Слідкуйте за новинами

Проект Постанови КМУ про внесення змін до Постанови КМУ від 17 липня 2013 р. № 564 «Про функціонування добровільної пожежної охорони»

Дата: 30.04.2017

Проект 2017

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту
Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку функціонування добровільної пожежної охорони» від 17 липня 2013 р. № 564

 1. Обґрунтування необхідності прийняття змін до нормативно-правового акту

Схвалення Кабінетом Міністрів України Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні (розпорядження №333-р від 01.04.2014 р.) започаткувало масштабні процеси децентралізації в Україні. Згідно з Концепцією на місцевий рівень місцевого самоврядування – об’єднані територіальні громади  – передано функцію пожежної охорони на відповідній території.

Як свідчить європейський досвід, на місцевому рівні адекватним інструментом для цих цілей є добровільні пожежно-рятувальні підрозділи, які забезпечують належний рівень протипожежної безпеки без надмірних витрат на оплату праці.

Запропоновані зміни мають на меті деталізувати нормативне регулювання процедури формування і функціонування добровільної пожежної охорони, ролі органів місцевого самоврядування у цій сфері, привести у відповідність положення Порядку функціонування добровільної пожежної охорони до Закону України «Про добровільні об’єднання територіальних громад» та інших актів законодавства, прийнятих для реалізації реформи місцевого самоврядування.

Зокрема, для ширшого залучення членів територіальних громад до добровільної пожежної охорони пропонується уточнити положення щодо дружин юних пожежників – добровольців-вогнеборців, а також понизити віковий поріг (з 21 до 18 років) для членства у підрозділах добровільної пожежної охорони.

Саме такий граничний вік визначений Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” №2232-ХІI від 25.03.1992  року (статтею 20 визначено, що на військову службу за контрактом приймаються громадяни, котрим виповнилося 18 років). У низці країн ЄС існує аналогічна норма щодо мінімального віку, зокрема у Республіці Польща добровільними пожежниками можуть бути особи віком від 18 до 65 років.

Пропонується уточнити процедуру призначення начальника, заступників начальника і водіїв у підрозділах добровільної пожежної охорони.  Деталізовано роль цивільно-правових договорів між членами пожежних дружин (команд) та органом місцевого самоврядування або суб’єктом господарювання, що їх утворили.

На сучасному етапі особливу увагу слід приділити стимулюванню пожежників-добровольців, яке, однак, залежить від ресурсних можливостей відповідної територіальної громади. Відповідно проект Постанови містить положення, які дають можливість органам місцевого самоврядування застосовувати додаткові виплати, компенсації, пільги зі сплати місцевих податків.

Проект змін до Постанови КМУ має забезпечити вдосконалення регулювання функціонування пожежно-рятувальних підрозділів добровільної пожежної охорони з урахуванням реформи місцевого самоврядування.

 1. Мета і шляхи її досягнення

Мета розробки проекту змін до Постанови Кабінету Міністрів України полягає в необхідності формування та закріплення правових засад та організаційних норм формування та діяльності пожежно-рятувальних підрозділів добровільної пожежної охорони.

 1. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами у цій сфері правового регулювання є:

Кодекс цивільного захисту України

Податковий кодекс України

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку функціонування добровільної пожежної охорони» №564 від 17 липня 2013 року

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту змін до постанови не потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України, оскільки фінансування підрозділів добровільної пожежної охорони проводитиметься з місцевих бюджетів та за кошти суб’єктів господарювання.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з ДСНС, МВС, Мінрегіоном та проведення правової експертизи Мінюстом.

 1. Регіональний аспект

Проект акту безпосередньо стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць базового рівня.

 1. 61. Запобігання дискримінації

У проекті змін до постанови Кабінету Міністрів України відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних діянь.

 1. Запобігання корупції

У проекті нормативно-правового акту Кабінету Міністрів України відсутні правила та процедури, які можуть характеризуватися наявністю ризиків вчинення корупційних дій.

 1. Громадське обговорення

Прийняття проекту змін до постанови Кабінету Міністрів України не потребує громадського обговорення.

 1. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

 1. Оцінка регуляторного впливу

Прийняття проекту змін до постанови дасть змогу забезпечити здійснення більш ефективної державної політики у сфері пожежної охорони.

Проект акта відповідає принципам державної регуляторної політики.

 1. Прогноз результатів

Прийняття проекту змін до постанови забезпечить уточнення порядку функціонування добровільної пожежної охорони з урахуванням реформи місцевого самоврядування.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту постанови Кабінету Міністрів України 

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку функціонування добровільної пожежної охорони» від 17 липня 2013 р. № 564» 

Зміст положення (норми) чинного

акта законодавства

Зміст запропонованого положення

(норми) проекту акта

Порядок функціонування добровільної пожежної охорони
2. Для забезпечення функціонування добровільної пожежної охорони утворюються пожежно-рятувальні підрозділи:
за рішенням керівника суб’єкта господарювання – з числа його працівників;
за рішенням органу місцевого самоврядування – з числа жителів відповідного населеного пункту.
 
2. Для забезпечення функціонування добровільної пожежної охорони утворюються пожежно-рятувальні підрозділи:
за рішенням керівника суб’єкта господарювання – з числа його працівників;
за рішенням органу місцевого самоврядування – з числа жителів відповідного населеного пункту або об’єднаної територіальної громади, створеної у визначеному Законом порядку.
3. Порядок забезпечення діяльності пожежно-рятувальних підрозділів добровільної пожежної охорони, права та обов’язки осіб, які є їх членами, визначаються положенням про добровільну пожежну охорону, що затверджується органом місцевого самоврядування, керівником суб’єкта господарювання, що їх утворили, за погодженням з територіальним органом ДСНС. 3. Порядок забезпечення діяльності пожежно-рятувальних підрозділів добровільної пожежної охорони, права та обов’язки осіб, які є їх членами, визначаються положенням про добровільну пожежну охорону, що затверджується органом місцевого самоврядування, керівником суб’єкта господарювання, що їх утворили, за погодженням з територіальним органом ДСНС, а також цивільно-правовими договорами, укладеними між такими особами та органом місцевого самоврядування або суб’єктом господарювання щодо участі у гасінні пожеж, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, здійснені пожежно-профілактичних заходів та чергувань.
4. Пожежно-рятувальні підрозділи добровільної пожежної охорони у своїй діяльності керуються Конституцією і законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, цим Порядком, нормативно-правовими актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також рішеннями органу місцевого самоврядування та наказами керівника суб’єкта господарювання, що їх утворили. 4. Пожежно-рятувальні підрозділи добровільної пожежної охорони у своїй діяльності керуються Конституцією і законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, цим Порядком, нормативно-правовими актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також рішеннями органу місцевого самоврядування та наказами керівника суб’єкта господарювання, що їх утворили.
Пожежно-рятувальні підрозділи добровільної пожежної охорони взаємодіють з органами місцевого самоврядування та оперативно-координаційними центрами Управління ДСНС у сфері моніторингу за станом техногенно-природної безпеки та інформаційно-просвітницької діяльності.
Пожежно-рятувальні підрозділи добровільної пожежної охорони підпорядковуються оперативно-координаційним центрам Управління ДСНС під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, гасінні пожеж, проведенні пошуково-рятувальних робіт.
7. Пожежно-рятувальні підрозділи добровільної пожежної охорони відповідно до покладених на них завдань:
1) проводять заходи із запобігання виникненню пожеж;
2) здійснюють гасіння пожеж, проводять евакуацію людей та матеріальних цінностей, заходи для мінімізації або ліквідації наслідків пожеж, зокрема разом з підрозділами державної, відомчої та місцевої пожежної охорони;
3) проводять заходи для постійного підтримання своєї готовності;
4) інформують територіальний орган ДСНС про факти виникнення пожеж і порушення вимог щодо пожежної безпеки;
5) проводять серед працівників підприємств, установ, організацій та громадян роботу з дотримання правил пожежної безпеки, підбір осіб, які бажають стати членами пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони;
6) вносять керівникам суб’єктів господарювання та органам місцевого самоврядування, що їх утворили, пропозиції щодо забезпечення пожежної безпеки;
7) беруть участь у проведенні:
оглядів-конкурсів протипожежного стану;
разом з територіальними органами ДСНС, органами освіти, молодіжними організаціями заходів з утворення та організації роботи дружин юних пожежників;
разом з територіальними органами ДСНС перевірок протипожежного стану об’єктів;
8) здійснюють інші функції, передбачені актами законодавства.
7. Пожежно-рятувальні підрозділи добровільної пожежної охорони відповідно до покладених на них завдань:
1)  проводять заходи із запобігання виникненню пожеж;
2)  здійснюють гасіння пожеж, надають домедичну допомогу, проводять евакуацію людей та матеріальних цінностей, заходи для мінімізації або ліквідації наслідків пожеж, зокрема разом з підрозділами державної, відомчої та місцевої пожежної охорони;
3)  проводять заходи для постійного підтримання своєї готовності;
4)  інформують територіальний орган ДСНС про факти виникнення пожеж і порушення вимог щодо пожежної безпеки;
5)  проводять серед працівників підприємств, установ, організацій та громадян роботу з дотримання правил пожежної безпеки, підбір осіб, які бажають стати членами пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони;
6)  вносять керівникам суб’єктів господарювання, що їх утворили, та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо забезпечення пожежної безпеки, функціонування систем оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій;
7)  беруть участь у проведенні:
оглядів-конкурсів протипожежного стану, змагань з пожежно-прикладного спорту, інших публічних заходів;
разом з територіальними органами ДСНС, органами управління системою загальної середньої освіти, загальноосвітніми навчальними закладами, молодіжними організаціями заходів з утворення та організації роботи дружин юних пожежників – добровольців-вогнеборців;
разом з територіальними органами ДСНС перевірок протипожежного стану об’єктів;
8)  здійснюють інші функції, передбачені актами законодавства.
10. Пожежну дружину (команду) очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади відповідним органом місцевого самоврядування, керівником суб’єкта господарювання за пропозицією загальних зборів членів дружини (команди).
Начальник пожежної дружини (команди) має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади відповідним органом місцевого самоврядування, керівником суб’єкта господарювання за поданням начальника дружини (команди), погодженим із загальними зборами членів дружини (команди).
У разі відсутності начальника пожежної дружини (команди) його обов’язки виконує один із заступників начальника.
10. Пожежну дружину (команду) очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади відповідним органом місцевого самоврядування, керівником суб’єкта господарювання.
 
Начальник пожежної дружини (команди) має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади відповідним органом місцевого самоврядування, керівником суб’єкта господарювання за поданням начальника пожежно-рятувального підрозділу.
 
У разі відсутності начальника добровольчого пожежно-рятувального підрозділу його обов’язки виконує один із заступників начальника.
Водії спеціальної пожежно-рятувальної техніки призначаються на посаду і звільняються з посади начальником пожежно-рятувального підрозділу.
12. Членом пожежної дружини (команди) на добровільних засадах може бути особа, яка досягла 21-річного віку і здатна за своїми здібностями та станом здоров’я виконувати покладені на неї обов’язки. 12. Членом пожежної дружини (команди) на добровільних засадах (добровольцем-вогнеборцем) може бути особа, яка досягла 18-річного віку, має повну цивільну дієздатність, здатна за станом здоров’я виконувати покладені на неї обов’язки та пройшла відповідну підготовку.
Членом дружини юних пожежників – добровольців-вогнеборців може за згодою батьків стати особа шкільного віку за наявності відповідного медичного висновку.
15. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення добровільної пожежної охорони здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів суб’єктів господарювання, а також членських внесків, дотацій, прибутку від провадження господарської діяльності, прибутку від майна добровільної пожежної охорони, дивідендів, надходжень від страхових компаній, пожертвувань юридичних та фізичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством.
Приміщення, засоби зв’язку, пожежна техніка, інше майно, а також кошти, що в установленому порядку надходять від юридичних та фізичних осіб (благодійна допомога, членські внески, плата за надання послуг тощо) для забезпечення діяльності пожежної дружини (команди), підлягають обліку та використанню згідно із законодавством.
15. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення добровільної пожежної охорони здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів суб’єктів господарювання, а також членських внесків, дотацій, прибутку від провадження господарської діяльності, прибутку від майна добровільної пожежної охорони, дивідендів, надходжень від страхових компаній, пожертвувань юридичних та фізичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством.
 
Приміщення, засоби зв’язку, пожежна техніка, інше майно, а також кошти, що в установленому порядку надходять від юридичних та фізичних осіб (благодійна допомога, членські внески, плата за надання послуг тощо) для забезпечення діяльності пожежної дружини (команди), підлягають обліку та використанню згідно із законодавством.
17. Розмір та умови виплати винагороди членам пожежної дружини (команди) встановлюються відповідно до частини третьої статті 126 Кодексу цивільного захисту України. 17. Розмір та умови виплати винагороди членам пожежної дружини (команди) встановлюються відповідно до частини третьої статті 126 Кодексу цивільного захисту України.
Органи місцевого самоврядування можуть встановлювати додаткові виплати для членів пожежної дружини (команди) у залежності від стажу служби, пільги зі сплати місцевих податків і зборів.
Розмір і порядок відшкодування членам пожежної дружини (команди) витрат, пов’язаних з оплатою проїзду від місця проживання, роботи або навчання до місця проходження професійного навчання і назад, і витрат на відрядження, пов’язаних з проходженням професійного навчання, визначаються положенням про добровільну пожежну охорону або розпорядчими документами відповідного суб’єкта господарювання.
Члени пожежної дружини (команди) за основним місцем роботи (навчання) звільняються від роботи (навчання) для участі в гасінні пожеж, ліквідації їх наслідків, участі в спортивних змаганнях з пожежно-прикладного спорту, підвищенні кваліфікації.
Членам пожежної дружини (команди) за основним місцем роботи може надаватися щорічна (додаткова) відпустка у порядку та тривалістю, визначеними колективним чи трудовим договором.
Норма відсутня 19. Пожежно-рятувальні підрозділи добровільної пожежної охорони можуть об’єднуватися у професійні асоціації у передбаченому законодавством порядку.
Пожежно-рятувальні підрозділи добровільної пожежної охорони можуть мати символіку з використанням елементів символіки територіальних громад сіл, селищ, міст, яка затверджується рішенням відповідного органу місцевого самоврядування.

 

 

 

 
 

Поділитися