Слідкуйте за новинами

Аналіз Проект ЗУ «Про місцеві ініціативи» №3740 від 06.12.2013

Дата: 15.02.2014

Законопроектом регламентується порядок внесення та розгляду місцевих ініціатив, право на яке відповідно до законодавства мають громадяни України.

Реєстраційний номер (та/або інші реквізити): 3740 від 06.12.2013
Інтернет-адреса проекту (або інше джерело): http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=49256
Назва проекту: Проект Закону України «Про місцеві ініціативи»
Характер (вид) акта: Проект закону
Суб’єкт(и) ініціативи / автор(и) проекту: Гордієнко С.В. (VII скликання)
Короткий зміст (суть) проекту: Законопроектом регламентується порядок внесення та розгляду місцевих ініціатив, право на яке відповідно до законодавства мають громадяни України.
Відповідність чинному законодавству: Законопроект відповідає Конституції та законодавству України.
Можливі суспільні впливи та ризики: Негативні: Позитивні:
Відсутні. Законопроект сприятиме реалізації місцевих ініціатив громадян та розширює їх на рівень районів та областей.
Висновки, пропозиції: Законопроект є прийнятним, за умови уточнення окремих формулювань.
Інша інформація щодо проекту (якщо така є): Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 9) членам територіальної громади надано право вносити на розгляд місцевої ради будь-якого питання, що віднесене до відання органів місцевого самоврядування в порядку. Однак закон не визначає порядку її внесення та розгляду місцевою радою, які мають бути прописані в статутах територіальних громад, що затверджуються представницьким органам місцевого самоврядування. Зазначеним законопроектом встановлена процедура внесення та розгляду місцевої ініціативи.Є деякі зауваження до окремих положень законопроекту, так до суб’єктів місцевої ініціативи віднесено «дієздатних» громадян віком понад 18 років, однак якщо вік можна проконтролювати в процесі реалізації ініціативи (в підписних листах), то дієздатність – ні. Для цього треба вимагати відповідних довідок із спеціальних медичних установ, що виглядає абсолютно нереально.
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачається право на місцеві ініціативи для територіальних громад сіл, селищ та міст, натомість законопроектом пропонується розширити це право на декілька громад, щоб такі ініціативи були можливі на рівні районів та областей. Така пропозиція є слушна й заслуговує на підтримку, єдине, що слід уточнити, це питання – чи мають таку ініціативу розглядати також представницькі органи територіальних громад, які входять в межи району чи області, ради яких розглядають таку ініціативу?

Поділитися