Слідкуйте за новинами

Територіальна організація влади. Стан та напрямки змін.

Дата: 17.09.2012

Текст у ПДФ

Текст у ПДФ

Дослідження «Територіальна організація влади. Стан та напрямки змін» стосується правових, фінансових та організаційних аспектів реформування місцевого самоврядування та виконавчої влади на території, формування їх нової просторової основи. У роботі викладено аргументи щодо необхідності таких змін, ґрунтовно описано теоретичні основи адміністративно-територіального устрою, умов створення адміністративно-територіальних одиниць, зокрема фінансові обмеження. Новизною можна вважати пропозицію формування бюджетної та галузевої політики на основі методу модельних адміністративно-територіальних одиниць. Здійснено аналіз практичного моделювання громад та районів. Надано критерії розмежування повноважень між державою та самоврядуванням, між рівнями самоврядування і територіальними органами виконавчої влади, основи організації виконавчої влади на території. Дано рекомендації з практичного втілення напрацювань.

Для кращого засвоєння матеріалу запропоновано питання, які найчастіше виникають під час обговорення проблеми реформування адміністративно-територіального устрою, та відповіді на них. Монографія містить додатки, де викладені найбільш важливі для реформування законопроекти, а також картографічне моделювання нових адміністративно-територіальних одиниць.

Монографія призначена для політиків, фахівців у галузі державного управління, буде корисною також для широкої громадськості.

Автор: Ганущак Юрій

ББК 67.9(4Укр)401

ISBN978-966-8312-64-9

© Інститут громадянського суспільства, 2012
© ТОВ “ІКЦ “Легальний статус”, 2012

Поділитися