Слідкуйте за новинами

Проект Закону України «Про внесення змін та доповнень до Закону України «Про благоустрій населених пунктів»

Дата: 01.10.2016

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін та доповнень
до Закону України «Про благоустрій населених пунктів»

щодо розширення предмета правового регулювання, який поєднуватиме правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою як на територіях населених пунктів, так і за їх межами

  1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

В Україні уже багато років відбуваються дискусії щодо визначення території в межах якої реалізовуються повноваження сільської, селищної, міської ради, яка є органом місцевого самоврядування відповідної територіальної громади. Упродовж останніх десятиліть українське законодавство, що регулює питання діяльності органів місцевого самоврядування будувалось таким чином, що відповідна рада територіальної громади та її виконавчі органи фактично не мають повноважень за межами населених пунктів. Так, Закон України «Про благоустрій населених пунктів» звужує повноваження органів місцевого самоврядування щодо благоустрою винятково знову ж таки межами населеного пункту, Так ситуація є не правильною і має бути швидко виправлена. Особливо це актуально сьогодні, коли в Україні уже утворено понад 170 об‘єднаних громад, кожна з яких складається з в середньому з понад 10 населених пунктів, а окремі громади мають у своєму складі понад 50 поселень. Потрібно законодавчо закріпити поширення повноважень органів місцевого самоврядування, визначених законами, на всі території, як в межах поселень, так і за їх межами.

Міжнародний досвід свідчить, що органи місцевого самоврядування базового рівня – гміни, комуни, волості і т.п. поширюють свої повноваження (юрисдикцію) на всю територію адміністративно-територіальної одиниці в межах якої вони діють. Це спрощує режим правового регулювання через поєднання поняття одиниця самоврядування з одиницею адміністративно-територіального устрою. На жаль, в Україні досі не ухвалено закону про адміністративно-територіальний устрій і територіальна громада по суті не є адміністративно-територіальною одиницею.

  1. Мета і завдання

Метою прийняття зазначеного законодавчого акта є нормативно-правове забезпечення сталого розвитку територіальних громад через розширення їх юрисдикції на території поза межами населених пунктів, створення умов для реалізації органами місцевого самоврядування нових можливостей, які відкрила їм бюджетна децентралізація на упорядкування та збереження територій за межами поселень: від планування всього простору до накладення штрафів на порушників санітарного стану у лісових насадженнях чи берегів річок навколо поселень, що входять у відповідну громаду.

  1. Загальна характеристика і основні положення проекту

Законопроектом передбачається розширення предмету правового регулювання, який поєднуватиме правові, економічні, екологічні, соціальні та  організаційні засади благоустрою не лише територій населених пунктів, а й за їх межами.

Для цього з тексту Закону України «Про благоустрій населених пунктів» здебільшого пропонується прибрати присутні там словосполучення «населені пункти» у називному та інших відмінках. Поруч з цим, в текст законопроекту внесено низку уточнень щодо території благоустрою, здебільшого у тих випадках, коли вилучення словосполучення «населені пункти» виявляється недоречним.

  1. Стан нормативно-правової бази в цій сфері правового регулювання

Нормативно-правовими актами, що регулюють суспільні відносини  в цій сфері є:

– Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

– Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;

– Земельний кодекс України;

– Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності».

  1. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту України не потребує додаткових витрат із державного бюджету.

  1. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків

Прийняття законопроекту усуне недоліки в частині обсягу предмета правового регулювання стосовно території благоустрою, дозволить органам місцевого самоврядування територіальних громад здійснювати ефективне управління територіями як в межах населених пунктів, так і за їх межами.

Народні депутати України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проекту Закону України «Про внесення змін та доповнень до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» щодо розширення предмета правового регулювання, який поєднуватиме правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою як на територіях населених пунктів, так і за їх межами

Поділитися