стандартизація і нормування у сфері благоустрою  населених пунктів   здійснюються   з   метою   формування  сприятливого  для життєдіяльності людини середовища,  в умовах якого забезпечуються захист  довкілля,  санітарне та епідемічне благополуччя населення, шляхом   розроблення   комплексу   взаємопов’язаних  нормативних документів,  якими визначаються взаємопогоджені вимоги до об’єктів благоустрою.
Розділ V
СТАНДАРТИЗАЦІЯ І НОРМУВАННЯ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ Стаття 31. Мета стандартизації і нормування у сфері благоустрою 1. Стандартизація і нормування у сфері благоустрою  здійснюються   з   метою   формування  сприятливого  для
життєдіяльності людини середовища,  в умовах якого забезпечуються захист  довкілля,  санітарне та епідемічне благополуччя населення, шляхом   розроблення   комплексу   взаємопов’язаних нормативних документів, якими визначаються взаємопогоджені вимоги до об’єктів благоустрою.
Стаття 32. Стандартизація у сфері благоустрою населених пунктів 1. До   нормативних  документів  із  стандартизації  у  сфері благоустрою населених пунктів належать документи, які містять: 1) визначення основних понять і термінів; 2) характеристику систем класифікації; 3) методи, методики та способи визначення об’єктів благоустрою населених пунктів; 4) метрологічні   норми  і  вимоги  до  організації  робіт  з благоустрою населених пунктів; 5) інші нормативи із стандартизації у цій сфері,  передбачені законом. 2. Стандарти    у   сфері   благоустрою   населених   пунктів розробляються,    приймаються    (ухвалюються),  переглядаються (змінюються)  або  їх  дія  припиняється в порядку,  встановленому законом. Стаття 32. Стандартизація у сфері благоустрою1. До нормативних  документів  із  стандартизації  у  сфері
благоустрою належать документи, які містять: 1) визначення основних понять і термінів; 2) характеристику систем класифікації; 3) методи, методики та способи визначення об’єктів благоустрою; 4) метрологічні   норми  і  вимоги  до  організації  робіт  з
благоустрою;  5) інші нормативи із стандартизації у цій сфері,  передбачені законом. 2. Стандарти у сфері благоустрою розробляються,    приймаються (ухвалюються), переглядаються (змінюються)  або  їх  дія  припиняється в порядку,  встановленому законом.
Стаття 33. Нормативи у сфері благоустрою населених пунктів 1. У  сфері  благоустрою  населених   пунктів   діє   система нормативів, що встановлюється у сфері землеустрою, містобудування, озеленення територій,  утримання  будинків  і  споруд,  освітлення територій,   а   також   у  галузі  охорони  здоров’я  та  охорони навколишнього природного середовища. 2. Законом можуть встановлюватися й інші нормативи, пов’язані із забезпеченням благоустрою населених пунктів. Стаття 33. Нормативи у сфері благоустрою1. У  сфері  благоустрою  діє   система нормативів, що встановлюється у сфері землеустрою, містобудування, озеленення територій,  утримання  будинків  і  споруд,  освітлення територій,   а   також   у  галузі  охорони  здоров’я  та  охорони навколишнього природного середовища. 2. Законом можуть встановлюватися й інші нормативи, пов’язані із забезпеченням благоустрою.
     Стаття 34. Правила благоустрою території населеного пункту 1.  Правила  благоустрою  території населеного пункту (далі – Правила)  –  нормативно-правовий  акт,  яким установлюються вимоги щодо благоустрою території населеного пункту. Правила  розробляються на підставі Типових правил благоустрою території  населеного пункту (далі – Типові правила) для всіх сіл, селищ,  міст  і  затверджуються  відповідними  органами  місцевого самоврядування.Типові  правила  розробляються  та затверджуються центральним органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування  державної політики у сфері житлово-комунального господарства. … Стаття 34. Правила благоустрою 1.  Правила  благоустрою  (далі – Правила)  –  нормативно-правовий  акт,  яким установлюються вимоги щодо благоустрою територій в межах населеного пункту та/чи за його межами.   Правила  розробляються на підставі Типових правил благоустрою (далі – Типові правила) для територій в межах всіх сіл, селищ, міст та за їх межами і затверджуються  відповідними органами місцевого самоврядування. Типові  правила  благоустрою розробляються  та затверджуються центральним органом  виконавчої  влади, що забезпечує формування  державної політики у сфері житлово-комунального господарства. …
Стаття 35. Технічна документація з питань благоустрою територій населених пунктів 1. Технічна   документація  з  питань  благоустрою  територій населених   пунктів   (проекти,   схеми,   карти,   атласи   тощо) розробляється  з  метою здійснення комплексу заходів з благоустрою територій,  окремих об’єктів благоустрою,  їх частин і  може  бути включена  до  правил благоустрою території відповідного населеного
пункту. 2. Технічна  документація  з  питань  благоустрою   населених пунктів  погоджується в установленому порядку та затверджується її замовником.
Стаття 35. Технічна документація з питань благоустрою 1. Технічна   документація  з  питань  благоустрою  (проекти,   схеми,   карти,   атласи   тощо) розробляється  з  метою здійснення комплексу заходів з благоустрою
територій,  окремих об’єктів благоустрою,  їх частин і може  бути включена  до  правил благоустрою території відповідного населеного пункту та/чи іншої території.   2. Технічна  документація  з  питань  благоустрою   погоджується в установленому порядку та затверджується її
замовником.
Розділ VI
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ Стаття 36. Фінансування заходів з благоустрою населених пунктів 1. Фінансування  заходів  з  благоустрою  населених  пунктів, утримання  та  ремонт об’єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів їх власників або користувачів,  якщо це передбачено умовами відповідних   договорів,   а  також  за  рахунок  пайових  внесків власників  тимчасових  споруд,  розміщених  на  території  об’єкта благоустрою,   інших  передбачених  законом  джерел  фінансування. Фінансування заходів  з  благоустрою  населених  пунктів може здійснюватися  за  рахунок  коштів  державного  бюджету,  місцевих бюджетів,  коштів підприємств,  установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та  громадян,  інших  джерел,  передбачених законом. 2. За рахунок коштів державного бюджету фінансуються: 1) заходи   на   виконання   державних   програм  благоустрою населених пунктів; 2) роботи    з    підготовки    проектів    законів,    інших нормативно-правових актів у сфері благоустрою населених пунктів; 3) роботи  з благоустрою,  що проводяться на землях державної форми власності; 4) охорона  та  утримання  об’єктів  благоустрою,   переданих органами  державної  влади  на  баланс  підприємствам,  установам, організаціям; 5) роботи з  утворення  територій  і  об’єктів  рекреаційного призначення, які належать до державної власності. 3. За рахунок коштів місцевих бюджетів фінансуються: 1) заходи  з виконання місцевих програм благоустрою населених пунктів,  у тому числі проектів  благоустрою  територій  населених пунктів; 2) охорона  та  утримання  об’єктів  благоустрою  комунальної форми власності,  переданих органами місцевого  самоврядування  на баланс підприємствам, установам, організаціям; 3) охорона,   утримання  та  розвиток  зелених  насаджень  на об’єктах благоустрою комунальної форми власності; 4) роботи з утворення об’єктів рекреаційного призначення, які належать до комунальної власності; 5) організація  санітарного очищення територій,  які належать до комунальної власності. 4. За  рахунок  коштів  підприємств,   установ,   організацій фінансуються заходи, спрямовані на: 1) благоустрій,  виконання  робіт  з  ремонту і реконструкції доріг внутрішньогосподарського користування, озеленення, утримання в  належному  стані території,  яка їм належить на праві власності або праві користування;2) усунення на закріплених за ними об’єктах  благоустрою  (їх частинах) пошкодження інженерних мереж,  елементів благоустрою,  а також наслідків аварій, що сталися з їх вини. Благоустрій прибудинкових територій об’єктів нового будівництва, реконструкції  та  капітального  ремонту будівель та споруд здійснюється за рахунок коштів забудовників (інвесторів). Благоустрій прибудинкової території агатоквартирного будинку здійснюється  за  рахунок  коштів  власників житлових і нежитлових приміщень  у  багатоквартирному  будинку,  отриманих  як  плата за надання  послуг  з  утримання  будинків,  споруд  та прибудинкової території.  Власник   тимчасової   споруди   торговельного,   побутового, соціально-культурного   чи  іншого  призначення,  розташованої  на території об’єкта благоустрою державної або комунальної власності,
на    умовах    договору,    укладеного   із   підприємством   або балансоутримувачем об’єкта благоустрою, може фінансувати утримання прилеглої  до  тимчасової  споруди території шляхом оплати пайової участі  з утримання в належному стані об’єкта благоустрою. Підприємства, установи,  організації  можуть  на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів  з  благоустрою території населеного пункту.
Розділ VI
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЛАГОУСТРОЮСтаття 36. Фінансування заходів з благоустрою  1. Фінансування  заходів  з  благоустрою, утримання  та  ремонт об’єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів їх власників або користувачів, якщо це передбачено умовами відповідних договорів, а  також  за  рахунок  пайових  внесків власників тимчасових споруд, розміщених на території  об’єкта благоустрою, інших передбачених законом джерел  фінансування. Фінансування заходів  з  благоустрою  може здійснюватися  за  рахунок  коштів  державного  бюджету,  місцевих бюджетів,  коштів підприємств,  установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та  громадян,  інших  джерел,  передбачених законом. 2. За рахунок коштів державного бюджету фінансуються: 1) заходи на виконання державних програм благоустрою територій в межах населених пунктів та/чи за їх межами; 2) роботи    з    підготовки    проектів    законів,    інших
нормативно-правових актів у сфері благоустрою; 3) роботи  з благоустрою,  що проводяться на землях державної форми власності; 4) охорона  та  утримання  об’єктів  благоустрою,   переданих органами  державної  влади  на  баланс  підприємствам,  установам, організаціям; 5) роботи з  утворення  територій  і  об’єктів  рекреаційного призначення, які належать до державної власності.3. За рахунок коштів місцевих бюджетів фінансуються: 1) заходи  з виконання місцевих програм благоустрою,  у тому числі проектів  благоустрою  територій  в межах населених пунктів та/чи за їх межами; 2) охорона  та  утримання  об’єктів  благоустрою  комунальної форми власності,  переданих органами місцевого  самоврядування на баланс підприємствам, установам, організаціям; 3) охорона,  утримання  та  розвиток зелених насаджень  на об’єктах благоустрою комунальної форми власності; 4) роботи з утворення об’єктів рекреаційного призначення, які належать до комунальної власності; 5) організація  санітарного очищення територій,  які належать до комунальної власності. 4. За рахунок  коштів  підприємств,   установ,   організацій фінансуються заходи, спрямовані на: 1) благоустрій,  виконання  робіт  з  ремонту і реконструкції доріг внутрішньогосподарського користування, озеленення, утримання в  належному  стані території,  яка їм належить на праві власності або праві користування; 2) усунення на закріплених за ними об’єктах  благоустрою  (їх частинах) пошкодження інженерних мереж,  елементів благоустрою,  а також наслідків аварій, що сталися з їх вини.    Благоустрій прибудинкових територій об’єктів нового будівництва, реконструкції  та  капітального  ремонту будівель та споруд здійснюється за рахунок коштів забудовників (інвесторів). Благоустрій прибудинкової території багатоквартирного будинку здійснюється  за  рахунок  коштів  власників житлових і нежитлових приміщень  у  багатоквартирному  будинку,  отриманих  як  плата за надання  послуг  з  утримання  будинків,  споруд  та прибудинкової території.Власник тимчасової споруди торговельного,   побутового, соціально-культурного чи іншого призначення,  розташованої  на території об’єкта благоустрою державної або комунальної власності, на умовах договору, укладеного   із   підприємством або балансоутримувачем об’єкта благоустрою, може фінансувати утримання прилеглої  до  тимчасової  споруди території шляхом оплати пайової участі з утримання в належному стані об’єкта благоустрою.Підприємства, установи,  організації  можуть  на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою.
Стаття 37. Участь громадян у фінансуванні заходів щодо забезпечення благоустрою населених пунктів1. Громадяни   можуть  на  добровільних  засадах  здійснювати фінансування заходів з благоустрою  території  населеного  пункту, мікрорайону,  кварталу,  вулиці  або  прибудинкової  території  за місцем проживання. Стаття 37. Участь громадян у фінансуванні заходів щодо
забезпечення благоустрою 1. Громадяни можуть на добровільних засадах  здійснювати фінансування заходів з благоустрою  території  населеного  пункту, мікрорайону,  кварталу,  вулиці  або  прибудинкової  території  за місцем проживання.
Розділ VII
КОНТРОЛЬ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ
ПУНКТІВ
Стаття 38. Завдання контролю у сфері благоустрою населених пунктів 1. Контроль у сфері благоустрою населених пунктів спрямований на   забезпечення   дотримання  всіма  органами  державної  влади, органами  місцевого  самоврядування,  підприємствами,  установами, організаціями  незалежно від форм власності та підпорядкування,  а також  громадянами,  у  тому  числі  іноземцями  та  особами   без громадянства,  вимог  цього  Закону,  Правил благоустрою території населеного пункту та інших нормативно-правових актів.
Розділ VII
КОНТРОЛЬ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ Стаття 38. Завдання контролю у сфері благоустрою 1. Контроль у сфері благоустрою спрямований на   забезпечення   дотримання  всіма  органами  державної  влади, органами  місцевого  самоврядування,  підприємствами,  установами, організаціями  незалежно від форм власності та підпорядкування,  а також  громадянами,  у  тому  числі  іноземцями  та  особами   без громадянства,  вимог  цього  Закону,  Правил благоустрою та інших нормативно-правових актів.
Стаття 39. Державний контроль у сфері благоустрою населених пунктів 1. Державний  контроль  за  дотриманням законодавства у сфері благоустрою  території  населених  пунктів  здійснюється місцевими державними адміністраціями. 2. Порядок здійснення державного контролю у сфері благоустрою населених пунктів визначається цим Законом та іншими законодавчими актами. Стаття 39. Державний контроль у сфері 1. Державний  контроль  за  дотриманням законодавства у сфері благоустрою здійснюється місцевими
державними адміністраціями. 2. Порядок здійснення державного контролю у сфері благоустрою визначається цим Законом та іншими законодавчими актами.
Стаття 40. Самоврядний контроль у сфері благоустрою населених  пунктів 1. Самоврядний контроль у сфері благоустрою населених пунктів здійснюється  сільськими,  селищними,  міськими   радами   та   їх виконавчими органами. 2. Для  здійснення  контролю  за станом благоустрою населених пунктів,   виконанням   Правил  благоустрою  території  населеного пункту,  в  тому  числі  організації  озеленення,  охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян, утримання в  належному  стані  закріплених  за  підприємствами,  установами, організаціями  територій,  сільські,  селищні,  міські ради можуть утворювати інспекції з благоустрою населених пунктів. 3. Самоврядний   контроль  за  станом  благоустрою  населених пунктів здійснюється шляхом: 1) проведення перевірок території; 2) розгляду звернень  підприємств,  установ,  організацій  та громадян; 3) участі в обговоренні  проектів  благоустрою  територій населених  пунктів, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій; 4) подання позовів до суду про відшкодування шкоди,  завданої об’єктам благоустрою  внаслідок  порушення законодавства з питань благоустрою  населених  пунктів,  Правил благоустрою території населеного пункту. 4. Положення  про  інспекцію  з благоустрою населених пунктів затверджується  відповідною сільською, селищною або міською радою на  підставі  Типового положення,  яке затверджується центральним органом  виконавчої  влади, що забезпечує формування  державної політики у сфері житлово-комунального господарства. Стаття 40. Самоврядний контроль у сфері благоустрою 1. Самоврядний контроль у сфері благоустрою
здійснюється  сільськими,  селищними,  міськими   радами   та   їх виконавчими органами. 2. Для  здійснення  контролю  за станом благоустрою територій в межах населених пунктів та/чи за їх межами,   виконанням   Правил  благоустрою,  в  тому  числі  організації  озеленення,  охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян, утримання в  належному  стані  закріплених  за  підприємствами,  установами, організаціями  територій,  сільські,  селищні,  міські ради можуть утворювати інспекції з благоустрою.  3. Самоврядний   контроль  за  станом  благоустрою  здійснюється шляхом: 1) проведення перевірок території; 2) розгляду звернень  підприємств,  установ,  організацій  та громадян; 3) участі в обговоренні  проектів  благоустрою, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;  4) подання позовів до суду про відшкодування шкоди,  завданої об’єктам  благоустрою  внаслідок  порушення законодавства з питань благоустрою,  Правил благоустрою.4. Положення  про  інспекцію  з благоустрою затверджується  відповідною сільською, селищною або міською радою на підставі  Типового положення,  яке затверджується центральним органом  виконавчої  влади, що забезпечує формування  державної політики у сфері житлово-комунального господарства.
Стаття 41. Громадський контроль у сфері благоустрою населених   пунктів 1. Громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів здійснюється  громадськими  інспекторами благоустрою населених пунктів  згідно  з  положенням, яке затверджується спеціально  уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує     формування     державної     політики    у    сфері житлово-комунального господарства. 2. Громадські інспектори благоустрою населених пунктів: 1) беруть  участь у проведенні спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами,  організаціями  та  громадянами  законодавства у сфері благоустрою населених пунктів; 2) проводять перевірки і складають  протоколи  про  порушення законодавства  у  сфері благоустрою населених пунктів і подають їх органам державного контролю у цій сфері та правоохоронним  органам для притягнення винних до відповідальності; 3) надають  допомогу органам державного контролю у сфері благоустрою населених пунктів у діяльності  щодо запобігання порушенням законодавства про благоустрій населених пунктів; 4) здійснюють інші повноваження відповідно до закону. Стаття 41. Громадський контроль у сфері благоустрою  1. Громадський контроль у сфері благоустрою здійснюється  громадськими  інспекторами з благоустрою згідно  з  положенням, яке затверджується спеціально  уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує     формування     державної     політики    у    сфері
житлово-комунального господарства. 2. Громадські інспектори з благоустрою:  1) беруть  участь у проведенні спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами,  організаціями  та  громадянами  законодавства у сфері благоустрою; 2) проводять перевірки і складають  протоколи  про  порушення законодавства  у  сфері благоустрою і подають їх органам державного контролю у цій сфері та правоохоронним  органам для притягнення винних до відповідальності; 3) надають  допомогу органам державного контролю у сфері благоустрою у діяльності  щодо запобігання порушенням законодавства про благоустрій; 4) здійснюють інші повноваження відповідно до закону.
Розділ VIII ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІБЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ Стаття 42. Відповідальність за порушення законодавства у  сфері благоустрою населених пунктів 1. До відповідальності за  порушення  законодавства  у  сфері благоустрою населених пунктів притягаються особи, винні у:  1) порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів; 2) проектуванні  об’єктів  благоустрою  населених  пунктів  з порушенням  затвердженої  в  установленому  законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм; 3) порушенні   встановлених    законодавством    екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування,  розміщення,  будівництва та  експлуатації  об’єктів благоустрою; 4) порушенні правил благоустрою територій населених пунктів; 5) порушенні  режиму  використання  і  охорони  територій  та об’єктів рекреаційного призначення; 6) самовільному  зайнятті   території   (частини   території) об’єкта благоустрою населеного пункту; 7) пошкодженні  (руйнуванні  чи  псуванні)  вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів благоустрою населених пунктів;8) знищенні  або  пошкодженні  зелених  насаджень  чи   інших об’єктів озеленення населених пунктів, крім випадків, передбачених статтею 28 цього Закону; 9) забрудненні (засміченні) території населеного пункту; 10) неналежному  утриманні  об’єктів   благоустрою,   зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення територій населених пунктів тощо. 2. Законом може бути встановлена відповідальність і  за  інші види правопорушень у сфері благоустрою населених пунктів. 3. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів,  до відповідальності,  передбаченої законом,   не  звільняє  їх  від  обов’язку  відшкодування  шкоди, завданої внаслідок порушення вимог цього законодавства. 4. Шкода,  завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації, як правило, в повному обсязі без застосування норм  зниження  розміру  стягнення незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються  на  підставі  затверджених  у  встановленому порядку такс,  методик,  розрахунків  щодо  обрахування шкоди. Відсутність таких  такс,  методик,  розрахунків  не  може  бути  підставою для відмови  у  відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за  фактичними  витратами,  затвердженими  в установленому порядку рішенням  органу  місцевого самоврядування, на облаштування одного квадратного  метра  території  міста  або  базової вартості одного квадратного  метра  землі  на відновлення порушеного стану об’єкта благоустрою або довкілля. Розділ VIII ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ  Стаття 42. Відповідальність за порушення законодавства у сфері благоустрою  1. До відповідальності за  порушення  законодавства  у  сфері благоустрою притягаються особи, винні у:  1) порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою; 2) проектуванні  об’єктів  благоустрою з порушенням  затвердженої  в  установленому  законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм; 3) порушенні встановлених законодавством  екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації  об’єктів благоустрою; 4) порушенні правил благоустрою; 5) порушенні  режиму  використання  і  охорони  територій  та об’єктів рекреаційного призначення; 6) самовільному  зайнятті   території   (частини   території)
об’єкта благоустрою;7) пошкодженні  (руйнуванні  чи  псуванні)  вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів благоустрою; 8) знищенні  або  пошкодженні  зелених  насаджень  чи   інших об’єктів озеленення населених пунктів, крім випадків, передбачених статтею 28 цього Закону; 9) забрудненні (засміченні) території населеного пункту; 10) неналежному  утриманні  об’єктів   благоустрою,   зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення територій населених пунктів тощо.  2. Законом може бути встановлена відповідальність і  за  інші види правопорушень у сфері благоустрою. 3. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою,  до відповідальності,  передбаченої
законом,   не  звільняє  їх  від  обов’язку  відшкодування  шкоди, завданої внаслідок порушення вимог цього законодавства.  4. Шкода,  завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою, підлягає компенсації, як правило, в повному обсязі без застосування норм  зниження  розміру  стягнення незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються  на  підставі  затверджених  у  встановленому порядку такс,  методик,  розрахунків  щодо  обрахування шкоди. Відсутність таких  такс,  методик,  розрахунків  не  може  бути  підставою для відмови  у  відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за  фактичними  витратами,  затвердженими  в установленому порядку рішенням  органу  місцевого самоврядування, на облаштування одного квадратного  метра  території  міста  або  базової вартості одного квадратного  метра  землі  на відновлення порушеного стану об’єкта благоустрою або довкілля.
Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набуває чинності з дня, наступного після його опублікування.
2. До встановлення меж територій сільських, селищних, міських територіальних громад відповідно до вимог цього Закону, межами території територіальних громад є межі визначені станом на 01 січня 2016 року для зарахування земельного податку до місцевого бюджету відповідної територіальної громади.
3. Кабінету Міністрів протягом трьох місяців від дати набуття чинності цим Законом підготувати проекти необхідних законопроектів, що випливають з цього Закону, та привести свої акти у відповідність з цим Законом.

Документ для завантаження:

ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поширення повноважень органів місцевого самоврядування територіальних громад на всю територію відповідної сільської, селищної, міської територіальної громади»

Поділитися