Слідкуйте за новинами

ІГС запрошує до участі у тендері на закупівлю проектних робіт із розроблення містобудівної документації у вигляді Схем планування території.

Дата: 11.07.2016

ІГС запрошує до участі у тендері на закупівлю проектних робіт із розроблення містобудівної документації у вигляді Схем планування території.

Оголошення про тендер на закупівлю проектних робіт

із розроблення містобудівної документації у вигляді Схем планування територій Сатанівської селищної та Волочиської міської об’єднаних територіальних громад Хмельницької області

 

 • Вступ

Громадська організація «Інститут громадянського суспільства» (далі – ГО «ІГС» або Замовник) є неприбутковою організацією (код неприбутковості 0006), не є платником податку на прибуток і ПДВ, є виконавцем проекту «Підтримка розвитку об’єднаних територіальних громад у Хмельницькій області», що фінансується: GIZ Бюро в Україні, Швейцарсько-українським проектом «Підтримка децентралізації в Україні», Шведсько-українським проектом «Підтримка децентралізації в Україні», проектом ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку України», Програмою Ради Європи «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні та проектом «Експертна та інформаційна підтримка процесу реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні».

Факт отримання чи публікації даного запрошення до участі у тендері не може розглядатись як зобов’язання щодо укладання договору з боку ГО «ІГС». Учасник несе усі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його пропозиції, а Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за ці витрати незалежно від результату проведення тендеру.

 • Вимоги до тендерних пропозицій та строк їх подання

Тендерні пропозиції учасників повинні відповідати наступним вимогам. Пропозиції подаються у друкованому вигляді в заклеєному конверті з написом «Тендерна пропозиція». На конверті має бути зазначено повну назву учасника. Пропозиція має містити по одному примірнику підписаних керівником та скріплених печаткою наступних документів, які оформлюються на бланку учасника:

 • супровідний лист;
 • анкета учасника;
 • цінова пропозиція;
 • свідоцтво про державну реєстрацію або витяг з ЄДР (якщо учасник є фізичною особою- підприємцем).

Зразки форм супровідного листа та анкети містяться у додатках № 1, № 2 цього запрошення.

Цінова пропозиція повинна містити вартість проектних робіт із розроблення містобудівної документації у вигляді Схем планування територій Сатанівської селищної та Волочиської міської об’єднаних територіальних громад Хмельницької області (далі – Проектні роботи) відповідно до вимог, визначених у технічному завданні (додаток 3), та Календарного плану виконання проектних робіт, зазначений у додатку № 4. У пропозиції вказується вартість у гривнях з обов’язковим зазначенням вартості без ПДВ та окремо ПДВ.

Всі додатки є невід’ємними частинами цього запрошення.

Пропозиції доставляються представником учасника або кур’єрською поштою не пізніше 15:00, 05 серпня 2016 року за адресою: бульвар Дружби народів, 22, офіс 21 (1-й поверх), 01103,
м. Київ. Тендерний комітет ГО «ІГС» не розглядатиме тендерні пропозиції, подані із порушенням строків подання.

Запечатані конверти з пропозиціями повинні надійти до офісу ГО «ІГС» (запечатана скринька для тендерних пропозицій) до 15:00 5 серпня 2016 року і будуть розкриті о 16:00 цього ж дня.

Подаючи пропозицію, учасник тендеру розуміє, що донори проекту «Підтримка розвитку об’єднаних територіальних громад у Хмельницькій області» не приймають та не розглядають претензії щодо закупівель своїх грантоотримувачів.

 • Загальні вимоги

Учасники тендеру повинні відповідати наступним вимогам:

 • є зареєстрованими, як суб’єкти підприємницької діяльності або юридичні особи, у всіх органах, передбачених чинним законодавством України не пізніше, як за три роки до подання пропозиції;
 • мають власну інтернет-сторінку, яка періодично оновлюється;
 • мають досвід розроблення містобудівної документації, а саме – схем планування районів.
 • Питання та роз’яснення

Усі питання та роз’яснення, які стосуються даного тендеру можна надсилати на електронну пошту csi@csi.org.ua. В разі необхідності ГО «ІГС» має право звернутися до учасників за роз’ясненням змісту їх тендерних пропозицій з метою полегшення їх розгляду, оцінки та порівняння.

 • Оцінка тендерних пропозицій учасників

Переможцем тендеру буде обрано учасника, пропозиція якого відповідатиме вимогам тендеру. Оцінка пропозицій здійснюватиметься на основі наступних критеріїв:

 • відповідність всіх документів тендерної пропозиції вимогам даного запрошення;
 • цінова пропозиція.
Критерії оцінки Максимальна кількість балів
1.

Кількість працюючих на постійній основі сертифікованих архітекторів з розроблення містобудівної документації, сертифікованих інженерів-проектувальників, сертифікованих інженерів-землевпорядників – не менше 2.

20
2.

Наявність режимно-секретного відділу для отримання та зберігання матеріалів з обмеженим доступом.

10
3.

Наявність працюючих на постійній основі наукових співробітників, що мають вчений ступінь, досвід виконання науково-дослідних робіт та розроблення нормативних документів, враховуючи пілотний характер даної роботи та відсутність державних вимог до цього виду містобудівної документації

20
4.

Наявність за останні 5 років досвіду розроблення містобудівної документації (мінімум три схеми планування територій районів, де принаймі в одній – районним центром є місто районного значення , в іншій  – селище).

30
5.

Позитивний досвід проходження експертизи містобудівної документації

10
6.

Наявність ліцензованого програмного забезпечення, що забезпечує виконання містобудівних робіт із застосуванням геоінформаційних технологій

10
Загальна кількість 100
 • Порядок оплати

Оплата вартості проектних робіт буде здійснена у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів у гривні на поточний рахунок протягом 5 робочих днів від дня отримання рахунку, зведеного кошторису на Проектні роботи та підписання акту приймання-передачі виконаних робіт.

З повагою,

 Голова

ГО «Інститут громадянського суспільства»

Ткачук Р.А.

Оголошення про тендер та додатки до нього можна завантажити за посиланням