Слідкуйте за новинами

Проект Закону України «Про внесення змін та доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення»

Дата: 03.08.2016

Проект 2016

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін та доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення» щодо розширення території юрисдикції територіальних громад і переліку адміністративних правопорушень, справи про які можуть розглядати виконавчі комітети рад та адміністративні комісії при виконавчих комітетах сільських, селищних, міських рад

  1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

В Україні уже багато років відбуваються дискусії щодо визначення території в межах якої реалізовуються повноваження сільської, селищної, міської ради, яка є органом місцевого самоврядування відповідної територіальної громади. Упродовж останніх десятиліть українське законодавство, що регулює питання діяльності органів місцевого самоврядування будувалось таким чином, що відповідна рада територіальної громади та її виконавчі органи фактично не мають повноважень за межами населених пунктів. Підтвердженням цього є той факт, що чинний Кодекс України про адміністративні правопорушення (далі – КУАП) не надає права виконавчим органам сільських, селищних, міських рад та утвореним при них адміністративним комісіям притягати громадян за вчинення правопорушень, які були вчинені поза межами населених пунктів.

Така ситуація є неправильною і має бути швидко виправлена. Особливо це актуально сьогодні, коли в Україні вже утворено понад 170 об‘єднаних громад, кожна з яких складається в середньому з більш ніж 10 населених пунктів, а окремі громади мають у своєму складі понад 50 поселень. Потрібно законодавчо закріпити поширення повноважень органів місцевого самоврядування, визначених законами, на всі території, як в межах поселень, так і за їх межами.

Міжнародний досвід свідчить, що органи місцевого самоврядування базового рівня – гміни, комуни, волості і т.п. поширюють свої повноваження (юрисдикцію) на всю територію адміністративно-територіальної одиниці в межах якої вони діють. Це спрощує режим правового регулювання через поєднання поняття одиниця самоврядування з одиницею адміністративно-територіального устрою. На жаль, в Україні досі не ухвалено закону про адміністративно-територіальний устрій і територіальна громада по суті не є адміністративно-територіальною одиницею.

Що стосується повноважень адміністративних комісій щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, то стаття 218 КУАП розмежовує їх залежно від того, при виконавчому органі якої ради (міської чи сільської, селищної) вони функціонують. Зокрема, частина перша вищевказаної статті визначає перелік адміністративних правопорушень, справи про які розглядають адміністративні комісії при виконавчих органах міських рад, а частина друга визначає перелік адміністративних правопорушень, справи про які розглядають адміністративні комісії при виконавчих органах сільських, селищних рад. З огляду на ту обставину, що до складу наявних в Україні об’єднаних територіальних громад увійшли і сільські, і селищні, і міські ради, розподіл компетенції адміністративних комісій, передбачений статтею 218 КУАП є недоцільним.

Перелік адміністративних правопорушень, які підлягають розгляду виконавчими комітетами рад (ст. 219 КУАП)[1] та адміністративними комісіями при виконавчих органах сільських, селищних, міських рад (ст. 218 КУАП) в контексті укрупнення територіальних одиниць потребує розширення. Запровадження розширеного переліку правопорушень, право розгляду справ про які отримають виконавчі комітети та утворені при них адміністративні комісії дозволить оперативно реагувати на факти правопорушень, вчинених на території громадах та сприятиме підвищенню авторитету самого місцевого самоврядування як дієвого механізму наведення правопорядку.

  1. Мета і завдання

Метою прийняття зазначеного законодавчого акта є нормативно-правове забезпечення діяльності виконавчих органів сільських, селищних, міських рад та утворених при них адміністративних комісій щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, які були вчинені на усій території юрисдикції територіальних громад.

  1. Загальна характеристика і основні положення проекту

Законопроектом передбачається введення нового поняття «територія юрисдикції територіальної громади», що надасть змогу визначити територіальну основу повноважень органів місцевого самоврядування, які утворюються в територіальних громадах.

Впровадження цього терміну забезпечить реалізацію принципу «повсюдності» місцевого самоврядування в Україні, визначеного Концепцією реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади від 01.04.2014 року (розпорядження Кабінету Міністрів №333-р).

Сам текст законопроекту містить розширений перелік правопорушень, право розгляду справ про які отримають виконавчі комітети та утворені при них адміністративні комісії, незалежно від місця вчинення правопорушення (на території населених пунктів чи поза їх межами).

  1. Стан нормативно-правової бази в цій сфері правового регулювання

Нормативно-правовими актами, що регулюють суспільні відносини  в цій сфері є:

– Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

– Кодекс України про адміністративні правопорушення.

  1. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту України не потребує додаткових витрат із державного бюджету.

  1. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків

Прийняття законопроекту усуне наявні недоліки правового регулювання повноважень виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад та утворених при них адміністративних комісій.

Народні депутати України

[1] В статті 219 КУАП не розмежовується компетенція виконавчих комітетів щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, залежно від того, при якій раді (міській чи сільській, селищній) такі виконкоми було утворено.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін та доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення» щодо розширення території юрисдикції територіальних громад і переліку адміністративних правопорушень, справи про які можуть розглядати виконавчі комітети рад та адміністративні комісії при виконавчих комітетах сільських, селищних, міських рад

Чинна редакція Редакція, що пропонується
 Стаття 218. Адміністративні комісії
Адміністративні комісії при виконавчих органах  міських рад розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями  45,  46, 92, 99,  103-1 – 104-1, статтею 136 (за вчинення порушень  на  автомобільному транспорті), статтями 138, 141, 142, 149-152, частинами першою та другою статті 152-1, частиною першою статті 154, статтями 155, 155-2, частиною  другою статті 156, статтями 156-1, 156-2, 159, статтею 175-1 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням  відповідної сільської, селищної, міської ради), статтею 179, статтею 180 (крім справ щодо батьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють), частиною четвертою статті 181,  статтею  181-1, частиною першою статті 182, статтями 183, 185-12, 186, 186-1, 189, 189-1, 196, 212-1 цього Кодексу.
Стаття 218. Адміністративні комісії
Адміністративна комісія при виконавчому органі сільської, селищної, міської ради розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 45, 46, 52, 53, 53-1, 53-3, 53-4, 53-5, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 65-1, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77-1, 78, 82, 82-3, 83, 85 (коли правопорушення вчинено громадянином), 85-1, 88-1, 89, 90, 91, 92, 99, 103-1 – 104-1, 106-1, 106-2, 107, 108, статтею 136 (за вчинення порушень на автомобільному транспорті), статтями 138, 141, 142, 149-152, частинами першою та другою статті 152-1, 153, частиною першою статті 154, статтями 155, 155-2, частиною другою статті 156, статтями 156-1, 156-2, 159, 160, 164-10, 164-16, 173-1, статтею 175-1 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), 176, 177, 178, статтею 179, статтею 180 (крім справ щодо батьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють), частиною четвертою статті 181, статтею 181-1, частиною першою статті 182, статтями 183, 184, 185-12, 186, 186-1, 189, 189-1, 195-6, 196, 197, 198, 201, 212-1 цього Кодексу, що були вчинені на території юрисдикції територіальної громади. 
     Адміністративні комісії при виконавчих органах сільських, селищних рад розглядають справи про    адміністративні правопорушення, передбачені статтею 92,   статтею 99 (коли правопорушення вчинено громадянином), статтями 103-1, 103-2, 104, статтею 136 (за вчинення порушень на автомобільному транспорті), статтями  141,  142, 150-152, частинами першою та другою статті 152-1,  статтями, 155, 155-2, частиною другою статті 156, статтями 156-1, 156-2, 159, статтею 175-1 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської,  селищної,  міської ради), статтею 179, статтею  180  (крім  справ щодо батьків неповнолітніх або осіб, які їх  замінюють), частиною четвертою статті 181, частиною першою статті 182, статтями 183, 186, 186-1, 196, 212-1 цього Кодексу.  Від імені адміністративних комісій при виконавчих органах сільських, селищних, міських рад розглядати справи про адміністративні  правопорушення, передбачені  статтями  197, 198  цього  Кодексу  (при  накладенні адміністративного стягнення  у  вигляді  попередження  в  центрі надання адміністративних  послуг),  мають  право  адміністратори центрів надання адміністративних послуг.
Стаття 219. Виконавчі комітети сільських, селищних,                      міських рад
Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 92, 99 (коли правопорушення  вчинено громадянином), статтями 104, 141, 142, 152, 159, статтею 175-1 (за порушення, вчинені у місцях,  заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтею 179, статтею 180 (крім справ щодо батьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють),  частиною четвертою статті 181, частиною першою статті 182, статтями 183, 186-1, 197, 198.
Стаття 219. Виконавчі комітети сільських, селищних,                     міських рад
Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад розглядають справи про адміністративні правопорушення, що були вчинені на території юрисдикції територіальної громади, перелік яких визначено частиною першою статті 218 цього Кодексу за умови, що адміністративні комісії при таких виконавчих комітетах не були утворені.
     Від імені виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад розглядати справи про адміністративні  правопорушення, передбачені статтями 197, 198 цього Кодексу (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження в центрі надання адміністративних послуг), мають право адміністратори центрів надання адміністративних послуг. Від імені виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад розглядати справи про адміністративні  правопорушення, передбачені статтями 197, 198 цього Кодексу (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження в центрі надання адміністративних послуг), мають право адміністратори центрів надання адміністративних послуг.


ПЕРЕЛІК
найменувань статей КУАП із зазначенням їх належності до компетенції уповноважених органів розглядати справи про адміністративні правопорушення, що зазначені у вищенаведеній Порівняльній таблиці

 Найменування статті

Найменування органу, до компетенції якого належить право розгляду справи

 Притітки

Стаття 45. Ухилення від обстеження і профілактичного лікування осіб, хворих на венеричну хворобу АК при ВКМР[1]  
Стаття 46. Умисне приховування джерела зараження венеричною хворобою АК при ВКМР  
Стаття 52. Псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель Органи Держекоінспекції
Органи Держсільгоспінспекції
 
Стаття 53. Порушення правил використання земель Органи Держекоінспекції  
Стаття 53-1. Самовільне зайняття земельної ділянки Органи Держекоінспекції
Органи Держсільгоспінспекції
 
Стаття 53-3. Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу Органи Держекоінспекції
Органи Держсільгоспінспекції
 
Стаття 53-4. Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель Органи Держекоінспекції
Органи Держсільгоспінспекції
 
Стаття 53-5. Порушення строку погодження (відмови у погодженні) документації із землеустрою Органи Держекоінспекції  
Стаття 54. Порушення строків повернення тимчасово зайнятих земель або неприведення їх у стан, придатний для використання за призначенням Органи Держекоінспекції
Органи Держсільгоспінспекції
 
Стаття 55. Порушення правил землеустрою Органи Держсільгоспінспекції  
Стаття 56. Знищення межових знаків Органи Держсільгоспінспекції  
Стаття 59. Порушення правил охорони водних ресурсів Органи Держекоінспекції  
Стаття 60. Порушення правил водокористування Органи Держекоінспекції  
Стаття 61. Пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв, порушення правил їх експлуатації Органи Держекоінспекції  
Стаття 63. Незаконне використання земель державного лісового фонду Органи Держлісагенства
Органи Держекоінспекції
 
Стаття 64. Порушення встановленого порядку використання лісосічного фонду, заготівлі і вивезення деревини, заготівлі живиці Органи Держлісагенства
Органи Держекоінспекції
 
Стаття 65. Незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка Органи Держлісагенства
Органи Держекоінспекції
 
Стаття 65-1. Знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг та захисних лісових насаджень Органи Держлісагенства
Органи Держекоінспекції
 
Стаття 66. Знищення або пошкодження підросту в лісах Органи Держлісагенства
Органи Держекоінспекції
 
Стаття 67. Здійснення лісових користувань не у відповідності з метою або вимогами, передбаченими в лісорубному квитку (ордері) або лісовому квитку  
Органи Держлісагенства
Органи Держекоінспекції
 
Стаття 68. Порушення правил відновлення і поліпшення лісів, використання ресурсів спілої деревини Органи Держлісагенства
Органи Держекоінспекції
 
Стаття 69. Пошкодження сінокосів і пасовищних угідь на землях державного лісового фонду Органи Держлісагенства
Органи Держекоінспекції
 
Стаття 70. Самовільне сінокосіння і пасіння худоби, самовільне збирання дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід Органи Держлісагенства  
Стаття 71. Введення в експлуатацію виробничих об’єктів без обладнання, що запобігає шкідливому впливу на ліси Органи Держекоінспекції  
Стаття 72. Пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами, нафтою і нафтопродуктами, шкідливими викидами, відходами і покидьками Органи Держекоінспекції  
Стаття 73. Засмічення лісів відходами Органи Держлісагенства
Органи Держекоінспекції
 
Стаття 74. Знищення або пошкодження лісоосушувальних канав, дренажних систем і шляхів на землях державного лісового фонду Органи Держекоінспекції  
Стаття 75. Знищення або пошкодження відмежувальних знаків у лісах Органи Держлісагенства
Органи Держекоінспекції
 
Стаття 76. Знищення корисної для лісу фауни  
Стаття 77. Порушення вимог пожежної безпеки в лісах Органи Держлісагенства  
Стаття 77-1. Самовільне випалювання рослинності або її залишків Органи Держекоінспекції  
Стаття 78. Порушення порядку здійснення викиду забруднюючих речовин в атмосферу або впливу на неї фізичних та біологічних факторів Органи ДСЕС[2]
Органи Держекоінспекції
(крім порушень санітарних норм)
 
Стаття 82. Порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення Органи ДСЕС
Органи Держекоінспекції
 
Стаття 82-3. Приховування, перекручення або відмова від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян та їх об’єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними Органи ДСЕС
Органи Держекоінспекції
 
Стаття 83. Порушення правил застосування, зберігання, транспортування, знешкодження, ліквідації та захоронення пестицидів і агрохімікатів, токсичних хімічних речовин та інших препаратів Органи ДСЕС
Органи Держекоінспекції
(крім порушень санітарних норм)
 
Стаття 85. Порушення правил використання об’єктів тваринного світу Частини 2, 4 і 5
Суди (судді)
Частина 3
Органи рибоохорони
Органи Держлісагенства
Частина 1 і 3
Органи Держекоінспекції
 
Стаття 85-1. Виготовлення, збут, зберігання чи реклама заборонених знарядь добування (збирання) об’єктів тваринного або рослинного світу  
Суди (судді)
 
 
Стаття 88-1. Порушення порядку придбання чи збуту об’єктів тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах Суди (судді)
 
 
Стаття 89. Жорстоке поводження з тваринами Органи Держекоінспекції
(щодо диких тварин)
 
Стаття 90. Порушення вимог щодо охорони видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України Суди (судді)
 
 
Стаття 91. Порушення правил охорони та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду Суди (судді)
 
 
Стаття 92. Порушення вимог законодавства про охорону культурної спадщини АК при ВКМР
АК при ВКССР[3]
ВКССМР[4]
 
Стаття 99. Порушення Правил охорони електричних мереж АК при ВКМР
АК при ВКССР
ВКССМР
 
Стаття 103-1. Порушення правил користування енергією чи газом АК при ВКМР
АК при ВКССР
 
Стаття 103-2. Пошкодження газопроводів при провадженні робіт АК при ВКМР
АК при ВКССР
 
Стаття 104. Потрава посівів, зіпсуття або знищення зібраного врожаю сільськогосподарських культур, пошкодження насаджень колективних сільськогосподарських підприємств, інших державних і громадських чи фермерських господарств  
АК при ВКМР
АК при ВКССР
ВКССМР
 
Стаття 104-1. Порушення порядку та умов ведення насінництва та розсадництва АК при ВКМР
Органи Держсільгоспінспекції
 
Стаття 106-1. Невжиття заходів щодо забезпечення охорони посівів снотворного маку чи конопель, місць їх зберігання та переробки Суди (судді)
(частина перша)
Органи нацполіції
(усі частини)
 
Стаття 106-2. Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель Суди (судді)
 
 
Стаття 107. Порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог Держветслужба[5]
 
 
 
Стаття 108. Грубе порушення механізаторами правил технічної експлуатації сільськогосподарських машин і техніки безпеки Органи Держсільгоспінспекції  
Стаття 136. Порушення правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на залізничному, морському, річковому та автомобільному транспорті АК при ВКМР
(за порушення на автомобільному транспорті)
АК при ВКССР
Органи нацполіції (за винятком порушень на автомобільному транспорті)
Органи морського і річкового транспорту
 
Стаття 138. Порушення Правил охорони магістральних трубопроводів АК при ВКМР
 
 
Стаття 141. Порушення правил охорони смуги відводу автомобільних шляхів АК при ВКМР
АК при ВКССР
ВКССМР
 
Стаття 142. Порушення землекористувачами правил утримання ділянок, прилеглих до автомобільних шляхів АК при ВКМР
АК при ВКССР
ВКССМР
 
Стаття 149. Порушення порядку взяття на облік та строків заселення жилих будинків і жилих приміщень АК при ВКМР
 
 
Стаття 149-1. Порушення порядку ведення єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов АК при ВКМР
 
 
Стаття 150. Порушення правил користування жилими будинками і жилими приміщеннями АК при ВКМР
АК при ВКССР
 
Стаття 151. Самоправне зайняття жилого приміщення АК при ВКМР
АК при ВКССР
Органи нацполіції
 
Стаття 152. Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів АК при ВКМР
АК при ВКССР
ВКССМР
 
Стаття 152-1. Порушення правил паркування транспортних засобів АК при ВКМР
АК при ВКССР
(частина перша та друга)
 
Стаття 153. Знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об’єктів озеленення населених пунктів Органи Держекоінспекції  
Стаття 154. Порушення правил тримання собак і котів АК при ВКМР
(частина перша)
Суди (судді)
(частина друга)
 
Стаття 155. Порушення правил торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю  
АК при ВКМР
АК при ВКССР
Органи Держспоживінспекції
 
 
Стаття 155-2. Обман покупця чи замовника АК при ВКМР
АК при ВКССР
Органи Держспоживінспекції
 
 
Стаття 156. Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами АК при ВКМР
АК при ВКССР
(частина друга)
Суди (судді)
(частини 1, 3 і 4)
Органи Держспоживінспекції
(частина 2)
 
Стаття 156-1. Порушення законодавства про захист прав споживачів АК при ВКМР
АК при ВКССР
Органи Держспоживінспекції
 
 
Стаття 156-2. Порушення встановленого порядку промислової переробки, зберігання, транспортування або знищення конфіскованих спирту, алкогольних напоїв чи тютюнових виробів  
АК при ВКМР
АК при ВКССР
Органи Держспоживінспекції
 
 
Стаття 159. Порушення правил торгівлі на ринках АК при ВКМР
АК при ВКССР
ВКССМР
 
Стаття 160. Торгівля з рук у невстановлених місцях Суди (судді)
 
 
Стаття 164-10. Порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом Суди (судді)
 
 
Стаття 164-16. Зайняття забороненими видами господарської діяльності Суди (судді)
 
 
Стаття 173-1. Поширювання неправдивих чуток Суди (судді)
 
 
Стаття 175-1. Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях АК при ВКМР
АК при ВКССР
ВКССМР
(у місцях, заборонених рішенням ради)
Органи нацполіції (за винятком порушень в місцях, заборонених рішенням ради)
 
Стаття 176. Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення Органи нацполіції  
Стаття 177. Придбання самогону та інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення Органи нацполіції  
Стаття 178. Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді Суди (судді)
(частина третя)
Органи нацполіції
(частини 1 і 2)
 
Стаття 179. Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв на виробництві АК при ВКМР
АК при ВКССР
ВКССМР
 
Стаття 180. Доведення неповнолітнього до стану сп’яніння АК при ВКМР
АК при ВКССР
ВКССМР
(крім справ щодо батьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють)
Органи нацполіції
(усі частини)
 
Стаття 181. Азартні ігри, ворожіння в громадських місцях АК при ВКМР
АК при ВКССР
ВКССМР
(частина четверта)
Суди (судді)
(частини 1, 2, 3)
 
Стаття 181-1. Заняття проституцією АК при ВКМР
Органи нацполіції
 
Стаття 182. Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях АК при ВКМР
АК при ВКССР
ВКССМР
(частина перша)
Суди (судді)
(частина друга)
Органи нацполіції
(частина перша)
 
Стаття 183. Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб
 
АК при ВКМР
АК при ВКССР
ВКССМР
Органи нацполіції
 
Стаття 184. Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей Суди (судді)
Органи нацполіції
 
Стаття 185-12. Створення перешкод у виконанні робіт, пов’язаних з обслуговуванням об’єктів електроенергетики АК при ВКМР  
Стаття 186. Самоуправство АК при ВКМР
АК при ВКССР
 
Стаття 186-1. Незаконні дії щодо державних нагород АК при ВКМР
АК при ВКССР
ВКССМР
 
Стаття 189. Порушення правил відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень АК при ВКМР  
Стаття 189-1. Порушення порядку видобутку, виробництва, використання та реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння АК при ВКМР (усі частини)
Суди (судді) (частина перша)
Органи Пробірної служби України
 
Стаття 195-6. Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів Суди (судді)  
Стаття 196. Порушення правил навчання карате АК при ВКМР
АК при ВКССР
 
Стаття 197. Проживання без паспорта громадянина України або без реєстрації місця проживання ВКССМР  
Стаття 198. Умисне зіпсуття паспорта чи втрата його з необережності
 
ВКССМР  
Стаття 201. Незаконне вилучення паспортів і прийняття їх у заставу Органи Державної міграційної служби  
Стаття 212-1. Повідомлення неправдивих відомостей державним органам реєстрації актів цивільного стану та несвоєчасна реєстрація народження дитини  
АК при ВКМР
АК при ВКССР
 
 


[1]
Адміністративні комісії при виконавчих комітетах міських рад
[2] Органи Державної санітарно-епідеміологічної служби
[3] Адміністративні комісії при виконавчих комітетах сільських, селищних радах
[4] Виконавчі комітети при сільських, селищних, міських радах
[5] Державна ветеринарна служба

Поділитися