Слідкуйте за новинами

Реанімаційний пакет реформ та місцеві коаліції: синергія співпраці

Партнерство між міськими та сільськими територіальними громадами як ефективний інструмент місцевого економічного розвитку

Децентралізація в Україні: від моніторингу до реагування

Підтримка розбудови інституційної спроможності об’єднаної територіальної громади

Підтримка розвитку об’єднаних територіальних громад у Хмельницькій області

Підтримка реформи місцевого самоврядування в Україні

Експертна та інформаційна підтримка процесу реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні

«Регіональна політика в Україні: громадський моніторинг стратегій регіонального розвитку» у партнерстві з Поліським фондом міжнародних та регіональних досліджень (м. Чернігів)

Моніторинг НПА, ухвалених центральними органами державної влади

Проект: Інституціональна підтримка організації y 2008–2010 роках