Слідкуйте за новинами

Паспорт сайту Білоцерківської міської ради.

Дата: 16.09.2010

Нижче надані числові показники наявності, відсутності, повноти інформації на сайті Білоцерківської міської ради, згідно розробленої Інститутом громадянського суспільства методики. Методика розроблена на основі положень Закону України«Про місцеве самоврядування в Україні» та Постанови КМ «Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» України від 4 січня 2002 року № 3, з урахуванням потреб пересічних користувачів. Також надані аналітичні матеріали щодо: позитивних рис цього сайту, недоліків та зауважень, рекомендацій покращення інформаційної наповненості сайту.

Методичні числові показники наявності/відсутності повноти інформації.

Умовні позначення:
2 – повна інформація
1 – неповна інформація
0 – відсутня інформація
( – ) – інформація не оновлюється, передбачено розділ але інформація в ньому відсутня.
У деяких пунктах:
– підкреслене – наявна інформація;
– не підкреслене – відсутня інформація.

Таблиця №1

Наявність на сайтах міських рад обов’язкової загальної інформації

Офіційна назва органу

Адреса веб-сайту

Дата останнього заповнення таблиці

1.

Білоцерківська міська рада

www.bc-rada.gov.ua

09.09.2010.

 

Обов’язкова інформація

Наявність

1.

Офіційна назва, місце розташування, адреса для листування та телефони, адреса електронної пошти (зворотній зв’язок)

2

2.

Особисті дані міського голови  та його заступників, телефони приймальні, розклад прийомів громадян

2

3.

Особисті дані секретаря ради, телефони приймальні, розклад прийомів

2

4.

Список депутатів, адреси приймалень та телефони, розклад прийомів

2

5.

Назви та склад постійних та інших комісій

2

6.

Назви та склад депутатських  фракцій та груп

1

7.

Структура і склад виконавчого комітету, адреса для листування та телефони

2

8.

Особисті дані членів виконкому, їх посади, адреси, години прийому

1

9.

Перелік головних управлінь та управлінь виконкому, їх структура, керівний склад, місце розташування, години роботи, нормативна база (положення про управління)

2

10.

Відомості про районні у містах ради (в містах з районним поділом), їх місцезнаходження, поштові адреси, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти та веб-сайтів

0

11.

Перелік комунальних підприємств, правоохоронних органів, лікувальних, оздоровчих установ, дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, які знаходяться на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці із зазначенням адреси, номерів телефонів

2

12.

Відомості про установи і заклади соціальної сфери із зазначенням адреси, номерів телефонів

2

13.

Порядок реєстрації, ліцензування окремих видів діяльності у відповідній сфері, зразки документів та інших матеріалів, необхідних для реєстрації та отримання відповідної ліцензії (розрахункові рахунки для внесення платежів, розмір цих платежів тощо)

2

14.

Показники виплати заробітної плати, грошового забезпечення, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

2

15.

Показники розрахунків за енергоносії та житлово-комунальні послуги різних груп платників

0

16.

Відомості про діючі тарифи та пільги, місцеві податки і збори

1

17.

Відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за бюджетні кошти

2

18.

Відомості про проведення земельних аукціонів (оголошення, умови конкурсу, результати)

0

Загальний бал отриманий за напрямком «Наявність обов’язкової загальної інформації»

27

Примітка до
п. 6 Самого переліку  фракцій та груп немає, але у підрозділі «Приймальні депутатів міської ради», у таблиці вказана належність кожного депутата до партії. Технічно інформація не організована.
п. 7, 8 Наявні загальна адреса, телефон, електронна адреса, розпорядок роботи, керівний склад виконкому з вказаними телефонами, особисті дані трьох заступників міського голови та перелік членів виконкому, години прийому керівництва виконкому.
п. 14 Інформацію можна знайти у документі «Програма соціально-економічного розвитку».

Таблиця №2

Наявність на сайтах міських рад обов’язкової документації

Обов’язкові документи

Наявність

1.

Статут міста

0

2.

Генеральний план міста

0

3.

Правила забудови міста

0

4.

Бюджет міста на поточний рік

2

5.

Щоквартальні довідки про виконання бюджету поточного року

2

6.

Звіт про виконання бюджету за минулий рік

2

7.

Програма соціально-економічного розвитку

2

8.

Звіт за виконання програми соціально-економічного розвитку за минулий рік

0

9.

Щорічний звіт міського голови про свою роботу

0

10.

Звіти міського голови про роботу виконавчих органів ради

2

11.

Відомості про місцеві програми

2

12.

Щорічні звіти про виконання місцевих програм

1

13.

Державні програми в частинах, що стосуються міста

2

14.

Щорічні звіти про виконання державних програм

1

15.

Базове законодавство щодо повноважень ради

0

16.

Регламент роботи ради, постійних та інших комісій

2

17.

Положення про виконавчий комітет ради

0

18.

Плани роботи ради

2

19.

Звіти про виконання планів роботи ради

0

20.

Порядок денний сесій ради (та проект порядку денного чергової сесії)

0

21.

Проекти рішень ради, що виносяться на розгляд чергової сесії

0

22.

Протоколи засідань ради

0

23.

Рішення ради (чергової та архів)

2

24.

Положення про постійні та інші комісії ради

0

25.

Плани роботи та розклад засідань постійних та інших комісій

0

26.

Порядок денний засідань постійних та інших комісій

0

27.

Протоколи засідань постійних та інших комісій

0

28.

Рішення постійних та інших комісій

0

29.

Звіти постійних та інших комісій про свою роботу

0

30.

Звіти депутатів

0

31.

Депутатські запити

0

Загальний бал отриманий за напрямком «Наявність обов’язкової інформації»

22

Таблиця №3

Наявність на сайтах міської ради додаткової інформації

 

Додаткова інформація

Наявність

1.

Сучасна територія, адміністративно-територіальний устрій, мапа міста

2

2.

Історія міста, символіка, пам’ятні дати, свята

2

3.

Загальний огляд економіки, опис природних ресурсів, відомості про транспортну інфраструктуру, засоби комунікації, промисловість, сільське господарство, створення привабливих інвестиційних умов у місті, вільні економічні зони, розвиток туризму тощо

2

4.

Статистичні відомості про стан соціально-економічного розвитку, стан народжуваності та смертності, житлово-комунальні умови, житлово-комунальні платежі населення, дотримання правопорядку тощо

2

5.

Відомості про розвиток науки і освіти (перелік навчальних закладів і наукових установ, закладів культури і мистецтва), посилання на інші інтернет-ресурси міста чи регіону

2

6.

Інтернет-приймальня звернень та запитань громадян

2

7.

Територіальна (міська) виборча комісія, склад, адреса, телефони

0

8.

Відомості про ЗМІ, засновані міською радою (назви, адреси, веб-сайти)

0

9.

Новини міста, хроніка діяльності органів влади, виступи та інтерв’ю керівників

2

10.

Офіційні прес-релізи, повідомлення, заяви та анонси офіційних подій

2

Загальний бал отриманий за напрямком «Наявність додаткової інформації»

16

Примітка до:
п. 4 Інформацію можна  знайти у тексті «Програма соціально економічного розвитку».

Таблиця №4

Наявність мережених функцій та ефективність сайту

 

Мережеві функції та ефективність сайту

Наявність та ефективність

1.

Пошук документів ради, постійних комісій, рішень виконкому, розпоряджень голови

0

2.

Діюча електронну адреса

2

3.

Електронна приймальня запитань громадян

2

4.

Зв’язки з сайтами центральних органів влади

2

5.

Визначити повноту представлення рішень ради, виконкому та розпоряджень голови на сайті

1

6.

Визначити, чи проходять веб-конференції представників влади з громадянами

0

Загальний бал отриманий за напрямком «Мережеві функції та ефективність»

7

Примітка до:
п. 5 Відсутні розпорядження голови. Надано повний впорядкований перелік рішень ради та виконкому, проте не всі рішення можна завантажити та переглянути.

Таблиця №5

Технічні вимоги до сайту

 

Технічні вимоги

Відповідність вимогам

1.

Сайт має обов’язково бути сумісним з розповсюдженим програмним забезпеченням (Internet Explorer 6.0).

2

2.

Окремі сторінки сайту мають бути невеликими за обсягом для можливості перегляду інформації при повільному Інтернет з’єднанні (це може бути окрема текстова версія сайту, без зображень, доступна з головної сторінки).

2

3.

Матеріали мають бути доступні для скачування, їх бажано розміщувати на сайті у форматі який не потребує встановлення ліцензійного програмного забезпечення, наприклад PDF. (Якщо взяти формат MS Word то це ліцензійне ПЗ, а PDF можна переглядати за допомогою безкоштовного Acrobat Reader). Можливий ще формат RTF – переглядається за допомогою вбудованих засобів системи.

1

4.

Структурно сайт має бути впорядкованим за логічними принципами як звідки і куди можна потрапити при перегляді.

2

5.

Інтерфейс має бути інтуїтивно зрозумілим для користувачів не дуже обізнаним з комп’ютерними програмами.

2

6.

Якщо існує конференція (форум), сайт має модеруватися щоденно для виявлення та знищення заборонених на форумах висловлювань (нецензурна лексика, і. т. ін.).

7.

На форумі має бути розділ з правилами форуму.

Загальний бал отриманий за напрямком «Технічні вимоги»

9

Позитивні риси сайту.

На сайті Білоцерківської міської ради наявна загальна пошукова система, яка дозволяє шукати інформацію як на самому сайті, так і в загальній мережі Інтернет. Головна сторінка сайту містить перелік загальних новин, передбачено доступ до архіву новин, окремі поля відведено для «Анонси» та «Актуально». Така організація розміщення цієї інформації надає можливість швидко зорієнтуватися у останніх новинах, привертає увагу до найважливіших. Також на головній сторінці сайту розміщено поштову адресу міської ради та телефон, банерну систему посилань на сайти центральних органів влади. Окремі поля посилання які зразу привертають увагу при першому завантаженні сайту: «Громадська приймальня міського голови», «Довідник міської ради» та «Дозвільний центр» – ця інформація дублюється у відповідних головних розділах та підрозділах.
Особливу увагу на цьому сайті приділили розміщенню додаткової інформації. Так у головному розділі «Про місто» впорядковано дані про символіку, історію, довідкова інформація про місто, окремий підрозділ розповідає про сучасне місто, інфраструктуру, міський транспорт. Також цій розділ містить відомості про видатних людей міста, телефонний довідник, новини та оголошення, інтерактивну мапу міста. У телефонному довіднику розміщено перелік: головних управлінь та управлінь виконкому, комунальних підприємств, правоохоронних органів, лікувальних, оздоровчих установ, дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів  та ін. – вказано їх керівництво та контактні телефони. У окремому розділі розміщено перелік інвестиційних проектів міста та інвестиційні проекти підприємств. Окрема увага приділена історичним пам’ятникам культури.
Досить коректно впорядковано інформацію у розділі «Міська влада». Цей розділ складається з двох основних підрозділів «Міська рада» та «Виконавчий комітет міської ради». Підрозділ «Міська рада» містить свої окремі підрозділи:

 • Керівний склад міської ради;
 • Список депутатів;
 • Приймальні депутатів міської ради;
 • Постійні комісії міської ради;
 • Регламент Білоцерківської міської ради.

А підрозділ «Виконавчий комітет міської ради» складається з:

 • Міський голова
 • Керівний склад
 • Члени виконавчого комітету
 • Графік особистого прийому
 • Розпорядок роботи
 • Громадські приймальні міського голови.

Така впорядкованість надає можливість швидко зорієнтуватися що де знаходиться та знайти необхідні відомості.
Окрему увагу слід звернути на впорядкованість рішень ради та рішень виконкому на цьому сайті. На сайті передбачено два відповідних головних розділи «Рішення міської ради» та «Рішення виконавчого комітету». Кожний розділ складається з підрозділів рішення за 2007, 2008, 2009, 2010 р.  Далі підрозділ «Рішення міської ради за…» впорядковано по сесіях міської ради, а підрозділ «Рішення виконавчого комітету за…» впорядковано по номерам протоколів.
Багато корисної і також впорядкованої інформації містить головний розділ «Управління та відділи», який складається з переліку підрозділів відповідних управлінь та відділів. У кожному з таких підрозділів розміщено: назва управління чи відділу, поштова адреса, електронна адреса, телефони, розпорядок роботи, прийом громадян з особистих питань, склад управління (прізвища, телефони), положення про управління та стисла інформація про управління.

Зауваження, недоліки.

1. За напрямком «Наявність на сайтах міських рад обов’язкової загальної інформації» відсутня наступна інформація:

 • впорядкований перелік та склад депутатських фракцій та груп;
 • вказані години прийому не всіх членів виконавчого комітету;
 • відомості про районні у містах ради (в містах з районним поділом), їх місцезнаходження, поштові адреси, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти та веб-сайтів;
 • показники розрахунків за енергоносії та житлово-комунальні послуги різних груп платників;
 • відомості про місцеві податки та збори;
 • відомості про проведення земельних аукціонів (оголошення, умови конкурсу, результати).

2. За напрямком «Наявність на сайтах міських рад обов’язкової документації» відсутні наступні документи:

 • «Статут міста», «Генеральний план міста», «Правила забудови міста»;
 • «Звіт за виконання програми соціально-економічного розвитку за минулий рік», «Щорічний звіт міського голови про свою роботу», «Звіти про виконання планів роботи ради», «Звіти депутатів»;
 • у рішеннях ради розміщено лише декілька рішень «Про хід виконання програми»;
 • «Базове законодавство щодо повноважень ради», «Положення про виконавчий комітет ради», «Порядок денний сесій ради (та проект порядку денного чергової сесії)», «Проекти рішень ради, що виносяться на розгляд чергової сесії», «Протоколи засідань ради», «Депутатські запити»;
 • блок документів який стосується роботи комісій.

3. У переліку рішень міської ради та виконавчого комітету можна завантажити та продивитися лише окремі рішення. Тексти міських та державних програм розміщено у переліку рішень, їх пошук ускладнюється.
4. На сайті відсутня інформація про «Територіальну (міську) виборчу комісію, склад, адреса, телефони» та «ЗМІ, засновані міською радою (назви, адреси, веб-сайти)».
5. Не передбачено окремої пошукової системи пошуку документів ради.
6. Відсутні веб-конференції чи форум.

Рекомендації.

 • 1. Розмістити на сайті відсутню інформацію зазначену за напрямком «Наявність на сайтах міських рад обов’язкової загальної інформації». Відомості про проведення земельних аукціонів бажано розмістити на головній сторінці як підрозділ новин.
 • 2. Розмістити відсутні документи зазначені за напрямком «Наявність на сайтах міських рад обов’язкової документації». «Статут міста», «Генеральний план міста», «Правила забудови міста» доцільно розмістити у головному розділі «Про місто», програми соціально-економічного розвитку по роках та звіти про їх виконання – у розділі «Економіка», «Щорічний звіт міського голови про свою роботу» – у підрозділі «Міський голова» (розділу «Міська влада»), «Звіти депутатів» та «Депутатські запити» у підрозділі «Список депутатів», «Порядок денний сесій ради (та проект порядку денного чергової сесії)» – на початку переліку рішень кожної окремої сесії міської ради.
 • 3. Створити окремі підрозділи: «Розпорядження голови», «Проекти рішень ради», «Протоколи засідань ради» та розділи «Базове законодавство щодо повноважень ради», «Програми» (де забезпечити впорядкований доступ до текстів програм та звіти про їх виконання). Створити окремий розділ з документами які стосуються роботи комісій.
 • 4. Впровадити доступ до перегляду всіх рішень міської ради та виконкому.
 • 5. Забезпечити окрему пошукову систему пошуку документів ради.
 • 6. Запровадити на сайті веб-конференції чи форум.

Робота виконується за фінансової підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта в рамках проекту «Інституційна підтримка організації 2008-2010 рр.» за темою «Інформаційна відкритість інтернет представництв органів місцевого самоврядування».