Слідкуйте за новинами

Інститут громадянського суспільства та Фонд Східна Європа оголошують конкурс місцевих грантів в рамках проекту ЄС «Підтримка реформи місцевого самоврядування в Україні»

Дата: 23.07.2015

Інститут громадянського суспільства та Фонд Східна Європа оголошують конкурс місцевих грантів в рамках проекту ЄС «Підтримка реформи місцевого самоврядування в Україні»

Проект «Підтримка реформи місцевого самоврядування в Україні», розпочатий Інститутом громадянського суспільства за підтримки Європейського Союзу, спрямований на прискорення процесів децентралізації в Україні. Діяльність у рамках проекту сприятиме реалізації Концепції реформи місцевого самоврядування та територіальної організації в Україні та ефективному реформуванню публічної влади в країні. Команда проекту працює над підтримкою процесу децентралізації в Україні, розбудовою спроможних громад та формуванням ефективної публічної влади.

Протягом 2014 року був підготований практично повний пакет законопроектів, необхідних для проведення системної та всеохоплюючої реформи територіального устрою, місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Одночасно зі створенням юридичної бази, сформовано і певне інституційне підґрунтя реформи. Так, був визначений єдиний центральний орган виконавчої влади, відповідальний за підготовку та проведення реформи – Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, яке є провідником реформи і навколо якого групуються незалежні вітчизняні та міжнародні експерти, що допомагають у підготовці та просуванні реформи. Створено Регіональні офіси реформи в областях, які стали центрами підготовки процесу добровільного об’єднання громад в територіях.

Станом на сьогодні створено законодавчу основу для добровільного об’єднання громад, більшість областей розробили Перспективні плани формування спроможних територіальних громад і реально розпочався процес консультацій про майбутні об’єднання. Впроваджено нові місцеві податки та введено систему розподілу ключових державних податків між державним та місцевими бюджетами, що дало змогу, починаючи з перших місяців 2015 р., забезпечити суттєве зростання місцевих бюджетів. Створено стимулюючу систему бюджетного вирівнювання, яка приводить у відповідність економічну спроможність громад з їх соціальними можливостями. Разом з тим, для ефективної реалізації процесу демократизації необхідно виконати ще багато роботи, як законодавчої та урядової, так і організаційно-навчальної та просвітницької.

В рамках проекту ЄС «Підтримка реформи місцевого самоврядування в Україні» Інститут громадянського суспільства разом з партнером проекту Фондом Східна Європа оголошують конкурс місцевих грантів, спрямований на підтримку процесів децентралізації в частині застосування законодавства щодо добровільного об’єднання громад в Україні.
Завдання конкурсу:

 • Формування спроможності робочих груп, що працюють з територіальними громадами в процесі їх добровільного об’єднання, задля ефективної та результативної реалізації процесу децентралізації;
 • Покращення інформованості мешканців об’єднаної громади щодо цілей, завдань та перспектив такого об’єднання.
 • Підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад для роботи в нових умовах, з новими повноваженнями та ресурсами;
 • Створення максимальних можливостей участі мешканців громад у процесах планування території, бюджетного планування, благоустрою, через широке впровадження механізмів місцевої демократії в процес добровільного об’єднання громад, у тому числі через підготовку статутів об‘єднаних громад;

До участі в конкурсі запрошуються: українські громадські об’єднання зі статусом юридичної особи, що мають досвід аналітичної роботи у сфері розвитку місцевого самоврядування, регіональної політики, партнерства з місцевими органами влади, проведення громадських заходів і тісної співпраці зі ЗМІ.
Види діяльності можуть включати наступні (не обмежуючись ними):

 • формування експертних груп з представників органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, експертних організацій, громадськості та представників ЗМІ, що працюють на рівні громад, для практичної реалізації їх об’єднання;
 • здійснення експертної роботи та надання підтримки робочим групам в частині аналізу ресурсного потенціалу та шляхів розвитку об’єднаних громад, підготовка пропозицій щодо місцевого розвитку;
 • аналіз потенційних бюджетних надходжень для об’єднаної громади, розробка рекомендацій щодо можливих місцевих цільових програм розвитку об’єднаної громади;
 • підготовка, друк та розповсюдження аналітичних матеріалів;
 • проведення заходів (семінарів, круглих столів) в громадах з метою обговорення результатів аналітичної роботи та рекомендацій експертної групи;
 • проведення інформаційно-просвітницької кампанії щодо процесів в рамках проведення реформи місцевого самоврядування, залучення інноваційних інформаційно-комунікаційних механізмів та каналів поширення інформації та інформування мешканців;
 • співпраця зі ЗМІ, проведення заходів для журналістів місцевих та регіональних ЗМІ для підвищення їх обізнаності щодо процесів децентралізації;
 • розповсюдження набутого досвіду та стимулювання процесів добровільного об’єднання на інші території.
 • розробка проектів місцевих нормативних актів, необхідних для практичної реалізації об’єднання громади та її розвитку, супроводжені активними зусиллями з їх офіційного прийняття та виконання;
 • підготовка навчальних прикладів (кейс-стаді) щодо успішного досвіду об’єднань громад;

Географія конкурсу: в рамках конкурсу будуть підтримуватися заявки українських громадських об’єднань, що сприятимуть добровільному об’єднанню громад Київської, Одеської, Івано-Франківської, Львівської, Донецької та Луганської областей (за винятком окупованих територій), і які мають необхідні матеріальні ресурси і кваліфікований персонал та здатні реалізувати відповідний проект.
Для участі у конкурсі необхідно надати заявку, яка буде містити наступні компоненти:

 • детальний аналіз ситуації з об’єднанням цільової громади, опис попередньо виконаної роботи;
 • детальний опис досвіду організації у реалізації комплексних проектів у сфері регіонального розвитку, перелік партнерів та джерел фінансування таких проектів;
 • експертний потенціал організації, залучених аналітиків, CV ключових експертів та оригінали чи копії публікацій або посилання на них по тематиці конкурсу;
 • опис попереднього досвіду продуктивної співпраці організації з органами влади та місцевого самоврядування;
 • опис досвіду проведення просвітницьких кампаній, співпраці зі ЗМІ;
 • опис досвіду в організації та проведенні заходів на районному та обласному рівнях, представлення аргументованої та збалансованої позиції, досвід ведення дискусій на суспільно значущі теми;
 • опис матеріально-технічної бази організації;
 • орієнтовний бюджет на виконання переліку завдань та напрямків діяльності.

Усі заявки, подані на конкурс, будуть розглянуті та оцінені на основі критеріїв відбору незалежною комісією експертів, що складатиметься з фахівців в сфері державного управління, розвитку громадянського суспільства та ефективного врядування.
Критерії відбору переможців конкурсу і вага кожного з критеріїв в оцінці заявки (в %):

 • наявність листів підтримки від голів громад, які добровільно об’єднуватимуться (20%);
 • експертний потенціал членів організації та залучених аналітиків (15%);
 • попередній досвід успішної реалізації проектів (10%);
 • наявність партнерських відносин з місцевими органами влади та засобами масової інформації (10%);
 • різноплановість каналів поширення інформації та інформування громадськості щодо процесів в рамках проведення реформи місцевого самоврядування (15%);
 • наявність достатньої матеріально-технічної бази організації (10%);
 • залучення додаткових ресурсів на реалізацію проекту, зокрема, з місцевих джерел та наявність співфінансування у розмірі не менше 10% (5%);
 • обґрунтований бюджет (15%).

Інститут громадянського суспільства та Фонд Східна Європа залишають за собою право не надавати гранти, якщо якість заявок не буде відповідати вимогам конкурсу.
Максимальний розмір гранту – до 200 000 грн. для заявок, які охоплюватимуть одну об’єднану громаду. Якщо заявки передбачатимуть роботу з більшою кількістю об’єднуваних громад, максимальна сума гранту може збільшуватися (до 50% відсотків від максимального розміру – за другу, та ще до 25% – за третю об’єднану громаду).
Кількість проектів – у рамках конкурсу планується надати 4-5 грантів в кожній області.
Загальний бюджет конкурсу – 6,2 млн. грн.
Очікувана тривалість проектів – до 12 місяців.
Останній термін подачі заявок – 1 вересня 2015 р.
Результати конкурсу будуть оголошені не пізніше 20 вересня 2015 р.
Очікуваний термін початку реалізації проектів – 1 листопада 2015 р.
Будь-ласка, зверніть увагу, що:

 • у рамках цього конкурсу гранти не можуть надаватися прибутковим організаціям, політичним партіям, релігійним організаціям та фізичним особам;
 • заявка має подаватися українською мовою;
 • заявники будуть повідомлені про хід розгляду їхньої заявки у письмовій формі електронною або звичайною поштою;
 • рішення конкурсної комісії остаточне і перегляду не підлягає;
 • подані заявки не повертаються і не рецензуються.

Окрім цього, в рамках програми фінансування не надаватиметься для:

 • будівництва або ремонту будівель і офісних приміщень;
 • організації спортивних та рекреаційних заходів;
 • сплати наявних фінансових або інших боргів організації;
 • покриття організаційних витрат, які не пов’язані з діяльністю за проектом;
 • медичних та реабілітаційних послуг;
 • наукових або технічних досліджень;
 • участі в академічних програмах та тренінгах за кордоном;
 • діяльності політичного або релігійного характеру.

Як подавати заявку?

Аплікаційну форму, форму для підготовки логічної моделі, а також інструкції з заповнення аплікаційної форми, логічної моделі та підготовки бюджету заявки можна знайти на веб-сайті ФСЄ в Розділі «Рекомендації» http://eef.org.ua/ua/rekomendatsii.html.

Всі заявки мають бути надіслані на адресу електронної пошти: konkurs@eef.org.ua не пізніше 00:00 години 1 вересня 2015 р.

Питання щодо цього оголошення про конкурс та процедур, пов’язаних із ним, можна надсилати у письмовій формі на електронну адресу yuriyp@eef.org.ua до 7 серпня 2015 року.

Контактна особа:
Юрій Піскалюк, менеджер програм. Тел/факс: (+380 44) 200-38-24/25/26, yuriyp@eef.org.ua

Матеріали для завантаження:

Оголошення про конкурс.
Аплікаційна форма.
Логічна модель.
Рекомендації щодо заповнення аплікаційної форми. 
Рекомендації щодо заповнення логічної моделі. 
Рекомендації з підготовки бюджету.
Logo-Part