Слідкуйте за новинами

Про проведення практичного семінару у м. Чернігів 2-3 квітня 2014 року

Дата: 14.04.2014

Про проведення практичного семінару  з розробки стратегій розвитку регіонів  у м. Чернігів 2-3 квітня 2014 року

«Регіони України дійсно різні  і наше завдання перетворити ці відмінності у нові можливості, а не в проблеми».

Навчальний семінар проводився для представників громадських організацій з різних регіонів України. Рівень загальної ерудиції та обізнаності в суспільній тематиці – високий. Виявивши велике зацікавлення тематикою семінару, віднеслися дуже відповідально до виконання поставлених завдань.

Про проведення практичного семінару

з розробки стратегій розвитку регіонів

у м. Чернігів 2-3 квітня 2014 року

(в рамках проекту «Регіональна політика в Україні: громадський моніторинг стратегій регіонального розвитку»)

Теми, які розглядалися під час семінару-тренінгу:

 • Регіональний розвиток та державна регіональна політика в Україні: стан і перспективи розвитку в контексті глобальних викликів. Роль стратегічного планування у регіональному розвитку.
 • Організація робіт з підготовки стратегії розвитку регіону: структура стратегії, створення робочих груп та методика їх роботи, залучення різних суб’єктів регіонального розвитку, планування, інформаційний супровід.
 • Соціально-економічний аналіз регіону: структура дослідження, збирання інформації, візуалізація отриманих результатів.
 • SWOT-аналіз.
 • Формування бачення, мети, стратегічних цілей для стратегії розвитку регіону.
 • План реалізації СРР, фокус групи, проекти регіонального розвитку, планування.

Методика проведення:

Інтерактивна із застосуванням наступних форм – міні лекції, індивідуальна робота, робота в групах, обговорення у великій групі.

Всі учасники отримали роздаткові матеріали у електронному та друкованому  вигляді, що містили:

 • соціально-економічний аналіз Львівської області,
 • стратегія розвитку Дніпропетровської області до 2020 року (проект),
 • план реалізації стратегії розвитку Дніпропетровської області на 2014-2016 рр. (проект),
 • PowerPoint-презентація семінару.
 • Видання Інституту громадянського суспільства:

1.   «Місцевий та регіональний розвиток. Участь громади у місцевому розвитку»;

2.   «Децентралізація влади: від потреби до реалізації (робочий зошит)»

3.   «Конкурентоспроможність територій»

Тренери: Анатолій Ткачук – Інститут громадянського суспільства (м.Київ), Василь Кашевський – Волинський ресурсний центр (м.Рівне).

Тренінг пройшов дуже динамічно, учасники тренінгу брали активну участь в розв’язанні практичних завдань та дискусіях із обговорення сильних та слабких сторін українських регіонів, можливостей та ризиків у регіональному розвитку.

Головним гаслом, яке можна виокремити для політики регіонального розвитку в Україні і у якому концентровано нову ідеологію державної регіональної політики може стати таке:

«Регіони Україні дійсно різні  і наше завдання перетворити ці відмінності у нові можливості, а не в проблеми».