Слідкуйте за новинами

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"» щодо удосконалення механізмів фінансування регіонального розвитку та Всеукраїнського громадського бюджету»

Дата: 26.01.2019

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"» щодо удосконалення механізмів фінансування регіонального розвитку та Всеукраїнського громадського бюджету»

Проект
24.01.19

Проект Закону України

«Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 рік”» щодо удосконалення механізмів фінансування регіонального розвитку та Всеукраїнського громадського бюджету»

З метою забезпечення неупередженого, прогнозованого та прозорого фінансування регіонального розвитку та проектів Всеукраїнського громадського бюджету Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1) Внести до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» такі зміни та доповнення:У абзаці першому статті 1 Закону число 928.507.915 замінити на число 928.007.915, а число 97.623.894,2 на число 98.123.894,2;

У статті 12 після п. 4) додати п. 5) такого змісту: «5) 500.000 тис. гривень, переданих із загального фонду бюджету на фінансування Всеукраїнського громадського бюджету.»

2) Статтю 27 викласти у такій редакції: «Стаття 27. Установити, що у 2019 році, як виняток з положень статті 24-5 Бюджетного кодексу України розмір коштів Всеукраїнського громадського бюджету становить 500.000 тис. гривень.»

3) Статтю 28 викласти у такій редакції: «Стаття 28. Установити, що у 2019 році, як виняток з положень статті 24-1 Бюджетного кодексу України, 50 відсотків коштів державного фонду регіонального розвитку в регіонах спрямовуються на реалізацію проектів регіонального розвитку, що  створюють умови для економічного зростання регіонів та відповідають досягненню відповідних стратегічних цілей, визначеними регіональними стратегіями розвитку.»

4) Статтю 29 вилучити;

Статтю 32 викласти у такій редакції: «Стаття 32. Установити, що субвенція на соціально-економічний розвиток окремих територій розподіляється Кабінетом Міністрів України на підставі рішення комісії, що створюється Міністерством фінансів України за участі представників центральних органів виконавчої влади, асоціацій органів місцевого самоврядування, громадських організацій, що опікуються питаннями місцевого самоврядування та місцевого економічного розвитку.

Порядок формування та склад комісії визначається Міністерством фінансів України.

Пропозиції щодо фінансування заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій подаються органами місцевого самоврядування і мають відповідати програмам соціально-економічного розвитку відповідно територіальної громади, району чи області.

Мінімальний розмір фінансування заходу щодо соціально-економічного розвитку окремих територій складає 250.000 гривень.

У 2019 році субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій надається при умові обов’язкового співфінансування здійснення відповідних заходів з місцевих бюджетів у розмірі не менше 10%

  1. Закон набуває чинності з 1 липня 2019 року.
  2. Кабінету Міністрів України, протягом трьох місяців з дати опублікування Закону, привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону.

Голова Верховної Ради України

Проект
24.01.19

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 рік”» щодо удосконалення механізмів фінансування регіонального розвитку та Всеукраїнського громадського бюджету»

  1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

При ухваленні Закону України «Про державний бюджет України на 2019 рік» в закон було включено статтю «Стаття 27. Установити, що кошти державного фонду регіонального розвитку (код 2761070) у сумі 500.000 тис. гривень спрямовуються на фінансове забезпечення реалізації проектів – переможців “Всеукраїнського громадського бюджету”.»

В жодному іншому законодавчому акті України не визначено поняття Всеукраїнського громадського бюджету і його призначення. Натомість включення Всеукраїнського громадського бюджету(ВГБ) у склад Державного фонду регіонального розвитку по суті руйнує створену Законом України «Про засади державної регіональної політики» систему стратегічного планування регіонального розвитку, оскільки із сум коштів, які передбачались для виконання регіональних стратегій розвитку вилучаються кошти на ВГБ. А сама ідея ВГБ, як засобу визначення громадянами України пріоритетів фінансування окремих, важливих для всього суспільства проектів при такому підході трансформується у фінансування державою обласних громадських бюджетів, які поступового набувають поширення в різних українських регіонах.

До того ж є значні ризики, що виконати проекти ВГБ у поточному році не реально, оскільки процедура відбору проектів передбачає голосування громадян України, що потребує суттєвого збільшення часу на відбір проектів, відтак їх реалізації до кінця року є сумнівною і проекти не будуть виконаними, оскільки кошти мають бути використані до кінця поточного року.

Також виникають потреби в удосконаленні норм, викладених у статтях 28,29 та 32, які виглядають дещо суперечливими щодо застосування.

Для уникнення вказаних проблем було підготовлено відповідні зміни до статті 24-1 та введено статтю 24-5 Бюджетного кодексу України, які забезпечуватимуть реалізацію ідеї ВГБ у наступні роки. Зміни до Державного бюджету України, які пропонуються, базовані на змінах до Бюджетного кодексу і вирішують проблему виконання проектів ВГБ у поточному році та вирішують питання більш ефективного використання коштів ДФРР та субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій.

  1. Мета і завдання

Метою прийняття пропонованого законопроекту є вирішення проблеми виконання проектів ВГБ у поточному році, а також врегулювання питання щодо ефективного використання коштів субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій та стимулювання регіонів до використання коштів ДФРР на проекти розвитку. 

  1. Загальна характеристика і основні положення проекту

Законопроектом передбачається  перенесення 500.000 тисяч гривень із загального до спеціального фонду державного бюджету України, вилучення цих коштів із Державного фонду регіонального розвитку у окрему бюджетну програму.

Також передбачено уточнити правила щодо використання коштів ДФРР, а саме передбачити використання 50% коштів на розвиткові проекти, які випливають із відповідних регіональних стратегій розвитку. Пропонується встановити мінімальний розмір на проекти, що фінансуються за рахунок субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій та передбачити обов‘язковість спів фінансування таких проектів, що зменшить витрачання коштів на проекти, в яких не зацікавлені територіальні громади.

  1. Стан нормативно-правової бази в цій сфері правового регулювання

Нормативно-правовими актами, що регулюють суспільні відносини в цій сфері є:

– Бюджетний кодекс України;

– Закон  України «Про засади державної регіональної політики».

  1. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту України не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України на 2019 рік.

  1. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків

Прийняття законопроекту  усуне наявні недоліки правового регулювання порядку фінансування проектів ВГБ та програм регіонального розвитку, покращить ефективність використання коштів субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій.

Народні депутати України

Проект
24.01.19

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону «Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 рік”» щодо удосконалення механізмів фінансування регіонального розвитку та Всеукраїнського громадського бюджету»

 

Чинна редакція Нова редакція
Стаття 1. Визначити на 2019 рік:

 

Стаття 1. Визначити на 2019 рік:

 

доходи Державного бюджету України у сумі 1.026.131.809,2 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України – у сумі 928.507.915 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 97.623.894,2 тис. гривень, згідно з додатком № 1 до цього Закону;

 

доходи Державного бюджету України у сумі 1.026.131.809,2 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України – у сумі 928.007.915 тис. гривень( зменшено на 500.000 тис.грн)  та доходи спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 98.123.894,2  тис. гривень(зменшено на 500.000 тис. грн.), згідно з додатком № 1(внести зміни до додатку) до цього Закону;

 

Стаття 12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2019 рік у частині фінансування є надходження, визначені частиною третьою статті 15 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

 

Стаття 12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2019 рік у частині фінансування є надходження, визначені частиною третьою статті 15 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

 

4) залишок коштів, джерелом формування яких були кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату.

 

4) залишок коштів, джерелом формування яких були кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату.

 

5) 500.000 тис. гривень, переданих із загального фонду бюджету на фінансування Всеукраїнського громадського бюджету.

 

Стаття 27. Установити, що кошти державного фонду регіонального розвитку (код 2761070) у сумі 500.000 тис. гривень спрямовуються на фінансове забезпечення реалізації проектів – переможців “Всеукраїнського громадського бюджету”.

 

Стаття 27. Установити, що у 2019 році, як виняток з положень статті 24-5 Бюджетного кодексу України розмір коштів Всеукраїнського громадського бюджету становить 500.000 тис. гривень.
Стаття 28. Установити, що у 2019 році, як виняток з положень статті 24-1 Бюджетного кодексу України, 50 відсотків коштів державного фонду регіонального розвитку розподіляються Кабінетом Міністрів України на реалізацію пріоритетів економічного зростання та підвищення рівня життя громадян.

 

Стаття 28. Установити, що у 2019 році, як виняток з положень статті 24-1 Бюджетного кодексу України, 50 відсотків коштів державного фонду регіонального розвитку в регіонах спрямовуються на реалізацію проектів регіонального розвитку, що  створюють умови для економічного зростання регіонів та відповідають досягненню відповідних стратегічних цілей, визначеними регіональними стратегіями розвитку.
Стаття 29. Установити, що, як виняток з положень частини третьої статті 24-1 Бюджетного кодексу України, народні депутати України можуть подавати до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України пропозиції з переліком і описом інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що сформовані відповідно до частини другої цієї статті Кодексу та можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2019 році.

 

Статтю 29 вилучити
Стаття 32. Міністерство фінансів України для підготовки пропозицій щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (включаючи пропозиції щодо об’єктів і заходів, що можуть забезпечуватися за рахунок цієї субвенції) утворює комісію, до складу якої входять члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету за рішенням цього комітету (чисельністю не менше 50 відсотків складу такої комісії). Міністерство фінансів України на підставі рішення цієї комісії подає Кабінету Міністрів України для затвердження пропозиції щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

У 2019 році субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій надається без обов’язкового співфінансування здійснення відповідних заходів з місцевих бюджетів.

Стаття 32. Установити, що субвенція на соціально-економічний розвиток окремих територій розподіляється Кабінетом Міністрів України на підставі рішення комісії, що створюється Міністерством фінансів України за участі представників центральних органів виконавчої влади, асоціацій органів місцевого самоврядування, громадських організацій, що опікуються питаннями місцевого самоврядування та місцевого економічного розвитку.

Порядок формування та склад комісії визначається Міністерством фінансів України.

Пропозиції щодо фінансування заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій подаються органами місцевого самоврядування і мають відповідати програмам соціально-економічного розвитку відповідно територіальної громади, району чи області.

Мінімальний розмір фінансування заходу щодо соціально-економічного розвитку окремих територій складає 250.000 гривень.

У 2019 році субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій надається при умові обов’язкового співфінансування здійснення відповідних заходів з місцевих бюджетів у розмірі не менше 10%

 

Документи для завантаження: