Слідкуйте за новинами

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо участі громадян у місцевому самоврядуванні»

Дата: 25.04.2017

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України
«Про внесення змін
до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів України (щодо участі громадян у місцевому самоврядуванні

  1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Участь громадян в суспільних справах та управлінні громадою не обмежується тільки черговими (позачерговими) виборами, коли громадяни обирають владу. Конституція України гарантує громадянам системну участь в управлінні державними та місцевими справами, а також визначає форми такої участі.

Верховною Радою України було ухвалено ряд законодавчих актів, які деталізували порядок реалізації наданих прав, а також розширили форми та механізми громадської участі. Зокрема громадянам гарантується право на вільне отримання інформації про діяльність державної та місцевої влади, вільний доступ до всіх засідань органів місцевого самоврядування, можливість звертатися до органів влади з електронними петиціями, подавати місцеві ініціативи, проводити громадські слухання та загальні збори громадян тощо.

Проте окремі норми Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у частині регулювання механізмів демократії участі в органах місцевого самоврядування є недосконалими. Аналіз практики застосування механізмів місцевої демократії демонструє такі основні проблемні питання:

– відсутність чіткого регулювання механізмів місцевої демократії у законодавстві для органів місцевого самоврядування;

– встановлення вимог для органів місцевого самоврядування врегульовувати механізми місцевої демократії виключно у статутах територіальних громад;

–  відсутність встановлених рамкових вимог до рішень органів місцевого самоврядування, які регулюють механізми локальної демократії на місцевому рівні у частині їх ініціювання, порядку реалізації та розгляду (не визначено переліку питань, які повинні бути врегульовані у рішеннях органів місцевого самоврядування про механізми місцевої демократії);

– встановлення обов’язкових вимог для органів місцевого самоврядування здійснювати реєстрацію статутів територіальних громад у органах юстиції;

– не визначено переліку питань, які повинні бути врегульовані у статуті територіальної громади;

– недосконалий механізм застосування електронних петицій у органах місцевого самоврядування (встановлена вимога розглядати електронну петицію, яка набрала встановлену кількість підписів, на сесії місцевої ради протягом 10 робочих днів)

З метою створення сприятливого правового середовища для регулювання механізмів місцевої демократії необхідно внести зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів, зокрема:

– у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановити вимоги для нормативно-правового регулювання механізмів місцевої демократії органами місцевого самоврядування;

– передбачити, що детальний порядок ініціювання, проведення та застосування механізмів місцевої демократії регулюється органами місцевого самоврядування у статутах територіальних громад або окремих рішеннях місцевих рад;

– визначити перелік питань, які мають бути врегульовані у рішеннях органів місцевого самоврядування про механізми місцевої демократії та статутах територіальних громад;

– визначити перелік питань, які повинні бути врегульовані у статуті територіальної громади.

Ефективність правового регулювання, якість норм і процедур повинні забезпечити розвиток демократії участі, що надзвичайно актуально в умовах процесу децентралізації.

  1. Цілі і завдання законопроекту

Законопроект підготовлено з метою забезпечення прав громадян України на безпосередню участь у місцевому самоврядуванні.

  1. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується удосконалити нормативно-правову базу регулювання механізмів демократії участі та забезпечити участь громадян у місцевому самоврядуванні.

  1. Стан нормативно-правової бази в даній сфері нормативно-правового регулювання

Нормативно-правову базу в цій сфері становлять Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про звернення громадян» та інші законодавчі акти.

  1. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не спричинить додаткових витрат із Державного бюджету України.

  1. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування законопроекту після його прийняття

Прийняття законопроекту сприятиме розвитку громадянського суспільства та участі громадян в процесах прийняття рішень на місцевому рівні. Забезпечить ефективну співпрацю органів місцевого самоврядування та членів територіальних громад, що сприятиме збільшенню довіри до органів влади з боку громадян.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту
Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів України (щодо участі громадян у місцевому самоврядуванні)»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Чинна редакція Редакція, що пропонується
Стаття 8. Загальні збори громадян
1. Загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення.
2. Рішення загальних зборів громадян враховуються органами місцевого самоврядування в їх діяльності.
 
 
 
3. Порядок проведення загальних зборів громадян за місцем проживання визначається законом та статутом територіальної громади.
 
Норма відсутня
 
Стаття 8. Загальні збори громадян
1. Загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення.2. Загальні збори громадян можуть проводитися як в межах одного чи кількох багатоквартирних будинків, вулиці, кварталу, мікрорайону, житлового комплексу, так і окремого населеного пункту (села, селища), який є частиною території громади.3. Ініціатива проведення зборів належить: міському (сільському, селищному) голові, депутатам міської (сільської, селищної) ради, старості населеного пункту, відповідному органу самоорганізації населення, членам територіальної громади.4. Порядок скликання, підготовки та проведення загальних зборів громадян за місцем проживання встановлюється статутом територіальної громади або рішенням місцевої ради.5. У статуті територіальної громади чи рішенні місцевої ради визначаються: порядок ініціювання загальних зборів; територіальні ознаки для проведення зборів; повноваження зборів щодо розгляду різних питань місцевого значення; порядок ухвалення рішень, порядок та терміни розгляду ухвалених рішень зборів відповідними органами місцевого самоврядування для їх урахування у своїй діяльності, а також інші суттєві для організації та проведення зборів питання.6. Рішення та рекомендації загальних зборів громадян за місцем проживання приймаються більшістю голосів від їх учасників та враховуються органами місцевого самоврядування в їх діяльності відповідно до їх повноважень.7. Рішення загальних зборів громадян, які стосуються внутрішніх питань самоорганізації членів територіальної громади (виконання громадських робіт, самооподаткування, збирання благодійних внесків, утворення органу самоорганізації населення та припинення його діяльності тощо), виконуються добровільно.
Стаття 9. Місцеві ініціативи
1. Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд у раді (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування.
2. Порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд ради визначається представницьким органом місцевого самоврядування або статутом територіальної громади з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
3. Місцева ініціатива, внесена на розгляд ради у встановленому порядку, підлягає обов’язковому розгляду на відкритому засіданні ради за участю членів ініціативної групи з питань місцевої ініціативи.
4. Рішення ради, прийняте з питання, внесеного на її розгляд шляхом місцевої ініціативи, обнародується в порядку, встановленому представницьким органом місцевого самоврядування або статутом територіальної громади.
 
Стаття 9. Місцеві ініціативи
1. Члени територіальної громади мають право в порядку місцевої ініціативи вносити на розгляд місцевої ради будь-які питання, віднесені до компетенції місцевого самоврядування.Не можуть бути предметом місцевої ініціативи питання, що суперечать Конституції та законам України, ратифікованим міжнародним договорам України, виданим у встановленому порядку нормативно-правовим актам органів виконавчої влади; питання, заборонені законом для винесення на місцевий референдум, а також питання, що стосуються територій поза межами території юрисдикції відповідної місцевої ради.2. Місцева ініціатива розглядається на найближчій черговій сесії місцевої ради, але не пізніш, ніж у двомісячний строк після її подання. У виняткових випадках місцева ініціатива може розглядатися на позачерговій сесії, що скликається для розгляду ініціативи. Розгляд місцевої ініціативи відбувається за участю членів ініціативної групи з гарантованим правом на виступ із доповіддю/співдоповіддю представника ініціативної групи. Голосування щодо включення місцевої ініціативи до порядку денного сесії ради не проводиться.3. Порядок реалізації місцевої ініціативи встановлюється статутом територіальної громади або рішенням місцевої ради. У статуті територіальної громади або рішенні місцевої ради визначаються: порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд місцевої ради; кількість підписів, необхідних для підтримки місцевої ініціативи; порядок та спосіб збору підписів (у тому числі електронний); інші важливі для реалізації місцевої ініціативи питання.
Норма відсутня Стаття 9-1. Електронні петиції
1. У разі отримання органом місцевого самоврядування електронної петиції, яка набрала необхідну кількість підписів, сільський, селищний, міський голова або голова районної, районної в місті, обласної ради не пізніше ніж через три робочі дні після отримання електронної петиції направляє її у виконавчий орган ради, відповідно до компетенції.
2. Виконавчий орган місцевої ради розглядає електронну петицію, з врахуванням особливостей Закону України «Про звернення громадян», та готує електронну петицію до розгляду чергової сесії ради або чергового засідання виконавчого комітету. У разі необхідно, виконавчий орган місцевої ради готуй проект відповідного рішення місцевої ради або виконавчого комітету.
3. На розгляд електронної петиції обов’язково запрошуються ініціатори електронної петиції.
Стаття 13. Громадські слухання
1. Територіальна громада має право проводити громадські слухання – зустрічатися з депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.
2. Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік.
3. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов’язковому розгляду органами місцевого самоврядування.
4. Порядок організації громадських слухань визначається статутом територіальної громади.
 
Стаття 13. Громадські слухання
1. Територіальна громада має право проводити громадські слухання, під час яких члени територіальної громади можуть порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.
2. Проведення громадських слухань є обов’язковим перед прийняттям місцевою радою рішень з таких питань:1)    проекту статуту територіальної громади;2)    стратегічних та планів соціально-економічного розвитку, генеральних планів;3)    схеми забудови території;4)    місцевого бюджету на наступний рік;5)    встановлення місцевих податків і зборів, їх ставок і податкових пільг;6)    випуску місцевих позик;7)    відчуження з комунальної власності підприємств, що створюють, виробляють або надають житлово-комунальні послуги громаді; передачі їх у концесію, довгострокову оренду;8)    встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, щодо яких рішення приймає місцева рада;9)    організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають охороні;10)      розміщення на території громади екологічно небезпечних об’єктів, надання дозволів на яке належить до компетенції місцевої ради.3. Порядок ініціювання, організації та проведення громадських слухань визначається статутом територіальної громади або рішенням місцевої ради.У статуті територіальної громади або рішенні місцевої ради визначаються: порядок ініціювання громадських слухань органами, посадовими особами місцевого самоврядування, депутатами місцевими радами, членами територіальної громади; порядок підготовки та проведення громадських слухань; ухвалення пропозицій на слуханнях; інші суттєві для проведення громадських слухань питання.4. Пропозиції, які ухвалені на громадських слуханнях, підлягають обов’язковому розгляду органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами та депутатами місцевої ради відповідно до їх компетенції.5. Недотримання вимог частини другої цієї статті є підставою для судового визнання рішень місцевої ради із зазначених питань не чинними.
Стаття 19. Статут територіальної громади села, селища, міста
1. З метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування представницький орган місцевого самоврядування на основі Конституції України та в межах цього Закону може прийняти статут територіальної громади села, селища, міста.
2. Статут територіальної громади підлягає державній реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань.
3. Підставою для відмови в державній реєстрації статуту територіальної громади може бути його невідповідність Конституції та законам України. Відмова в реєстрації статуту територіальної громади може бути оскаржена в судовому порядку.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Норма відсутня
 
 
 
 
 
 
 
 
Норма відсутня
 
 
 
 
Стаття 19. Статут територіальної громади
1. З метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування представницький орган місцевого самоврядування на основі Конституції України та в межах цього Закону може прийняти статут територіальної громади села, селища, міста.
2. Орган місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади, утвореної відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», приймає статут об’єднаної територіальної громади.
3. У статуті територіальної громади визначаються правові норми з неврегульованих законодавством питань утворення та діяльності виконавчих органів ради, постійних та тимчасових контрольних комісій ради, інших органів місцевої ради, порядок призначення та звільнення з посад окремих посадових осіб місцевого самоврядування, утворення органів самоорганізації населення, проведення громадських слухань, загальних зборів громадян, реалізації місцевих ініціатив, електронних петицій до органу місцевого самоврядування, інших важливих для територіальної громади питань, у тому числі питання щодо взаємодії членів територіальної громади та органу місцевого самоврядування.
        4. Статутом територіальної громади можуть бути передбачені повноваження органів місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення, які не віднесені Конституцією і законами України до компетенції будь-яких органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, органів Автономної Республіки Крим, але потребують вирішення відповідно до потреб територіальної громади, якщо їх вирішення органами місцевого самоврядування громад не суперечить Конституції і законам України.        5. Статут територіальної громади, зміни та доповнення до нього приймаються місцевою радою не менше як двома третинами голосів від загального складу ради.
Стаття 46. Сесія ради
1. Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення), районна, обласна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

8. Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.
 
9. У разі якщо посадові особи, зазначені у частинах четвертій та шостій цієї статті, у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у частині сьомій цієї статті, або у разі якщо такі посади є вакантними сесія може бути скликана депутатами відповідної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради
.…
Стаття 46. Сесія ради
1. Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення), районна, обласна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

8. Електронна петиція, що набрала необхідну кількість підписів, розглядається на черговій сесії ради або черговому засіданні виконавчого комітету з урахуванням вимог, передбачених законодавством про доступ до публічної інформації.
9. У разі якщо посадові особи, зазначені у частинах четвертій та шостій цієї статті, у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у частині сьомій цієї статті, або у разі якщо такі посади є вакантними сесія може бути скликана депутатами відповідної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.
Стаття 42. Повноваження сільського, селищного, міського голови
4. Сільський, селищний, міський голова:
18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;
Стаття 42. Повноваження сільського, селищного, міського голови
4. Сільський, селищний, міський голова:
18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань, електронних петицій;
Стаття 55. Голова районної, обласної, районної у місті ради
6. Голова районної, обласної, районної у місті ради:
13) забезпечує роботу по розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації; веде особистий прийом громадян;
 
Стаття 55. Голова районної, обласної, районної у місті ради
6. Голова районної, обласної, районної у місті ради:
13) забезпечує роботу по розгляду звернень громадян, електронних петицій та доступу до публічної інформації; веде особистий прийом громадян;
 

Закон України «Про звернення громадян»

Стаття 23-1. Електронна петиція, порядок її подання та розгляду
Вимоги до кількості підписів громадян на підтримку електронної петиції до органу місцевого самоврядування та строку збору підписів визначаються статутом територіальної громади.
Стаття 23-1. Електронна петиція, порядок її подання та розгляду
Вимоги до кількості підписів громадян на підтримку електронної петиції до органу місцевого самоврядування та строку збору підписів визначаються місцевою радою.

 

Поділитися