Слідкуйте за новинами

Аналіз законопроекту щодо розподілу повноважень органів місцевого самоврядування у зв’язку зі зміною адміністративно-територіального устрою №6282

Дата: 23.11.2021

О. Сергієнко

Аналіз законопроекту щодо розподілу повноважень органів місцевого самоврядування у зв’язку зі зміною адміністративно-територіального устрою №6282

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо децентралізації та розмежування повноважень органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади у зв’язку зі зміною адміністративно-територіального устрою»

Номер, дата реєстрації: 6282 від 04.11.2021

Сесія реєстрації: 5 сесія IX скликання

Редакція законопроекту: Основний

Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73151

Проект вноситься Кабінетом Міністрів України.

 

Обґрунтування необхідності ухвалення законопроекту:

Обґрунтування необхідності ухвалення законопроекту 6282 майже дослівно повторює обґрунтування для законопроекту 6281 щодо внесення змін до ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», єдина відмінність – кроку Плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 276-р. Тому в цьому розділі викладено те, що писалося в Аналізі згаданого законопроекту.

Протягом 2015-2020 років в Україні відбувалося реформування системи місцевого самоврядування та територіальної організації влади – так звана «реформа децентралізації». У 2020 році визначено адміністративно-територіальний устрій для формування на новій територіальній основі спроможних територіальних громад.

Кабінетом Міністрів України 12 червня 2020 р. прийнято 24 розпорядження про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад усіх областей України – загалом визначено території 1469 територіальних громад.

25 жовтня 2020 р. відбулись перші місцеві вибори депутатів сільських, селищних, міських рад та сільських, селищних, міських голів новоутворених територіальних громад та сформовано органи місцевого самоврядування на новій територіальній основі з розширеними повноваженнями та ресурсами.

Для визначення адміністративно-територіального устрою субрегіонального, себто районного рівня, як територіальної основи для діяльності органів державної влади та районних рад, Верховною Радою України ухвалено постанову «Про утворення та ліквідацію районів» (від 17 липня 2020 р. за № 807-ІХ), якою затверджено новий адміністративно-територіальний устрій районного рівня, внаслідок чого в Україні замість 490 утворено 136 нових районів, які включають також райони на окупованих територіях Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей.

25 жовтня 2020 р. відбулись перші місцеві вибори депутатів 119 утворених районних рад, розташованих на контрольованій території України.

Крім того, Законом України від 17 вересня 2020 р. № 907-ІХ “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України” внесено зміни до Бюджетного кодексу України, відповідно до яких розмежовано дохідні та видаткові джерела надходжень між районними бюджетами та бюджетами місцевого самоврядування, закріплено фінансову базу за новоутвореними громадами для забезпечення виконання визначених законодавством повноважень.

Таким чином, у зв’язку із зміною адміністративно-територіального устрою України та для приведення у відповідність до бюджетного законодавства виникає необхідність внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» в частині розподілу повноважень сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів, районних та обласних рад, а також для розмежування повноважень районних та обласних рад.

Загальна характеристика законопроекту:

Законопроектом пропонується, як написано в Пояснювальній записці, внести зміни до Земельного кодексу України, Лісового кодексу України, Водного кодексу України, Кодексу цивільного захисту України, Сімейного кодексу України, Цивільного кодексу України та ще 22 законів України, де згадуються місцеве самоврядування зокрема щодо:

визначення та розмежування повноважень сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів, районних та обласних рад, районних та обласних державних адміністрацій;

виключення норм щодо повноважень органів місцевого самоврядування міст районного значення, міст обласного значення, міст республіканського значення, об’єднаних територіальних громад.

До Водного кодексу України пропонується одна зміна: районні ради позбавляються функції координації місцевих рад в питаннях водогосподарських і водоохоронних заходів.

До Земельного кодексу України пропонуються зміни до двох статей, до 122 щодо вилучення із законодавства понять міст районного та обласного значення та до статті 151, де встановлюється обов’язковість створення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради у сфері містобудування та архітектури та, ймовірно, його ліквідація в районних державних адміністраціях.

До Сімейного Кодексу України також пропонуються зміни до двох статей, також – редакційні, пов’язані з вилученням із законодавства понять міст районного та обласного значення.

До Цивільного кодексу України пропонуються зміни до семи статей, усі вони врегульовують питання оформлення спадщини в населених пунктах, де відсутні нотаріуси (зокрема не здійснюється заміщення тимчасово відсутнього нотаріуса), цей обов’язок покладається на уповноважену особу органу місцевого самоврядування.

До Лісового Кодексу України пропонуються зміни до двох статей, також – редакційні, пов’язані з вилученням із законодавства понять міст районного, обласного та республіканського значення.

До Кодексу цивільного захисту України пропонуються зміни до дванадцяти статей, якими упорядковуються питання повноважень щодо створення пожежно-рятувальних служб в зв’язку із зміною адміністративно-територіального устрою.

До Закону України «Про нотаріат» пропонуються зміни до одинадцяти статей, які, відповідно до запропонованих змін до Цивільного кодексу України, врегульовують питання оформлення спадщини в населених пунктах, де відсутні нотаріуси (зокрема не здійснюється заміщення тимчасово відсутнього нотаріуса), цей обов’язок покладається на уповноважену особу органу місцевого самоврядування.

До Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» пропонується одна зміна – питання створення, реорганізації та ліквідації притулків для дітей служб у справах дітей передаються від місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів міських та районних у містах рад до обласних, районних та місцевих рад.

До Закону України «Про позашкільну освіту» пропонується також одна зміна – районні державні адміністрації позбавляються прав та обов’язків здійснювати державне управління позашкільною освітою.

До Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» також – одна редакційна зміна – вилучення поняття міст обласного значення.

До Закону України «Про дошкільну освіту» пропонуються зміни до трьох статей, якими районні державні адміністрації позбавляються прав та обов’язків здійснювати державне управління та інші функції щодо позашкільної освіти.

До Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» пропонуються зміни до п’яти статей, усі – редакційні й пов’язані з вилученням із законодавства понять міст районного, обласного та республіканського значення.

До Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» пропонується одна зміна – з переліку органів виконавчої влади, які здійснюють реєстрацію вилучено сільського голову для випадку, коли виконком сільради не утворюється.

До Закону України «Про автомобільні дороги» пропонується зміна в одній статті – замість міст обласного значення вводиться поняття «міста з населенням понад 50 тисяч».

До Закону України «Про Державний реєстр виборців» пропонуються зміни в двох стаття, в обох вилучаються поняття «міста обласного» та «міста республіканського значення».

До Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» пропонуються зміни до трьох статей, в яких вилучається поняття «міста обласного значення», «міста республіканського значення» та «населені пункти районного підпорядкування».

До Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» пропонується одна зміна – вилучається поняття «міст обласного підпорядкування».

До Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» пропонується аналогічна зміна, однак тут вилучається поняття «міст обласного значення».

До Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» пропонуються три зміни – до переліку органів, які забезпечують права і свободи внутрішньо переміщених осіб додаються виконавчі органи сільських, селищних та районних у містах рад.

До Закону України «Про цивільно-військові адміністрації» пропонується одна редакційна зміна, пов’язана з вилученням понять «міст обласного та районного значення».

Така сама зміна пропонується до Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

До Закону України «Про освіту» пропонуються дві суттєві зміни, перша –відповідають за реалізацію державної політики у сфері освіти та забезпечення якості освіти на відповідній території, забезпечення доступності дошкільної, початкової та базової середньої освіти, позашкільної освіти покладається на міські, селищні та сільські ради (до цього це були повноваження районних та міських рад). Друга зміна – редакційна, виключаються поняття території населеного пункту та об’єднаної територіальної громади та вводиться поняття території територіальної громади.

До Закону України «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості» пропонується одна редакційна зміна – вилучається поняття міст обласного значення.

До Закону України «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості» також пропонується одна редакційна зміна – вилучається поняття міст районного підпорядкування.

До Закону України «Про соціальні послуги» пропонуються зміни у п’яти статтях, де замість застарілого поняття рад та виконавчих органів об’єднаних територіальних громад вводиться поняття рад та органів територіальних громад.

До Закону України «Про фахову передвищу освіту» пропонується суттєва зміна якою фінансування за державним (регіональним) замовленням або за рахунок видатків на оплату послуг з підготовки фахівців у державних та комунальних закладах фахової передвищої та вищої освіти з бюджетів територіальних громад, бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, за чинною редакцією воно здійснювалося з бюджетів міст республіканського та обласного значення, районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад.

До Закону України «Про повну загальну середню освіту» пропонується одна суттєва зміна – районні ради вилучити з переліку органів, які можуть бути засновниками комунальних закладів загальної середньої освіти.

До Закону України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я» пропонується одна суттєва зміна – фінансування реабілітації у сфері охорони здоров’я повністю покласти на місцеві бюджети, дотепер вони покладені на бюджети міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районні бюджети, бюджети об’єднаних територіальних громад.

Суспільні впливи та ризики:

Законопроект має, переважно, косметичний характер, більшість змін редакційні, пов’язані з усуненням із законодавства застарілих юридичних понять. Принциповий характер, який направлений на унормування нової системи відносин між громадами, районами та областями, що виникла в країні внаслідок реформи децентралізації, (себто зростання значення, повноважень та спроможності територіальних громад) мають лише декілька змін, пов’язаних з передачею функцій в сфері освіти та охорони здоров’я від районного рівня на місцевий.

Безумовно суспільні ризики від останніх зазначених змін є, але вони випливають не із запропонованих законодавчих змін, а із суті самої реформи децентралізації – покладання великої відповідальності на місцеві громади, їх представницькі та виконавчі органи.

В усьому іншому законопроектом пропонується в основному редакційні зміни, які мало пов’язані з тектонічними зсувами в організації місцевого самоврядування та державної влади, які відбулися з реформою децентралізації. На жаль, питання базового та світоглядного порядку, як і у випадку із законопроектом 6281 залишилися поза увагою автора з Мінрегіону.

Нове поняття територіальної громади, яке виникло в країні та знайшло відображення в частині першій статті 1 чинного Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: «територіальна громада – жителі, об’єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об’єднання жителів кількох сіл, селищ, міст, що мають єдиний адміністративний центр» (курсив мій – О. С.). Однак воно жодним чином не відображено в цих пропозиціях законопроекту.

Як і в законопроекті 6281 не поставлено (і не вирішено) питання агломерацій навколо великих міст, які де-факто зрослися з навколишніми невеликими містами, селищами та селами, але нормативного чи законодавчого врегулювання своїх відносин – не мають.

Поза увагою Мінрегіону залишилося питання розробки та реалізації стратегій розвитку територіальних громад, які, очевидно, стоять на порядку денному усіх новостворених громад. Так само у законопроекті не розвинуто більш широко питання просторового планування території громад, воно лишень пунктиром позначено в нещодавніх змінах до Земельного Кодексу України.

 

Висновок. Запропонований проект змін до цілої низки кодексів та законів містить необхідні уточнення та редакційні зміни до законодавства, які необхідно зробити в зв’язку з реформою децентралізації. Лише декілька змін є суттєвими. На жаль, в цілому ці зміни не зачіпають інші аспекти реформи децентралізації. Це проблеми агломерацій та питання просторового планування і вони не знайшли свого вирішення в запропонованих змінах.

 

Цей матеріал підготовлений у рамках проєкту «Європейський Союз для сталості громадянського суспільства в Україні», що впроваджується ІСАР Єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю ГО «Інститут громадянського суспільства» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.