Слідкуйте за новинами

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про громадські об'єднання» та Цивільного Кодексу України (щодо встановлення особливих вимог найменування громадської організації)»

Дата: 09.04.2016

Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ

 «Про внесення змін до Закону України  «Про громадські об’єднання» та Цивільного кодексу України (щодо встановлення особливих вимог найменування громадської організації)»

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356) такі зміни:

  1. Частину п’яту статті 90 викласти у такій редакції:

«5. Юридична особа не має права використовувати найменування, заборона щодо використання яких встановлена законом).»

І. Внести до Закону України «Про громадські об’єднання» (Відомості Верховної Ради України, 2013, № 1, ст.1) такі зміни:

  1. У частині п’ятій статті 10:

а) пункт перший викласти у такій редакції:

«1) найменування органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, складових найменувань цих органів (міністерство, агентство, служба, інспекція, комітет, адміністрація, прокуратура, суд, територіальна громада), іншої юридичної особи публічного права;»

б) пункт третій викласти у такій редакції:

«3) інші позначення, які можуть ввести в оману щодо статусу організації, а також ті, використання яких обмежено законом;»

ІІ. Перехідні та прикінцеві положення

  1. Цей Закон набирає чинності через десять днів після його опублікування.
  2. Громадські організації, найменування яких суперечить вимогам закону, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим законом зобов’язані привести свої установчі документи відповідно до закону.
  3. Громадські організації, що не приведуть свої найменування у відповідність до закону підлягають примусовому розпуску, відповідно до закону.

Голова Верховної Ради України  

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України  «Про громадські об’єднання» та Цивільного кодексу України (щодо встановлення особливих вимог найменування громадської організації

Чинна редакція

Редакція, що пропонується

ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356)

Стаття 90. Найменування юридичної особи
1. Юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму та назву.
Найменування установи має містити інформацію про характер її діяльності.
Юридична особа може мати крім повного найменування скорочене найменування.
2. Юридична особа, що є підприємницьким товариством, може мати комерційне (фірмове) найменування.
Комерційне (фірмове) найменування юридичної особи може бути зареєстроване у порядку, встановленому законом.
3. Найменування юридичної особи вказується в її установчих документах і вноситься до єдиного державного реєстру.
{Частину четверту статті 90 виключено на підставі Закону № 835-VIII від 26.11.2015}
5. Юридична особа не має права використовувати найменування іншої юридичної особи.
Стаття 90. Найменування юридичної особи
1. Юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму та назву.
Найменування установи має містити інформацію про характер її діяльності.
Юридична особа може мати крім повного найменування скорочене найменування.
2. Юридична особа, що є підприємницьким товариством, може мати комерційне (фірмове) найменування.
Комерційне (фірмове) найменування юридичної особи може бути зареєстроване у порядку, встановленому законом.
3. Найменування юридичної особи вказується в її установчих документах і вноситься до єдиного державного реєстру.
 
5. Юридична особа не має права використовувати найменування, заборона щодо використання яких встановлена законом.

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про громадські об’єднання»

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 1, ст.1)

Стаття 10. Найменування громадського об’єднання
5. Власна назва громадського об’єднання не може містити:
1) найменування органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, складових найменувань цих органів (міністерство, агентство, служба, інспекція, комітет, адміністрація, прокуратура, суд).
Стаття 10. Найменування громадського об’єднання
5. Власна назва громадського об’єднання не може містити:
1) найменування органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, складових найменувань цих органів (міністерство, агентство, служба, інспекція, комітет, адміністрація, прокуратура, суд, територіальна громада), іншої юридичної особи публічного права;
3) інші позначення, використання яких обмежено законом.
 
3) інші позначення, які можуть ввести в оману щодо статусу організації, а також ті, використання яких обмежено законом.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про громадські об’єднання» та Цивільного кодексу України (щодо встановлення особливих вимог найменування громадської організації)»

  1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Закон України «Про громадські об’єднання» визначає, що найменування громадського об’єднання встановлюється рішенням установчих зборів під час його утворення та не може містити найменування органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, складових найменувань цих органів (міністерство, агентство, служба, інспекція, комітет, адміністрація, прокуратура, суд), власну назву громадського об’єднання, діяльність якого заборонена в судовому порядку та інші позначення, використання яких обмежено законом.

Слід відмітити, що останнім часом Україною почався активно поширюватись рух громадських організацій, які реєструються з використанням словосполучення «територіальна громада». На перший погляд використання даного словосполучення не несе ніякої загрози.

Однак, активісти таких організацій спекулюючи саме такою назвою починають створювати та реєструвати «територіальні громади» у містах селах та селищах, як альтернативу справжнім територіальним громадам, які існують в Україні по праву (ст. 140 Конституції України). Від своїх «утворених» «територіальних громад» вони пробують формувати «органи влади», а також реалізовувати право власності такої «територіальної громади» на землю, надра, рухоме і не рухоме майно. Такі дії вже призвели до реальних наслідків у різних українських регіонах, де громадські організації видають свідоцтво про народження людини, свідоцтво народного підприємця, мають договори про приєднання людини до громади і т.п. Окремі зареєстровані «територіальні громади» уже стали видавати паспорти «людини» «конфедерации обьединенных народов»[1], які намагаються нівелювати поняття громадянина України.

Отже, цілком очевидним стає той факт, що використання назви «територіальна громада» створює реальну загрозу забезпеченню стабільності влади та перетворення України на територію повного хаосу.

  1. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується внесення змін до Закону України «Про громадські об’єднання» в частині обмеження використання у назві громадського об’єднання словосполучення «територіальна громада» та Цивільний кодекс України в частині удосконалення припису, який встановлює заборону щодо використання юридичними особами визначених видів найменувань. 3. Місце законопроекту в системі законодавства

Відносини в цій сфері регулюються Конституцією України, Цивільним кодексом України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Прийняття цього законопроекту не потребує внесення змін до інших законів.

  1. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту під час їх практичного застосування не потребуватиме додаткових видатків з державного або місцевих бюджетів.

  1. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування законопроекту після його прийняття

Прийняття законопроекту сприятиме забезпеченню стабільності влади та розвитку реального самоврядування.

[1] Приклад різних бланків документів, які видаються ГО «територіальна громада»…http://gromady.narod.ru/documents.htm,

 https://www.youtube.com/watch?v=vy_mev-FYbU

Поділитися