Слідкуйте за новинами

Запитання-відповіді щодо стратегії розвитку територіальної громади

Дата: 12.07.2021

Н. Наталенко

Запитання-відповіді щодо стратегії розвитку територіальної громади

Ми зібрали відповіді на часті запитання щодо стратегії розвитку територіальної громади в одному місці

 1. Чому сьогодні раптом більшість територіальних громад почала розробляти стратегії? Невже це обов’язково?

Станом на сьогодні, законодавство не передбачає обов’язковість ухвалення стратегій розвитку для всіх територіальних громад. Проте у Верховній Раді України в першому читанні уже ухвалено законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про засади державної регіональної політики»» №5323. Після ухвалення цього закону і набуття ним чинності в Україні буде:

 • запроваджено обов’язкову розробку стратегій для усіх територіальних громад;
 • прив’язку видатків місцевого бюджету до завдань стратегії;
 • підтримку проектів громад з ДФРР надаватиметься за їх відповідності місцевій стратегії.

Таким чином, всі територіальні громади мають підготувати та ухвалити свої власні стратегії, причому тут варто зауважити, що стратегії мають бути дуже функціональними, адже на їх основі плануватимуться видатки місцевого бюджету, так само ці стратегії стають основою для підготовки та реалізації проектів розвитку громади.

 

 1. Зараз досить багато різних організацій, програм міжнародної технічної допомоги, асоціації місцевого самоврядування допомагають територіальним громадам розробляти власні стратегії. Чи не буде такого, що ці стратегії потрібно буде переробляти, аби вони відповідали вимогам українського законодавства, якщо такі будуть встановленими?

Звичайно, з одного боку дуже добре, якщо є можливість залучити зовнішні ресурси для розробки стратегії, зокрема досвідченого консультанта. Проте варто розуміти, наскільки запропонована зовнішня методика придатна для формування стратегії, яка реально може бути успішною. Законопроект 5323 передбачає, що Мінрегіон має здійснювати методичну підтримку територіальних громад з розробки стратегії через ухвалення відповідних Методичних рекомендацій. За нашою інформацією, проект таких рекомендацій розіслано в ОДА аби вони повідомили про це територіальні громади.

Дотримання таких рекомендацій не є обов’язковим, але там викладено загальну логіку, яку варто дотримуватись: етапи робіт з підготовки стратегії, структуру стратегії, поради щодо вивчення ситуації у громаді, способи перевірки проекту стратегії розвитку громади на її відповідність Державній стратегії регіонального розвитку.

За вашим зверненням, ми можемо надіслати вам проект методичних рекомендацій, які покладаються в основу рекомендацій від Мінрегіону.

 

 1. Окремі консультанти стверджують, що підготовка стратегії має кілька етапів, причому ці етапи можуть виконуватись послідовно або паралельно. Яка загалом має бути послідовність розробки стратегії?

Загалом, можна виділити такі етапи:

 • Підготовчий – вивчення ситуації у громаді, збір статистичних даних, проведення необхідних опитувань, фокус-груп із заінтересованими сторонами, проведення на цій основі соціально-економічного аналізу.
 • Планування – визначення сценаріїв розвитку, бачення, стратегічних і оперативних цілей, способів реалізації стратегії.
 • Впровадження – затвердження стратегії, формування бюджету з урахуванням стратегії, управління програмами і проектами з реалізації стратегії, моніторинг досягнення цілей, корегування при необхідності.
 • Оцінювання результатів реалізації стратегії – визначення результатів впливу реалізації стратегії на розвиток територіальної громади, досягнення визначених цілей та запланованих результатів.

Більш детально етапність робіт виглядає таким чином:

 • Підготовка до розроблення стратегії;
 • Проведення стратегічного аналізу;
 • Моделювання сценаріїв;
 • Здійснення стратегічного вибору;
 • Визначення пріоритетів;
 • Формування програм і проектів розвитку;
 • Побудова системи моніторингу.

За кожним етапом стоїть досить велика організаційна, інтелектуальна робота, яка передбачає і громадську участь жителів громади. Тут варто зауважити, що всі етапи робіт над стратегією мають бути відкритими для громадськості, зокрема для різних груп жителів громади, які об’єднані спільними інтересами.

 

 1. Чи можна отримати приблизну структуру стратегії розвитку громади, на яку б варто було орієнтуватись?

Структура стратегії територіальної громади може відрізнятись у різних громадах, розділи стратегії можуть мати дещо відмінні назви, але загалом структура має включати деякі ключові розділи:

 • соціально-економічний аналіз територіальної громади – тенденції та основні проблеми соціально-економічного розвитку регіону, що включають результати SWOT-аналізу регіонального розвитку та оцінки його природно-ресурсного, виробничого, трудового, наукового, фінансового та інноваційного потенціалу, зовнішні тенденції інноваційного розвитку, що впливатимуть на розвиток регіону;
 • стратегічні цілі, пріоритети розвитку територіальної громади, що визначені до стратегічного бачення розвитку територіальної громади;
 • оперативні цілі, що забезпечують досягнення стратегічних цілей;
 • основні завдання, етапи та способи реалізації оперативних цілей;
 • систему моніторингу та оцінки результативності реалізації стратегії, що передбачає кількісні та якісні індикатори досягнення цілей;
 • узгодженість стратегії розвитку територіальної громади із стратегічними цілями Державної стратегії регіонального розвитку та стратегії розвитку відповідного регіону.

 

 1. На що варто звернути увагу при початку роботи над стратегією?

Для правильної організації процесу розроблення стратегії розвитку територіальної громади необхідно здійснити низку стандартних організаційних кроків:

1) підготувати та затвердити необхідні розпорядчі акти для юридичного оформлення процесу розробки Стратегії та робочий план;

2) визначити структурний підрозділ виконавчого органу ради, відповідальний за підготовку проекту Стратегії;

3) затвердити Положення та сформувати Робочу групу з розроблення Стратегії (до складу робочої групи бажано залучити представників різних соціальних груп та вікових категорій жителів громади та заінтересованих сторін, зокрема підприємців, науковців, культурознавців, інших, важливих для стратегічного планування осіб).

Також потрібно забезпечити максимальну публічність і прозорість процесу розробки Стратегії через ефективну комунікацію з громадою та залучення якомога більшого числа учасників до процесу, використовуючи для цього доступні можливості, у тому числі засоби масової інформації, соціальні мережі, оголошення в публічних місцях громади.

4) Дуже важливо організувати збір статистичних і економічних даних для соціально-економічного аналізу. (Необхідно зробити вибірку даних по сукупності населених пунктів територіальної громади, а також по можливості по кожному поселенню, що є у складі громади);

Потрібно здійснити оцінку потреб жителів громади та зацікавлених сторін на основі використання різних інструментів – проведення фокус-груп, аналізу звернень жителів до органів місцевого самоврядування, публікацій у місцевих ЗМІ, проведення опитування жителів громади різних вікових, соціальних груп, підприємців, інших зацікавлених осіб шляхом анкетування. (В анкетах передбачити набір запитань, які дають змогу оцінити ставлення респондентів до ситуації у громаді, їх потреб та очікувань за різними сферами життя, інші питання, що є важливими для стратегічного планування. Опитування проводиться якомога ближче до репрезентативної вибірки. Важливо зібрати максимальну кількість заповнених анкет, які далі необхідно буде опрацювати.)

Цей матеріал підготовлений у рамках проєкту «Європейський Союз для сталості громадянського суспільства в Україні», що впроваджується ІСАР Єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю ГО «Інститут громадянського суспільства» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.