Слідкуйте за новинами

Підтримка реформи місцевого самоврядування в Україні

Дата: 10.01.2015

Підтримка реформи місцевого самоврядування в Україні

відповідно до угоди ENPI/2014/355-347, укладеної за результатами конкурсу грантових проектів EuropeAid/135783/L/ACT/UA 2014 року в рамках Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та Європейським Співтовариством

Донор

Європейський Союз (через Представництво Європейського Союзу в Україні)

Виконавець

ГО «Інститут громадянського суспільства»

Бенефіціар

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Кошторисна вартість проекту

735 887,88 Євро, в тому числі співфінансування заявника (10%), в тому числі 260 000 Євро призначених для подальшого регрантінгу.

Термін реалізації проекту:

1 січня 2015 року – 31 грудня 2016 року

Метою проекту є діяльність, спрямована на прискорення процесів децентралізації в Україні через підтримку побудови спроможності органів місцевого самоврядування, територіальних громад та інших суб‘єктів на територіях, а також сприяння нормативному забезпеченню процесу імплементації реформи місцевого самоврядування та територіальної організації в Україні.

Досягнення мети  здійснюватиметься  через таку діяльність у рамках Проекту:

  1. Забезпечення експертної та інформаційної підтримки потреб суб‘єктів нормо проектування в процесі створення нормативно-правових актів в сфері реформи місцевого самоврядування;

  2. Здійснення навчальних заходів: проведення тренінгів для органів місцевого самоврядування, громадських організацій, активістів та науковців з метою навчання їх навикам застосування нових нормативно правових актів, створених в процесі реалізації реформи;

  3. Організація процесу відбору учасників з метою надання грантової підтримки з числа органів місцевого самоврядування, громадських організацій, які працюватимуть у напрямку застосування нового законодавства щодо об’єднання територіальних громад. Відбір учасників здійснюватиметься на конкурсній основі.

  4. Забезпечення інформаційної підтримки процесу децентралізації, в першу чергу на регіональному рівні.

Кінцевими вигодонабувачами Проекту є місцеві органи влади, місцеві НУО та місцеві громади.

Проект направлений на сприяння впровадженню конкретного законодавства, що випливає із Концепції реформи місцевого самоврядування та територіальної організації в Україні (далі – Концепція); побудову співпраці між неурядовими організаціями (далі – НУО) та місцевими органами влади з метою реалізації реформи; нарощування потенціалу НУО та місцевих органів влади для її ефективного просування, в підготовці відповідних міні-грантових проектів; створенню ефективного механізму громадського моніторингу та проведенню оцінки суспільних процесів; сприяння дотриманню принципів прозорості у діяльності місцевих органів влади.

Територією реалізації Проекту було визначено такі пілотні регіони: Донецьку, Луганську, Київську, Одеську, Львівську та Івано-Франківську області.

В рамках реалізації Проекту буде проведено наступні заходи: експертна підтримка робочих груп з розробки проектів нормативно-правових актів, проведення конференцій (ознайомчої та підсумкової) та інформаційно-освітніх подій за участю представників всіх цільових груп; проведення робочих зустрічей та нарад для партнерів; забезпечення інформаційної підтримки для залучення широких аудиторій (включаючи запуск веб-сайту Проекту), проведення спільної оцінки виконання проекту.

Особлива увага буде приділятися залученню представників НУО та місцевих органів влади до спільної роботи та підвищенню ефективності комунікацій між ними, залученню регіональних та місцевих ЗМІ до висвітлення завдань, виконання та отриманих результатів Проекту .

Також, реалізація Проекту включає проведення семінарів спрямованих на впровадження Концепції, механізмів електронного управління, організацію надання міні-грантів, забезпеченням необхідної консультаційної підтримки для органів місцевого самоврядування, НУО, ЗМІ.

Проведення вищеперерахованих заходів спрямовані на: покращення експертної спроможності робочих груп; підвищення ефективності впровадження Концепції; покращення обізнаності населення щодо децентралізації та Проекту в цілому; підвищення ефективності участі НУО у моніторингу, особливо в галузі фінансів; створення ефективних партнерських зв’язків між НУО та місцевими органами влади у вигляді однієї мережі; збільшення можливостей у процесі формування об’єднаних територіальних громад.

Основними критеріями результативності Проекту є ступінь впровадження пакету законопроектів, що будуть подані до Верховної Ради, відповідних Комітетів та Кабінету Міністрів України; кількість реалізованих міні-грантових програм; кількість оголошених партнерських угод територіальної співпраці та співпраці з органами місцевого самоврядування із НУО та ЗМІ.

Сайт проекту http://lgr.org.ua/

Контактна інформація

Виконавець проекту

ГО «Інститут громадянського суспільства»

Сайт

www.csi.org.ua

Е-mail

csi@csi.org.ua

Телефон, факс

(044) 529-73-94

Поділитися

Новини проєкту

Великий КИЇВ! Від ідеї до реалізації

Символіка об’єднаних територіальних громад: молоде вино у старих міхах? (+відео)