Слідкуйте за новинами

Аналіз Проект Закону України 3747 від 11.12.2013

Дата: 06.03.2014


Законопроект визначає завдання та повноваження загальних зборів (конференції) та принципи їх проведення як однієї із форм безпосередньої участі членів територіальних громад сіл, селищ, міст у вирішенні питань місцевого значення.

Реєстраційний номер (та/або інші реквізити): 3747 від 11.12.2013
Інтернет-адреса проекту (або інше джерело): http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=49268
Назва проекту: Проект Закону України «Про загальні збори (конференції) членів територіальної громади за місцем проживання»
Характер (вид) акта: Проект закону
Суб’єкт(и) ініціативи / автор(и) проекту: Бондаренко В.Д., Новак Н.В., Мірошниченко Ю.Р., Фабрикант С.С., Леонов Е.В., Медуниця О.В., Чумак В.В., Шевченко А.В., Сиротюк О.М. (VII скликання)
Короткий зміст (суть) проекту: Законопроект визначає завдання та повноваження загальних зборів (конференції) та принципи їх проведення як однієї із форм безпосередньої участі членів територіальних громад сіл, селищ, міст у вирішенні питань місцевого значення.
Відповідність чинному законодавству: Проект Закону не суперечить чинній Конституції України.
Можливі суспільні впливи та ризики: Негативні: Позитивні:
Відсутні. Прийняття законопроекту розширить правове поле та встановить процедури щодо форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення.
Висновки, пропозиції: Законопроект прийнятним за умови уточнення певних термінів і положень та редакційних правок. Пропонується зафіксувати у законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» в ст. 8, п.2 норму щодо обов’язкового прийняття рішення в результаті розгляду резолюцій загальних зборів (конференцій) місцевої громади.
Інша інформація щодо проекту (якщо така є): Законопроект містить нові терміни та положення, які потребують уточнення та вдосконалення, а саме:

  • «Мікрогромада» (ст. 2) є невдалий термін, буквально слово «мікро» це – одна мільйонна частка, отже для утворення її хоча б з трьох осіб необхідно мати громаду розміром 3 млн. населення. Пропонується замінити її на термін «місцева громада» – як частина територіальної громади.
  • Визначення терміну «питання місцевого значення – питання (справи), які пов’язані з життєдіяльністю людей та розвитком територіальної громади, що випливають із колективних інтересів жителів» не збігається з визначенням із законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про органи самоорганізації населення» де цей термін визначається інакше: «об’єкти діяльності місцевого самоврядування». Обидва визначення є невдалим, оскільки в першому слово «»колективні» має іншу визначену конотацію, а в другому «питання» та «суб’єкти» є несумісними поняттями (ст.2).


Поділитися