Слідкуйте за новинами

Навчальний посібник «Стратегічне планування розвитку об'єднаної територіальної громади»

Дата: 24.12.2017

Текст у PDF

Текст у PDF

Навчальний посібник підготовлено як текстову версію до навчальної дисципліни «Децентралізація та розвиток місцевого самоврядування» і апробовано у Національній академії державного управління при Президентові України та на тренінгах, які проводить ГО «Інститут громадянського суспільства» для посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад та активістів об’єднаних територіальних громад.
У виданні розглянуто теоретичні та прикладні питання сучасного розуміння децентралізації в Україні, аналізуються основні тенденції реалізації децентралізаційних реформ у світі. На основі опрацьованого матеріалу пропонуються концептуальні і правові засади реформування місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою в умовах децентралізації повноважень в Україні. Обґрунтовано доцільність змін у системі місцевого самоврядування, які сьогодні впроваджуються та передбачають реалізацію принципів субсидіарності, повсюдності місцевого самоврядування, фінансової самодостатності територіальних громад, широке застосування механізмів демократії. Визначені стратегічні орієнтири приведення місцевого самоврядування та територіальної організації влади у відповідність до європейських стандартів і виконання взятих державою міжнародних
зобов’язань у цій сфері згідно Європейської хартії місцевого самоврядування.
У виданні використано матеріали ГО «Інститут громадянського суспільства». Розраховано на широке коло читачів.

Розроблено за сприяння Програми Ради Європи «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні»

Поділитися