Слідкуйте за новинами

Проект Закону України "Про порядок утворення та ліквідації районів, зміни та встановлення їх меж"

Дата: 25.04.2017

ПРОЕКТ

Вноситься
Народними депутатами України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про порядок  утворення та ліквідації районів, зміни та встановлення їх меж

Цей Закон визначає порядок утворення та ліквідації районів, зміни та встановлення їх меж під час проведення реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні

Стаття 1. Підстави для утворення та ліквідації району, зміни та встановлення його меж

 1. Утворення нового району здійснюється шляхом об’єднання в один район двох і більше суміжних районів чи їх частин.
 2. Ліквідація району здійснюється шляхом включення території району до складу іншого району у разі створення в одному з цих районів територіальної громади (територіальних громад) в порядку, визначеному Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», яка відповідає Перспективному плану формування спроможних громад чи визнана Кабінетом Міністрів України спроможною, і при цьому:
 1. Зміна меж районів без ліквідації району (районів) може здійснюватись у разі утворення об’єднаної територіальної громади, яка включає в себе території суміжних районів, але при цьому не виникають підстави ліквідації району, визначені частиною першою цієї статті.

Стаття 2. Порядок утворення та ліквідації району, зміни та встановлення його меж

 1. Рішення про утворення та ліквідацію районів, зміну та встановлення їх меж приймається Верховною Радою України шляхом прийняття відповідного закону.
 2. Законопроект про утворення та ліквідацію районів, зміну та встановлення їх меж вноситься на розгляд Верховної Ради України разом з висновком Кабінету Міністрів України про необхідність такого рішення та відповідність його вимогам цього Закону.
 3. Закон про утворення та ліквідацію районів, зміну та встановлення їх меж визначає перелік районів, які ліквідовуються, а також сільських, селищних, міських територіальні громад, які входять до складу новоствореного району, а також назву та адміністративний центр такого району.
 4. До пояснювальної записки до законопроекту додаються:

1) відомості про основні демографічні показники у відповідних районах та їх відповідні значення новоствореного району;

2) відомості про наявність установ, які надають публічні послуги відповідно до повноважень, віднесених законом до компетенції районних рад;

3) відомості про показники обсягів доходів та видатків районних бюджетів, а також їх розрахунковий обсяг у разі їх реорганізації,

4) карту-схему новоствореного району із зазначенням його площі.

Стаття 3. Правові наслідки утворення та ліквідації району, зміни та встановлення його меж

 1. Райони вважаються утвореними, ліквідованими після набуття чинності відповідним законом про встановлення чи зміну меж таких районів.
 2. Депутати районної ради району, що ліквідовується, продовжують виконувати свої повноваження до чергових місцевих виборів у складі районної ради району, до складу якого включено район, що ліквідовується.
 3. Голова районної ради, що ліквідовується, стає заступником голови районної ради району, до складу якого включено район, що ліквідовується. Питання про його звільнення з цієї посади може ставитись не раніше, як через півроку після ліквідації району.
 4. Районні бюджети районів, що ліквідовуються, виконуються окремо до кінця бюджетного періоду. Головним розпорядником коштів районних бюджетів є голова районної державної адміністрації району, до складу якого включено район, що ліквідовується.
 5. У випадку зміни меж району без його ліквідації депутати районної ради виконують свої обов’язки до чергових місцевих виборів.
 6. Межі новоствореного району визначаються по зовнішніх межах територіальних громад, що в нього входять.
 7. Майно, яке перебувало у спільній власності територіальних громад району, який ліквідовується, переходить у власність територіальної громади за місцем його розміщення, крім майна, яке передається до спільної власності територіальних громад новоствореного району для виконання повноважень, визначених законодавством та майна, яке передається до державної власності для здійснення виконавчої влади відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України. Порядок передачі майна визначається Кабінетом Міністрів України.
 8. Реорганізація районних державних адміністрацій, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади здійснюється у порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України.

Перехідні та прикінцеві положення

 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 2. Визнати таким, що втратив чинність в частині утворення та ліквідації районів, зміни та встановлення їх меж, Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 12 березня 1981 року № 1654-Х «Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1981 р., № 12, ст. 179).
 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом подати до Верховної Ради України законопроекти про ліквідацію районів та зміну їх меж, які відповідають вимогам, що встановлені статтею 1 цього Закону.

Голова Верховної Ради України                                                                    А. Парубій

Документ для завантаження:

ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ “Про порядок утворення та ліквідації районів, зміни та встановлення їх меж”

Поділитися